Czwartek, 21 października
Imieniny: Urszuli, Jakuba
Czytających: 955
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Gmina Świdnica: Jednogłośnie za przystąpieniem do SSIG

Czwartek, 30 kwietnia 2015, 13:24
Aktualizacja: 22:28
Autor: red.
Gmina Świdnica: Jednogłośnie za przystąpieniem do SSIG
Fot. UG Świdnica
Podczas IX Sesji, Radni Rady Gminy Świdnica jednogłośnie opowiedzieli się za przystąpieniem do Sudeckiego Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych.

Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych powstało w 2001 roku i jest stowarzyszeniem samorządów lokalnych, wspomagającym inicjatywy gospodarcze i społeczno–gospodarcze mieszkańców powiatu świdnickiego.

Gmina Świdnica w pierwszych latach działalności współtworzyła to Stowarzyszenie. Władze Stowarzyszenia wystąpiły z propozycją wstąpienia gminy Świdnica do SSIG, które zmienia, rozszerza działalność, a także obniża koszty uczestnictwa w stowarzyszeniu – mówi wójt Teresa Mazurek.

W latach 2011-2014 Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych udzieliło 228 pożyczek, a w 2015 planuje kolejnych 66, w ramach realizacji projektów inicjatywy JEREMIE.

Dzięki składkom płaconym przez gminy możliwe jest m.in. udzielanie wsparcia bezrobotnym, małym i średnim przedsiębiorcom, w tym rozpoczynającym działalność gospodarczą po raz pierwszy. Inną unikalną formą pomocy w rozwiązywaniu najistotniejszych problemów mieszkańców są konkretne formy pomocy wspólnotom mieszkaniowym, borykającym się ze zdegradowaną substancją budynków, w których przyszło im mieszkać. Troska samorządów, które są naszymi członkami, o tworzenie nowych miejsc pracy i zdecydowaną poprawę warunków życia we własnych domach, pozwala nam działać nie dla zysku lecz dla rozwiązywania problemów.

ZASADY UDZIELANIA POŻYCZEK

Dla kogo?:

Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa z terenu województwa dolnośląskiego;

Mikro przedsiębiorstwo – firma zatrudniająca do 10 osób i nie osiągająca obrotów w roku poprzednim większych niż 2 mln euro;

Małe przedsiębiorstwo – zatrudniające mniej niż 50 osób i nie osiągające obrotów większych niż 10 mln euro;

Średnie przedsiębiorstwo – zatrudniające mniej niż 250 osób i nie przekraczające obrotów 43 mln euro w poprzednim roku obrotowym;

Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą i będący w każdej fazie jej rozwoju.

Na co?:

Finansowanie inwestycji polegających m. in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjno – usługowo – handlowych

Tworzenie nowych miejsc pracy

Wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych

Zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty, w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia

Inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP.

Pożyczki w szczególności nie mogą być przeznaczone na:

cele obrotowe z zastrzeżeniem zapisów pkt 3.2.6-3.2.8. zawartych w Nocie wyjaśniającej w zakresie instrumentów inżynierii finansowej zgodnie z artykułem 44 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, tj. COCOF 10-0014-05-EN z dnia 8 lutego 2012r.

cele nie związane bezpośrednio z działalnością gospodarczą MŚP,

pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub na cele konsumpcyjne,

refinansowanie zadłużenia, w tym na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych u innych podmiotów,

spłatę zobowiązań publiczno-prawnych,

współfinansowanie wydatków z innych funduszy UE bądź wydatków współfinansowanych z innego instrumentu finansowego UE, Funduszy Strukturalnych, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej, a także innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej.

zakup i remont nieruchomości mieszkalnych itp.

Finansowanie transakcji, których stronami są osoby bliskie Biorącego pożyczkę w szczególności: wstępni i zstępni pierwszego stopnia, krewni w linii bocznej (brat, siostra i ich dzieci lub wnuki), małżonek, jak również osoby pozostające w stosunku powinowactwa;

finansowanie transakcji, których stronami jest osoba prowadząca z Biorącym pożyczkę wspólne gospodarstwo lub wspólnie zamieszkująca,

finansowanie inwestycji zlokalizowanych poza terenem Dolnego Śląska,

finansowanie transakcji, co do który SSIG poweźmie wątpliwości co do rzetelności i gospodarności w wydatkowaniu pożyczki.

Kwota pożyczki: Do 100 000 zł

Okres spłaty pożyczki: Na okres do 60 miesięcy z możliwością ubiegania się o 6-miesięczny okres karencji na spłatę kapitału.

Oprocentowanie:

Na zasadach pomocy de minims 0,25%

Na warunkach rynkowych od 2,76% do 6,16% w skali roku.

Wkład własny: Może być wymagany wkład własny pożyczkobiorcy i wynosić do 20% jej wartości.

Prowizja: Brak.

Zabezpieczenie: Wymagane przedstawienie co najmniej 2 zabezpieczeń. Każdorazowo obowiązkowy weksel in blanco.

Do podstawowych form zabezpieczenia należności z tytułu pożyczki należą:

hipoteka,
poręczenie wekslowe,
poręczenie przez osoby fizyczne, prawne, instytucje finansowe lub poręczeniowe
gwarancja bankowa,
blokada środków na rachunku bankowym,
inne zabezpieczenia

Szczegółowych informacji udzielane są w siedzibie Sudeckiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych, ul. Długa 33 w Świdnicy lub pod nr tel. 74 646-29-12, tel. kom. 695 946 414, informacje o pożyczkach: 74 646-29-11, email biura: biuro@ssig.pl promocja@ssig.pl

(UG Świdnica)

Twoja reakcja na artykuł?

0
0%
Cieszy
0
0%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
0
0%
Przeraża

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2021 Highlander's Group