Czwartek, 21 października
Imieniny: Urszuli, Jakuba
Czytających: 953
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Strzegom: Co z cenami za śmieci?

Niedziela, 16 grudnia 2018, 7:30
Aktualizacja: Czwartek, 20 grudnia 2018, 11:39
Autor: red
Strzegom: Co z cenami za śmieci?
Fot. UM Strzegom
II sesja Rady Miejskiej w Strzegomiu za nami. Radni podjęli ważne uchwały ws. zmian w budżecie gminy w 2018 r., emisji jednorocznych obligacji, ustalenia wynagrodzenia burmistrza Strzegomia i ukonstytuowania się rady.

Jedna uchwała nie została podjęta przez radę. Dotyczyła m. in. zmiany cen za śmieci od osoby w stawce podstawowej z 12 zł na 20 zł. Burmistrz Strzegomia został zobligowany do przygotowania uchwały o zmianie cen w związku z otwarciem ofert przetargowych na wywóz i składowanie odpadów od 1 stycznia 2019 r. Najtańsza spośród 4 ofert wyniosła prawie 16 mln zł na trzy lata i stąd ta propozycja. Zasada ustalania stawki zgodnie z ustawą jest taka, że mieszkańcy i przedsiębiorcy w 100 % muszą pokryć koszty wywozu i składowania. Gmina nie może ze swoich dochodów dołożyć ani złotówki do tych wydatków. Wpływy muszą równać się wydatkom. Dzięki głosowaniu przeciw radnych Zbigniewa Suchyty i Wiesława Witkowskiego uchwała nie została podjęta. Fakt ten dał możliwość burmistrzowi podjęcia decyzji o unieważnieniu przetargu i ogłoszenia następnego. Obecnie trwają negocjacje cenowe z Zakładem Usług Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o. o. w sprawie wywożenia i składowania odpadów od 1 stycznia 2019 r. do czasu rozstrzygnięcia kolejnego przetargu. O dalszych losach II przetargu będziemy informować na bieżąco.

Rada Miejska w Strzegomiu podjęła uchwałę o emisji - jeszcze w tym roku - jednorocznych obligacji na kwotę 1,5 mln zł. Jak informuje burmistrz Zbigniew Suchyta i skarbnik Lucyna Jurek, istnieje możliwość, że te obligacje nie zostaną wyemitowane, jeśli okaże się, że środki na rachunku bankowym gminy będą wystarczające do realizacji zobowiązań w 2018 r. Decyzja o skierowaniu do Rady Miejskiej projektu uchwały dot. emisji obligacji wynika z faktu, że gmina nie otrzymała zwrotu wszystkich dokonanych już płatności ze środków Unii Europejskiej. Zostaną one zwrócone gminie w 2019 r., dlatego powyższe obligacje są jednoroczne. Dotyczy to m. in. wydatków na zadania inwestycyjne tj. budowa budynku demonstracyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej - przedszkola z oddziałem żłobkowym przy ul. Kościuszki w Strzegomiu; budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej we wsiach Skarżyce i Godzieszówek; ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego w centrum miasta poprzez budowę ścieżki rowerowej oraz przebudowę ciągów pieszych wzdłuż Alei Wojska Polskiego w Strzegomiu i przebudowa budynku komunalnego na mieszkania socjalne w Jaroszowie. Płatnikiem wobec gminy jest Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej, którą też obligują przepisy, że ostatnie transze płatności dokonywane są po kontroli inwestycji na miejscu w Urzędzie Miejskim. Jedna z takich kontroli odbędzie się już w przyszłym tygodniu. - Po podjęciu uchwały musimy otrzymać pozytywną opinię z Regionalnej Izby Obrachunkowej, a następnie w drodze zaproszenia do składania oferty na agenta emisji obligacji komunalnych zostanie wybrany podmiot odpowiedzialny za organizację i obsługę emisji - informuje burmistrz.

Radni przegłosowali zmiany: wieloletniej prognozy finansowej gminy Strzegom na lata 2018-2027, budżetu gminy Strzegom w 2018 r., Statutu Gminy Strzegom, Statutu Sołectwa Goczałków Górny i Regulaminów obiektów sportowych w Strzegomiu. Ustalili datę wyborów sołtysów i Rad Sołeckich, które odbędą się w dniach od 11 lutego do 26 marca 2019 r. Ponadto ustalili miesięczne wynagrodzenie brutto burmistrza w wysokości 10.620,00 zł i uchwalili Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Strzegom.

Podczas poniedziałkowej sesji dokonano wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Strzegomiu, a także ustalono składy osobowe poszczególnych komisji i wybrano przewodniczących. W wyniku głosowania wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej zostali:

Monika Kozłowska i Piotr Szmidt, otrzymując 100-procentowe poparcie.

Skład Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Strzegomiu:

Stanisława Górska – przewodnicząca, Dorota Kwaśnicka, Ryszard Nabiałek, Bogumiła Skóra i Andrzej Szczepanik

Skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Strzegomiu:

Paweł Durlik – przewodniczący, Krzysztof Grondowski, Lech Markiewicz, Magdalena Stodolak i Marta Zięba

Skład Komisji Budżetu, Finansów, Planowania i Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej:

Paweł Rudnicki – przewodniczący, Marian Góra, Monika Kozłowska, Dorota Kwaśnicka, Lech Markiewicz, Magdalena Stodolak i Andrzej Szczepanik

Skład Komisji Bezpieczeństwa, Ładu i Porządku Publicznego oraz Ochrony Środowiska:

Magdalena Stodolak – przewodnicząca, Ryszard Nabiałek, Dorota Kwaśnicka, Krystyna Lewicka, Bogumiła Skóra, Andrzej Szczepanik, Marta Zięba i Ryszard Żmijewski

Skład Komisji d/s Wsi:

Andrzej Szczepanik – przewodniczący, Paweł Gołąb, Stanisława Górska, Krzysztof Grondowski, Krystyna Lewicka, Wioletta Świątek-Kardela, Piotr Szmidt i Ryszard Żmijewski

Skład Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji:

Cezary Włodarczyk – przewodniczący, Roman Asynger, Bogumiła Skóra, Ryszard Żmijewski

Skład Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych:

Marta Zięba – przewodnicząca, Krzysztof Grondowski i Monika Kozłowska

Skład Komisji Inicjatyw Gospodarczych i Promocji:

Krystyna Lewicka – przewodnicząca, Paweł Gołąb, Marian Góra i Cezary Włodarczyk

Skład Komisji Oświaty i Wychowania:

Roman Asynger – przewodniczący, Paweł Durlik, Paweł Gołąb, Monika Kozłowska, Paweł Rudnicki i Piotr Szmidt

Twoja reakcja na artykuł?

0
0%
Cieszy
0
0%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
0
0%
Przeraża

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2021 Highlander's Group