Czwartek, 28 września
Imieniny: Marka, Wacława
Czytających: 1331
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Gmina Świdnica: Mazurek z absolutorium

Środa, 31 maja 2023, 9:18
Aktualizacja: 11:19
Autor: red
Gmina Świdnica: Mazurek z absolutorium
Fot. Gmina Świdnica
Podczas uroczystej sesji Rady Gminy Świdnica, która odbyła się 30 maja 2023 r., wójt gminy Teresa Mazurek otrzymała wotum zaufania oraz absolutorium z wykonania budżetu za 2022 rok. Wotum poprzedzone było debatą nad Raportem o stanie gminy Świdnica za 2022 rok. To 21 absolutorium w dotychczasowej historii na stanowisku wójta.

Udzielenie absolutorium wójtowi gminy oznacza stwierdzenie prawidłowości działań finansowo-gospodarczych i wykonawczych podejmowanych w roku ubiegłym.

Radni obecni w sali narad, dyrektorzy placówek oświatowych, kierownicy i dyrektorzy jednostek organizacyjnych a także mieszkańcy gminy śledzący sesję za pośrednictwem internetowego przekazu, poznali najważniejsze dane Raportu o stanie gminy Świdnica za 2022 rok. W formie multimedialnej prezentacji przedstawiła je wójt gminy, Teresa Mazurek.

Przygotowany raport, stanowił podsumowanie rocznej działalności wójta, ze szczególnym uwzględnieniem programów, strategii i uchwał Rady Gminy oraz pozwalający ocenić skuteczność pracy samorządu. Obejmował najważniejsze inwestycje, dane finansowe, informacje z działalności urzędu i gminnych jednostek oraz dane liczbowe z różnych obszarów gminy. Radni docenili realizację ubiegłorocznego budżetu, którego dochody kształtują się na poziomie 90,87%, a wydatki 89,6% w odniesieniu do planu.

Dokument jest zbiorczą informacją, którą wójt gminy jest zobowiązany przedłożyć członkom rady gminy. Podczas sesji, w której porządku znajdują się punkty, dotyczące głosowania nad wotum zaufania dla wójta, nad przyjęciem sprawozdania finansowego za miniony rok oraz nad udzieleniem wójtowi absolutorium, odbywa się debata nad „Raportem o stanie gminy”.

W głosowaniu zarządzonym przez przewodniczącą Rady Gminy Świdnica Reginę Adamską po debacie nad raportem, wójt Teresa Mazurek otrzymała wotum zaufania. Podczas sesji została podjęta uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Świdnica za 2022 rok. Pozytywną opinię w sprawie udzielenia absolutorium wydała wcześniej Regionalna Izba Obrachunkowa – informowała skarbnik gminy Anna Szymkiewicz.

Ze sprawozdania Regionalnej Izby Obrachunkowej wynika, że:

prognozowane dochody ogółem w wysokości 127.364.931,78 zł zrealizowano w kwocie 115.740.815,93 zł, co stanowi 90,87% planu, z tego: dochody bieżące 110.464.965,59 zł, dochody majątkowe 5.275.850,34 zł, w tym ze sprzedaży majątku w kwocie 479.515,32 zł.(14,62 % planu)

planowane wydatki ogółem w wysokości 139.521.976,42 zł zrealizowano w kwocie 125.040.023,73 zł, co stanowi 89,62% planu, z tego wydatki bieżące 105.019.742,85 zł, wydatki majątkowe 20.020.280,88 zł. Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 89,97 %, a ich udział w wydatkach ogółem 16,01%. W roku budżetowym wyemitowano obligacje komunalne w wysokości 8.000.000,00 zł. Wynik operacyjny budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi jest wielkością dodatnią i wynosi 5.445.222,74 zł przy planowanej dodatniej jego wartości 1.948.971,46 zł.

Po udzieleniu absolutorium przewodnicząca Rady Gminy Świdnica Regina Adamska wraz z radnymi, zastępcą wójta gminy Bartłomiejem Strózikiem, sekretarz gminy Jadwigą Generowicz, skarbnik Anną Szymkiewicz, kierownikami i dyrektorami jednostek organizacyjnych i oświatowych złożyli wójt gminy gratulacje, podziękowali za owocną pracę oraz życzyli dalszych osiągnięć na rzecz rozwoju gminy Świdnica i jej mieszkańców. W swoim wystąpieniu wójt Teresa Mazurek podziękowała za udzielone absolutorium oraz za dobrą współpracę.

Twoja reakcja na artykuł?

1
100%
Cieszy
0
0%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
0
0%
Przeraża

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2023 Highlander's Group