Niedziela, 5 grudnia
Imieniny: Krystyny, Sabiny
Czytających: 944
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Dobromierz: Nowy okres zasiłkowy

Poniedziałek, 28 lipca 2014, 16:01
Aktualizacja: 16:04
Autor: red.
Dobromierz: Nowy okres zasiłkowy
Fot. UG Dobromierz
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobromierzu informuje, że od 1 sierpnia 2014 r. przyjmuje wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2014/2015.

Formularze wniosków dostępne są w siedzibie ośrodka i na stronie internetowej www.dobromierz.pl

Do wypełnionego wniosku należy dołączyć:
- uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego;

- zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego lub oświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych każdego członka rodziny uzyskanym w roku kalendarzowym 2013;

- zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym 2013;

- oświadczenia o dochodzie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, uzyskanym w roku kalendarzowym 2013;

- zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów członków rodziny uzyskanych w roku kalendarzowym 2013 (alimenty, stypendia, dochód z gospodarstwa rolnego), w szczególności zaświadczenie komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne na rzecz uprawnionego o wysokości świadczenia alimentacyjnego wyegzekwowanego w roku kalendarzowym 2013 (jeśli postępowanie było prowadzone);

- zaświadczenie od komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji (za ostatnie dwa miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku) lub informacja właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą;

- dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej;

- odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem;

- zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej, w przypadku, gdy osoba uprawniona ukończyła 18 rok życia;

- w przypadku, gdy osoba uprawniona znajduje się pod opieką opiekuna prawnego, orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej;

- orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku posiadania takiego orzeczenia przez osobę uprawnioną;

- przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny;

Maksymalne miesięczne dochody przypadające na osobę w rodzinie uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego to: 725 zł. W okresie zasiłkowym 2014/2015 obowiązują dochody za 2013 r.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z kompletem dokumentów do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z kompletem dokumentów w okresie od 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

WAŻNE!
Wnioskodawcy, pobierający świadczenia z funduszu alimentacyjnego w obecnym okresie zasiłkowym tj. 2013/2014, których dzieci mają ukończone 18 rok życia zobowiązani są dostarczyć aktualne zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki w roku szkolnym 2014/2015 w nieprzekraczalnym terminie do 10 września 2014 r.
W przypadku nie dopełnienia wyżej wymienionego obowiązku wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego od miesiąca września 2014 r. zostanie wstrzymana.

Szczegółowych informacji udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobromierzu, ul. Cmentarna 14 od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00-15.00 lub telefonicznie 74 85 86 237.

Twoja reakcja na artykuł?

0
0%
Cieszy
0
0%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
0
0%
Przeraża

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2021 Highlander's Group