Czwartek, 6 sierpnia
Imieniny: Jakuba, Sławy
Czytających: 591
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Medale KEN wręczone

Wiadomości: Wałbrzych
Piątek, 19 października 2012, 10:22
Aktualizacja: 10:23
Autor: red.
Fot. archiwum
Podczas uroczystej gali na Zamku Książ, Medalami Komisji Edukacji Narodowej zostali uhonorowani Maria Jaworska, dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty i Ks. dr Jarosław Lipniak, proboszcz parafii w Witoszowie Dolnym.

Medal Komisji Edukacji Narodowej przyznawany jest osobom, które w szczególny sposób przysłużyły się oświacie, głównie w zakresie działalności wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej.

Maria Jaworska, w latach 1985-2006 była nauczycielem historii, wos i wychowania fizycznego w SP w Dobromierzu. Od 1998 do 2006 zarządzała gminą Dobromierz na stanowisku wójta gminy. Natomiast Od 2007 roku jest dyrektorem Gminnego Zespołu Oświaty w gminie Świdnica. Tylko w latach 2007-2008 z programu na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży „SOWA” skorzystało ponad 3340 uczniów, wykorzystując na ten cel 370 tys. zł. Dyrektor GZO przyczyniła się do realizacji projektu „Alternatywne formy edukacji przedszkolnej – Dobry Start Przedszkolaka” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, we współpracy z Polskim Towarzystwem Dysleksji Oddział Terenowy w Świdnicy. W ramach projektu działały trzy ośrodki przedszkolne w Bystrzycy Górnej, Lutomi Dolnej i Mokrzeszowie. Nauką objętych zostało 45 dzieci z ośmiu wsi - do każdego ośrodka uczęszczało po 15 dzieci w wieku 3, 4 i 5 lat. Łączny koszt projektu w Gminie Świdnica to ok. 387 tys. zł. W ramach programu „UCZEŃ NA WSI – dyrektor gminnej oświaty, przyczyniła się do zdobycia wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie”. Pomoc uzyskało ok. 50 osób. Od 2009 r. angażuje się w przygotowanie do realizacji programu Akademia Uczniowska w gimnazjach gminnych, (program jest realizowany od 2009 do 2014 roku przez Centrum Edukacji Obywatelskiej we współpracy z partnerami: Międzynarodowym Instytutem Biologii Molekularnej i Komórkowej i Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty)

Ksiądz doktor Jarosław Lipniak - doktor teologii, adiunkt Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, nauczyciel religii w Gimnazjum w Witoszowie Dolnym. W sferze wychowawczej: współpracuje z nauczycielami i rodzicami, wykazuje zainteresowanie każdym uczniem i jego problemami, współpracuje z organizacjami działającymi na terenie szkoły, z samorządem uczniowskim; organizuje imprezy sportowo-turystyczne i kulturalne dla uczniów, współpracuje z Caritas, GOPS, Policją, Sądem Rodzinnym i innymi instytucjami wspomagającymi ucznia. Współpracuje także z radnymi, sołtysami i radami sołeckimi wsi w swojej parafii. W sferze opiekuńczej: organizuje różne formy pomocy uczniom ze środowisk patologicznych i zaniedbanych społecznie, współpracuje z pedagogiem szkolnym i rodzicami oraz różnymi instytucjami działającymi na rzecz oświaty.
W sferze społecznej: współpracuje z różnymi instytucjami i organizacjami społecznymi, pracuje na rzecz: szkoły, ucznia i środowiska lokalnego.

- Słowa uczą - przykłady pociągają! – życzę wyróżnionym, aby w wypełnianiu trudnej, ale jednocześnie pięknej misji dawania przykładu, nigdy nie zabrakło im mądrości i roztropności, a także aby poświęcenie i pasją z jaką wykonują swoje zadania przynosiły jeszcze lepsze efekty, satysfakcję i radość oraz świadomość, że poprzez swoją pracę kształtują młode pokolenia, a tym samym przyszłość Polski i Polaków – mówiła wójt gminy Świdnica

Medalem Komisji Edukacji Narodowej w 2006 roku została odznaczona wójt gminy Świdnica Teresa Mazurek, a w 2008 r. Jadwiga Generowicz, sekretarz gminy Świdnica i Tadeusz Szarwaryn, dyrektor Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Pszennie.

(UG Świdnica)

Twoja reakcja na artykuł?

0
0%
Cieszy
0
0%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
0
0%
Przeraża

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2020 Highlander's Group