Środa, 4 października
Imieniny: Rozalii, Franciszka
Czytających: 763
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

powiat świdnicki: Jutro sesja w powiecie

Wtorek, 27 czerwca 2023, 11:05
Aktualizacja: 11:06
Autor: red
powiat świdnicki: Jutro sesja w powiecie
Fot. Starostwo Powiatowe Świdnica
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na najbliższą Sesję Rady Powiatu Świdnickiego, która odbędzie się 28 czerwca (środa), o godz. 12, w sali narad Starostwa Powiatowego w Świdnicy.

Obrady będą transmitowane w trybie on-line.

Porządek obrad prezentuje się następująco:

Otwarcie obrad XLI sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

Stwierdzenie prawomocności sesji.

Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

Przedstawienie porządku obrad sesji.

Zgłoszenie uwag do protokołu XL sesji Rady Powiatu.

Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy za 2022r.

Ocena zasobów pomocy społecznej.

Interpelacje i zapytania radnych.

Rozpatrzenie raportu o stanie Powiatu Świdnickiego za 2023 rok:

debata w sprawie przedłożonego raportu;

podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Świdnicy.

Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok i absolutorium dla Zarządu Powiatu w Świdnicy:

przedstawienie sprawozdania Zarządu z wykonania budżetu za 2022 rok,

przedstawienie opinii składu orzekającego RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Świdnickiego za 2022 rok,

przedstawienie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z jego badania przez biegłego rewidenta,

przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego,

przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Świdnickiego za rok 2022 wraz z opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu powiatu za 2022 rok,

przedstawienie opinii składu orzekającego RIO do wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Świdnicy,

podjęcie uchwał:

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Świdnickiego za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok,

w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Świdnicy z tytułu wykonania budżetu powiatu za rok 2022.

Rozpatrzenie projektów uchwał:

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2022 rok;

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdnickiego;

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Świdnickiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy;

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.;

w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy;

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świdnickiego;

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Świdnickiego;

w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Świdnickiego.

Wnioski i oświadczenia.

Informacje dla radnych.

Zamknięcie obrad XLI sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

Twoja reakcja na artykuł?

0
0%
Cieszy
0
0%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
0
0%
Przeraża

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2023 Highlander's Group