Niedziela, 24 października
Imieniny: Marcina, Rafała, Antoniego
Czytających: 908
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Świdnica: Luty – czas na składanie wniosków na stypendia i zasiłki szkolne

Sobota, 29 stycznia 2011, 10:19
Aktualizacja: 10:21
Autor: red.
Świdnica: Luty – czas na składanie wniosków na stypendia i zasiłki szkolne
Fot. Wiktor Bąkiewicz
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy przez cały najbliższy miesiąc będzie przyjmował wnioski na świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym: stypendium szkolne i zasiłek szkolny.

Pomoc materialna przyznawana przez MOPS w Świdnicy jest wyłącznie uczniom będącym mieszkańcami miasta. Podstawą przyznania prawa do stypendium szkolnego jest kryterium dochodowe, którego miesięczna wysokość na osobę w rodzinie ucznia nie może być większa niż 351 zł.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna. Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym i jeżeli forma stypendium szkolnego tego wymaga, może być realizowane w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty (zaświadczenia) potwierdzające wysokość dochodu netto otrzymanego w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku – w styczniu 2011r. W szczególności z tytułu: wynagrodzenia za pracę, zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego, świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku pielęgnacyjnego, stałego zasiłku z pomocy społecznej, zasiłku okresowego z pomocy społecznej, emerytury, renty inwalidzkiej i rodzinnej, alimentów, zasiłku dla bezrobotnych, prowadzonej działalności gospodarczej, dodatku mieszkaniowego.

Druki wniosków o przyznanie prawa do stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego są już dostępne w szkołach. Wypełnione wnioski wraz z kompletem dokumentów należy złożyć najpóźniej do 28 lutego w dziale świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy (budynek Urzędu Miejskiego, ul. Armii Krajowej 49, pok. nr 1, parter).

Twoja reakcja na artykuł?

0
0%
Cieszy
0
0%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
0
0%
Przeraża

Ogłoszenia

Czytaj również

Komentarze (9) Dodaj komentarz


Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2021 Highlander's Group