• Wtorek, 18 lutego 2020
  • Godz. 17:52
  • Imieniny: Flawiana, Konstancji, Maksyma, Szymona
  • Czytających: 837
  • Zalogowanych: 0
  • Niezalogowany | Zaloguj | Rejestracja

Co dalej z ZUK–iem?

Wiadomości: Strzegom
Czwartek, 1 listopada 2012, 0:01
Aktualizacja: 0:02
Autor: red.
Zakład Usług Komunalnych w Strzegomiu z dniem 1 stycznia 2013 r. zostanie przekształcony w spółkę prawa handlowego ze 100–procentowym udziałem gminy.

Zadecydują o tym radni na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Strzegomiu. Obecnie trwają prace związane z ustaleniem zakresu działalności i przyszłym majątkiem spółki oraz zarządzaniem lub administrowaniem mieniem gminnym.

- Konieczność przekształcenia dotychczasowego zakładu budżetowego jest konsekwencją wprowadzenia znowelizowanej ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, która ograniczała możliwość uczestniczenia w przetargach na odbiór i zagospodarowanie odpadów i co za tym idzie brak wpływów do kasy przedsiębiorstwa i funkcjonowanie na właściwym poziomie – mówi Marian Nayda, dyrektor ZUK-u.

ZUK zatrudnia obecnie około 90 osób i poza gospodarką odpadami, które stanowią ok. 30 proc. działalności zajmuje się jeszcze wieloma innymi zadaniami wynikającymi z zadań gminy wymienionymi w ustawach o gospodarce komunalnej i samorządzie gminy. Po przekształceniu ZUK będzie zajmował gospodarką odpadami ciekłymi i stałymi, w tym odbiorem nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości i zarządców budynków, przekazywanie do zagospodarowania na oczyszczalnię ścieków; odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od instytucji i przedsiębiorców.

Do kompetencji spółki będzie należało również oczyszczanie miasta, w tym oczyszczanie ulic i chodników gminnych, odbiór i transport zmiotek z ulic i chodników, opróżnianie koszy ulicznych oraz zimowe utrzymanie ulic i chodników, sprzątanie placów zabaw i Góry Krzyżowej.

Zakład będzie zajmował się ponadto administrowaniem i bieżącym utrzymaniem zrekultywowanego składowiska śmieci w Żółkiewce, utrzymaniem technicznym dróg i chodników, w tym cząstkowymi i drobnymi naprawami, konserwacją, uzupełnianiem ubytków nawierzchni ulic i chodników z mieszanki bitumicznej, kostki granitowej, betonowej i nieutwardzonych; naprawą, konserwacją, malowaniem oraz wymianą znaków drogowych pionowych i poziomych; czyszczeniem, profilowaniem, koszeniem poboczy z przyległymi rowami.

- Jako spółka będziemy także pielęgnować i utrzymywać zieleń niską i wysoką oraz zapewnią transport drogowy osób i rzeczy. Do naszych zadań należeć będzie również eksploatacja sieci elektro-energetycznej w zakładzie, jak również eksploatacja i utrzymanie obiektów budowlanych będących z zarządzie spółki – wyjaśnia Marian Nayda.

ZUK będzie obsługiwał ponadto dworzec autobusowy, kotłownię przy ul. Ofiar Katynia, administrował cmentarze komunalne oraz obsługiwał i eksploatował urządzenia oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie Strzegomia.

Do zadań spółki należeć będą także bieżące naprawy urządzeń i wyposażenia placów zabaw, obsługa fontanny w Rynku, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego, dekoracja miasta z okazji świąt państwowych i kościelnych oraz montaż i demontaż scen estradowych.

(Małgorzata Kus-Pożoga)

Twoja reakcja na artykuł?

0
0%
Cieszy
0
0%
Dziwi
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
0
0%
Przeraża

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2020 Highlander's Group