Sobota, 27 listopada
Imieniny: Waleriana, Maksymiliana
Czytających: 1007
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Boleścin: Mieszkańcy Boleścina mają już kanalizację

Piątek, 6 marca 2015, 13:14
Aktualizacja: 14:44
Autor: red.
5 marca, ponad 70 mieszkańców sołectwa Boleścin uczestniczyło w spotkaniu z przedstawicielami ŚGPK i Urzędu Gminy Świdnica nt. możliwości przyłączenia się do zbiorczej kanalizacji sanitarnej.

Budowa ponad 10 km odcinka kanalizacji Jagodnik-Boleścin podzielona była na II etapy. Pierwszy obejmował sołectwo Jagodnik, a drugi sołectwo Boleścin. Mieszkańcy Jagodnika jeszcze w ubiegłym roku mogli korzystać ze zbiorczej sieci kanalizacyjnej. - Obecnie otrzymaliśmy pozwolenie na użytkowanie drugiego etapu i praktycznie od tego momentu jesteśmy gotowi do przyjmowania wniosków mieszkańców Boleścina o przyłączenie się do sieci kanalizacyjnej. – mówił Sławomir Pamuła, inspektor działu inwestycji i infrastruktury technicznej z Urzędu Gminy Świdnica.

Całkowita wartość zadania wraz z rurociągiem przesyłowym Jagodnik-Pszenno wyniosła pond3,6 mln zł, w tym dofinansowanie z WFOŚiGW
stanowi kwotę1,4 mln zł w formie pożyczki i 725,8 tys. zł w formie dotacji.

- Obecnie 11spośród 33 sołectw w gminie Świdnica posiada sieć kanalizacyjną, o łącznej długości ok. 76 km. Na terenie trzech
miejscowości funkcjonują oczyszczalnie ścieków.

Od 2008 r. władze gminy Świdnica zachęcają również mieszkańców do ekologicznych rozwiązań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej –tj.
budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Na przestrzeni 4 lat dofinansowaniem objęte zostały 142 urządzenia kanalizacyjne, na łączną
kwotę 1,47 mln zł. Tylko w tym roku z budżetu gminy na ten cel przeznaczono ponad 623 tys. zł
– mówi wójt gminy Teresa Mazurek.

Zasady technicznego wykonania przyłączy kanalizacyjnych oraz procedur z tym związanych wyjaśniła prezes Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Kanalizacyjnego z siedzibą w Bystrzycy Dolnej, Lidia Mendak.

- Właściciele nieruchomości, w pobliżu których przebiega sieć kanalizacji sanitarnej, mają możliwość przyłączenia nieruchomości do nowo
wybudowanej sieci (podstawa prawna: art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U. z 2005r. Nr 236,
poz.2008 tj.) Pierwszym krokiem jestzłożenie wniosku do ŚGPK w Bystrzycy Dolnej o wydanie warunków technicznych przyłączenia do kanalizacji sanitarnej –
tłumaczyła prezes Lidia Mendak.

Podczas zebrania mieszkańcy Boleścina mogli pobrać niezbędne formularze i skorzystać z konsultacji przedstawicieli Urzędu Gminy Świdnica.
Formularze dostępne są również na stronie internetowej spółki http://www.sgpk.pl/formularze.htm

Właściciel nieruchomości ubiegający się o przyłączenie zobowiązany jest do przestrzegania niżej wymienionej procedury:

1. Złożyć w ŚGPK Sp. z o.o. Bystrzyca Dolna 55Awniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do kanalizacji sanitarnej.

2. ŚGPK Sp. z o.o. wyda warunki techniczne, na podstawie których rozpocząć będzie można budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej *(opłata */*86,40 /zł z VAT)/*

3. Przed rozpoczęciem budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej należy:

a) zgłosić ten fakt //w//ŚGPK Sp. z o.o.
b) przedłożyć w ŚGPK Sp. z o.o. pisemne oświadczenie uprawnionego geodety o przyjęciu zlecenia na wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonywanego przyłącza
c) złożyć wŚGPK Sp. z o.o. Bystrzyca Dolna 55A wniosek o zawarcie umowy na odbiór ścieków socjalno – bytowych

4) W przypadku wyposażenia nieruchomości w ujęcie wody własnej zainstalować należy wodomierz na tym ujęciu w celu pomiaru ilości
ścieków, pochodzących z wody własnej a odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych ŚGPK Sp. z o.o. /

5. Włączenie do istniejącej kanalizacji sanitarnej wykonuje ŚGPK Sp. z o.o. lub następuje ono /w /obecności przedstawiciela ŚGPK Sp. z o.o. na pisemne zgłoszenie ubiegającego się o przyłączenie.

6. W dniu wykonania włączenia do sieci kanalizacji sanitarnej ubiegający się o podłączenie winien pozostawić //w//odkrytym wykopie
niezasypane przyłącze do przeglądu technicznego i pomiaru geodezyjnego oraz winien umożliwić przedstawicielom ŚGPK Sp. z o.o. dokonanie odczytu wodomierza w celu ustalenia stanu, od którego rozpoczęte zostanie naliczanie opłat za odprowadzanie ścieków.

7. Po wykonaniu przyłącza należy dostarczyć *wykonaną na własny koszt* dokumentację powykonawczą (pomiar geodezyjny) wybudowanego przyłącza kanalizacji sanitarnej.

8. Po dokonaniu przeglądu technicznego i dostarczeniu dokumentacji geodezyjnej powykonawczej ŚGPK Sp. z o.o. sporządza protokół odbioru wybudowanego przyłącza *(opłata */*/221,40 zł z VAT) /*/jest to**opłata za przyłączenie do sieci.

9. Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej można zlecić ŚGPK Sp. z o.o.

Twoja reakcja na artykuł?

0
0%
Cieszy
0
0%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
0
0%
Przeraża

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2021 Highlander's Group