Piątek, 22 października
Imieniny: Filipa, Halki
Czytających: 936
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Kraj: Nowa Perspektywa UE 2014–2020 – nowe możliwości dofinansowania dla przedsiębiorstw

Środa, 8 kwietnia 2015, 7:40
Aktualizacja: 10:41
Autor: red.
Ponad 82 mld euro wpłynie do Polski w nowej perspektywie finansowania państw członkowskich Unii Europejskiej, przeznaczonej na lata 2014–2020. Nowa perspektywa to nowe możliwości, z których będą mogli również skorzystać przedsiębiorcy. To nowa szansa dla małych i średnich przedsiębiorstw. To prawdopodobnie ostatnia taka okazja dla przedsiębiorców do dokonania skoku jakościowego z wykorzystaniem znacznego dofinansowania publicznego. To szansa na wsparcie inwestycji oraz realizację projektów badawczo – rozwojowych, służących rozwojowi nowych technologii. Dotacje na rozwój innowacyjnych technologii mogą sięgać nawet 100%.

Środki będą trafiały do beneficjentów za pośrednictwem 5 programów operacyjnych wdrażanych na szczeblu centralnym, 16 regionalnych programów operacyjnych i jednego programu ponadregionalnego.

PROGRAMY KRAJOWE I PODZIAŁ ŚRODKÓW NA LATA 2014-2020:

Infrastruktura i środowisko - 27, 41 mld euro
Inteligentny Rozwój - 8,61 mld euro
Wiedza Edukacja Rozwój - 4,69 mld euro
Polska Cyfrowa - 2,17 mld euro
Polska Wschodnia - 2 mld euro
Pomoc Techniczna - 700,12 mln euro
Europejska Współpraca Terytorialna i Europejski Instrument Sąsiedztwa - 0,7 mld euro
Programy Regionalne - 31,28 mld euro

Przedsiębiorcy będą mogli korzystać w zasadzie z funduszy wszystkich programów na nową perspektywę, zarówno jako bezpośredni beneficjenci wsparcia oraz jako wykonawcy zadań związanych z realizacją dotowanych z Unii przedsięwzięć.

Nowe programy często stanowią kontynuację programów z poprzedniej perspektywy, tj. 2007-2013, tym niemniej spodziewać się należy szeregu nowości, zwłaszcza w odniesieniu do reguł ubiegania się o dofinansowanie. Należy jednak zaznaczyć, iż najbliższej perspektywie najważniejsze będą projekty innowacyjne, na co wskazuje m.in. możliwość uzyskania 100-procentowej dotacji na programy badawczo-rozwojowe.

Na szczeblu regionalnym wsparcie z funduszy strukturalnych, tak jak w poprzedniej perspektywie, przyznawane będzie w ramach RPO WD na lata 2014-2020, przy czym
w porównaniu do okresu 2007-2013 kwota środków unijnych przeznaczona do dystrybucji będzie znacznie wyższa.

PROGRAMY I DZIAŁANIA SKIEROWANE PRZEDSIĘBIORCÓW:

RPO WD 2014-2020 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego:

Oś I - Innowacyjne przedsiębiorstwa
Oś III- Gospodarka niskoemisyjna

PO IR - Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Oś I - Wsparcie prowadzenia prac B+R przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowo-przemysłowe
Oś II - Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Oś III - Wsparcie otoczenia i potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw
Oś IV - Zwiększenie potencjału naukowo- badawczego

PO IiŚ - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś I - realizuje CT 4, w tym następujące PI:
- PI 4.I - Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
- PI 4.II - Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach
- PI 4.III - Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym
- PI 4.IV - Rozwijanie i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji działających na niskich i średnich poziomach napięcia
- PI 4.V - promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimedialnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu
- PI 4.VI - promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe

Na terenie Dolnego Śląska prym będzie wiódł Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, na który przeznaczono znacznie więcej środków, niż w latach 2007-2013. Poniżej prezentacja Roberta Hadasia, zastępcy dyrektora Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej, zajmującej się przyjmowaniem i oceną wniosków o dotacje.

Następcą skierowanego w latach 2007-2013 do przedsiębiorców Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) jest PO Inteligentny Rozwój (PO IR), przy czym PO IR kładzie zdecydowanie większy nacisk na wspieranie działalności badawczo-rozwojowej, co wyraża się zarówno w ilości środków przeznaczonych na ten cel, jak i w różnorodności planowanych instrumentów. PO IR przewiduje również, tak jak jego poprzednik, wspieranie inwestycji przedsiębiorstw, ale na mniejszą skalę. Z kolei, wsparcie szeroko rozumianej sfery e-gospodarki i e-administracji, przewidziane w osi VII i VIII PO IG zostało wyodrębnione w nowy program - PO Polska Cyfrowa.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko również w nowej perspektywie wspierać będzie głównie budowę infrastruktury transportowej, wodno-kanalizacyjnej i gospodarki odpadami. Ponadto wsparcie przeznaczone będzie na ograniczenie negatywnego wpływu działalności gospodarczej na środowisko naturalne (w odróżnieniu od reguł perspektywy 2007-2013, mniejszy nacisk położony zostanie na dostosowanie do norm). W sektorze energetyki dofinansowywane będą głównie źródła odnawialne oraz wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji. Program infrastruktura i środowisko, to jest właśnie miejsce dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Istotną nowością w porównaniu do poprzedniej perspektywy jest silne ukierunkowanie wsparcia na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) oraz inteligentne specjalizacje ustalane na szczeblu krajowym i regionalnym. ZIT są nowym instrumentem mającym wspierać rozwój terytorialny w celu lepszego oddziaływania na rozwój danego obszaru. Świdnica jest w ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej. Alokacja środków zaproponowanych na ZIT AW wynosi 193,6 mln euro. ZIT AW w ramach zaproponowanych środków będzie realizował m.in. Oś I i Oś III i nw. działania:
- 1.3. Rozwój przedsiębiorczości - 10.000 mln euro
- 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP - 12.500 mln euro
- 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym -
18.000 mln euro
- 3.5 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych - 24.050 mln euro.

Poza ww. działaniami przedsiębiorcy mogą ubiegać się o środki w ramach konkursów ogłaszanych przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą (DIP).

źródło:
www.mir.gov.pl/fundusze/fundusze_europejskie_2014_2020/strony/start.aspx
www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Twoja reakcja na artykuł?

0
0%
Cieszy
0
0%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
0
0%
Przeraża

Ogłoszenia

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2021 Highlander's Group