Czwartek, 21 października
Imieniny: Urszuli, Jakuba
Czytających: 934
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Jaworzyna Śląska: Jaworzyńscy radni spotkają się przed świętami

Czwartek, 15 grudnia 2016, 8:01
Autor: red
Jaworzyna Śląska: Jaworzyńscy radni spotkają się przed świętami
Fot. UM Jaworzyna Śląska
19 grudnia o godz. 15.00, na terenie obiektu wielofunkcyjnego przy ul. Sportowej 1 w Jaworzynie Śląskiej, odbędzie się
XXII sesja Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej w sprawie przyjęcia budżetu gminy na rok 2017 i podjęcie uchwały w tej sprawie:

a) wystąpienie Burmistrza Jaworzyny Śląskiej w sprawie projektu budżetu,

b) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z autopoprawkami,

c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

d) odczytanie opinii Komisji ds. Budżetu i Finansów,

e) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,

f) stanowisko Burmistrza Jaworzyny Śląskiej w sprawie złożonych wniosków, propozycji zmian, g) głosowanie wszystkich zgłoszonych wniosków opiniowanych przez Komisję ds. Budżetu i Finansów,

h) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jaworzyna Śląska.

4. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia ponowionej skargi na Dyrektora Samorządowego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Jaworzynie Śląskiej.

7. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XX/54/16 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Jaworzyna Śląska.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XII/67/15 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 21.12.2015 r. dotyczącej przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia samorządowego programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Jaworzyna Śląska pod nazwą „Jaworzyńska Karta Dużej Rodziny”.

12. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet dla sołtysów z terenu Gminy Jaworzyna Śląska.

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na działce nr 607/14, położonej w Jaworzynie Śląskiej.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie udziałów Gminy Jaworzyna Śląska w Przedsiębiorstwie Wodno-Ściekowym Sp. z o.o. w Żarowie na rzecz Zakładu Usług Komunalnych w Jaworzynie Śląskiej Sp. z o.o.

16. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 r.

17. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Jaworzyny Śląskiej.

18. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej o złożonych interpelacjach i udzielonych na nie odpowiedziach.

19. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych z poprzedniej sesji.

20. Interpelacje i wnioski radnych.

21. Przyjęcie protokołów: nr XX z dnia 27.10.2016 r. oraz nr XXI z dnia 16.11.2016 r.

22. Sprawy różne (głos mieszkańców).

23. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej.

Twoja reakcja na artykuł?

0
0%
Cieszy
0
0%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
0
0%
Przeraża

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2021 Highlander's Group