Środa, 24 lipca
Imieniny: Kingi, Krystyny
Czytających: 646
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

powiat świdnicki: Jutro sesja w powiecie

Czwartek, 13 czerwca 2024, 7:33
Aktualizacja: 10:34
Autor: red
powiat świdnicki: Jutro sesja w powiecie
Fot. Starostwo Powiatowe Świdnica
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na najbliższą Sesję Rady Powiatu Świdnickiego, która odbędzie się 14 czerwca (czwartek), o godz. 13, w sali narad Starostwa Powiatowego w Świdnicy.

Obrady będą również transmitowane w trybie on-line. Porządek obrad wygląda następująco:

Otwarcie obrad III sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

Stwierdzenie prawomocności sesji.

Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

Przedstawienie porządku obrad sesji.

Zgłoszenie uwag do protokołu II sesji Rady Powiatu.

Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.

Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu świdnickiego za 2023 r.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy za 2023 wraz z oceną zasobów pomocy społecznej.

Interpelacje i zapytania radnych.

Rozpatrzenie raportu o stanie Powiatu Świdnickiego za 2023 rok:

debata w sprawie przedłożonego raportu;

podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Świdnicy.

Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok i absolutorium dla Zarządu Powiatu w Świdnicy:

przedstawienie sprawozdania Zarządu z wykonania budżetu za 2023 rok,

przedstawienie opinii składu orzekającego RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Świdnickiego za 2023 rok,

przedstawienie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z jego badania przez biegłego rewidenta,

przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego,

przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Świdnickiego za rok 2023 wraz z opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu powiatu za 2023 rok,

przedstawienie opinii składu orzekającego RIO do wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Świdnicy,

podjęcie uchwał:

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Świdnickiego za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Świdnickiego za 2023 rok,

w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Świdnicy z tytułu wykonania budżetu powiatu za rok 2023.

Rozpatrzenie projektów uchwał:

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok;

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdnickiego;

w sprawie powierzenia zadania z zakresu powiatowych dróg publicznych na terenie Gminy Dobromierz;

w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiacie Świdnickim na lata 2024-2026;

w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy;

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023r.

w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy;

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej oraz ustalenia jej składu osobowego;

w sprawie powołania stałych Komisji Rady Powiatu w Świdnicy, ustalenia składów osobowych i wyboru ich przewodniczących.

Wnioski i oświadczenia.

Informacje dla radnych.

Zamknięcie obrad III sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

Twoja reakcja na artykuł?

0
0%
Cieszy
0
0%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
0
0%
Przeraża

Ogłoszenia

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2024 Highlander's Group