Niedziela, 24 października
Imieniny: Marcina, Rafała, Antoniego
Czytających: 975
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Dobromierz: Nowy okres zasiłkowy w świadczeniach alimentacyjnych

Wtorek, 16 lipca 2013, 13:52
Aktualizacja: 14:04
Autor: red.
Dobromierz: Nowy okres zasiłkowy w świadczeniach alimentacyjnych
Fot. UGv Dobromierz
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobromierzu informuje, że od 1 sierpnia 2013 roku przyjmuje wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2013/2014. Formularze wniosków dostępne są w siedzibie ośrodka.

Do wypełnionego wniosku należy dołączyć:

- uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego;

- zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego lub oświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych każdego członka rodziny uzyskanym w roku kalendarzowym 2012;

- zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym 2012;

- oświadczenia o dochodzie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, uzyskanym w roku kalendarzowym 2012;

- zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów członków rodziny uzyskanych w roku kalendarzowym 2012 (alimenty, stypendia, dochód z gospodarstwa rolnego), w szczególności zaświadczenie komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne na rzecz uprawnionego o wysokości świadczenia alimentacyjnego wyegzekwowanego w roku kalendarzowym 2012 (jeśli postępowanie było prowadzone);

- zaświadczenie od komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji (za ostatnie dwa miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku) lub informacja właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą;

- dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej;

- odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem;

- zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej, w przypadku, gdy osoba uprawniona ukończyła 18 rok życia;

- w przypadku, gdy osoba uprawniona znajduje się pod opieką opiekuna prawnego, orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej;

- orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku posiadania takiego orzeczenia przez osobę uprawnioną;

- przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny;

Maksymalne miesięczne dochody przypadające na osobę w rodzinie uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego to 725 zł. W okresie zasiłkowym 2013/2014 obowiązują dochody za 2012 r.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z kompletem dokumentów do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z kompletem dokumentów w okresie od 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

WAŻNE!!!
Wnioskodawcy, pobierający świadczenia z funduszu alimentacyjnego w obecnym okresie zasiłkowym tj. 2012/2013, których dzieci mają ukończony 18 rok życia zobowiązani są dostarczyć aktualne zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki w roku szkolnym 2013/2014 w nieprzekraczalnym terminie do 10 września 2013 r.

W przypadku niedopełnienia wyżej wymienionego obowiązku wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego od miesiąca września 2013 r. zostanie wstrzymana.

Szczegółowych informacji udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobromierzu, ul. Cmentarna 14 od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00-15.00 lub telefonicznie 74 85 86 237.

Twoja reakcja na artykuł?

0
0%
Cieszy
0
0%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
0
0%
Przeraża

Ogłoszenia

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2021 Highlander's Group