Sobota, 22 stycznia
Imieniny: Anastazego, Wincentego
Czytających: 638
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Gmina Świdnica: Gmina Świdnica ma Lokalny Program Rewitalizacji

Środa, 27 września 2017, 13:42
Autor: red
Gmina Świdnica: Gmina Świdnica ma Lokalny Program Rewitalizacji
Fot. Gmina Świdnica
Na całym Dolnym Śląsku zostało opracowanych i przyjętych ponad 120 Lokalnych Programów Rewitalizacji.

Do grona tych samorządów dołączyła Gmina Świdnica. Podczas XLVII sesji Rady Gminy, radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Świdnica na lata 2017-2022.

Jakie są cele Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Świdnica?

Celem tych działań jest identyfikacja oraz wyprowadzenie obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego, a także stworzenie warunków do ich zrównoważonego rozwoju.

Ale czym tak naprawdę jest rewitalizacja?

Jest to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze, przestrzenno – funkcjonalne, techniczne lub środowiskowe), integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji.

Rewitalizacja zakłada optymalne wykorzystanie specyficznych uwarunkowań danego obszaru oraz wzmacnianie jego lokalnych potencjałów (w tym także kulturowych) i jest procesem wieloletnim, prowadzonym m.in. przez przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, właścicieli nieruchomości, organy władzy publicznej, ect. we współpracy z lokalną społecznością. Działania służące wspieraniu procesów rewitalizacji prowadzone są w sposób spójny wewnętrznie – poszczególne działania miedzy sobą oraz zewnętrznie – z lokalnymi politykami sektorowymi, np. transportową, energetyczną, celami i kierunkami wynikającymi z dokumentów strategicznych i planistycznych.

Jakich miejscowości będzie dotyczyła rewitalizacja?

Z uwagi na szczególną koncentrację negatywnych zjawisk oraz istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego gminy procesem rewitalizacji zostanie objętych osiem podobszarów tzn.:

Bojanice
Gogołów
Lutomia Dolna
Lutomia Górna
Makowice
Pszenno ulica: Nadbrzeżna i Wrocławska
Witoszów Dolny
Witoszów Górny.

Ponieważ nie można objąć procesem rewitalizacji wszystkich miejsc, w których została zdiagnozowana szczególna koncentracja negatywnych zjawisk dalsza delimitacja wynikała z istotnego znaczenia obszaru dla rozwoju lokalnego.
- Przyjęty dziś przed Radę Gminy Świdnica dokument w postaci Lokalnego Programu Rewitalizacji będzie istotnym narzędziem planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności rewitalizacji oraz umożliwi ubieganie się o wsparcie ze środków Funduszy Strukturalnych oraz Budżetu Państwa w perspektywie 2014-2020 na realizację procesu rewitalizacji w gminie . Dziękuję pracownikom Urzędu Gminy oraz tym wszystkim, którzy aktywnie włączyli się w jego opracowanie – mówiła podczas sesji wójt gminy Teresa Mazurek.

Twoja reakcja na artykuł?

0
0%
Cieszy
0
0%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
0
0%
Przeraża

Ogłoszenia

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2022 Highlander's Group