Środa, 4 października
Imieniny: Rozalii, Franciszka
Czytających: 762
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Świebodzice: O przyszłości lądowiska

Piątek, 14 lipca 2023, 9:19
Aktualizacja: 9:19
Autor: red
Świebodzice: O przyszłości lądowiska
Fot. UM Świebodzice
Na zaproszenie Burmistrza Miasta Pawła Ozgi do Ratusza we wtorek (11 lipca) przybył Zarząd Towarzystwa Lotniczego w Świebodzicach.

W spotkaniu uczestniczyli: Prezes TLS Dariusz Błaszczyk, Skarbnik Jarosław Najdek, Członek Zarządu oraz Członek Towarzystwa Kacper Skórzyński. Z ramienia Urzędu w spotkaniu uczestniczyli także: Sekretarz Miasta Sabina Cebula, Kierownik Wydział Inwestycji i Remontów Magdalena Osiewacz-Drab. Tematem rozmów była złożona 15 grudnia 2022 r. petycja w sprawie lotniska w Świebodzicach o następującej treści: „My niżej podpisani przedstawiciele świebodzickich organizacji pozarządowych, wnosimy o niezwłoczne podjęcie działań, mających na celu doprowadzenie zasilania w energię elektryczną lotniska gminnego w Świebodzicach. Wnosimy o takie działanie aby efekt został zrealizowany w 2023 r. ” Pod petycją podpisali się przedstawiciele świebodzickich organizacji pozarządowych.

W związku ze złożoną petycją w styczniu br. zorganizowane zostało spotkanie informacyjne, które dotyczyło toczącego się od sierpnia 2018 roku postępowania w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego o wydanie decyzji w sprawie zezwolenia na założenie lotniska użytku publicznego o ograniczonej certyfikacji, o kodzie referencyjnym 1 oraz zabezpieczenia środków w budżecie gminy na budowę przyłącza wnioskowanego w petycji.

Wnioskodawcy zostali poinformowani o przebiegu postępowania rozpoczętego w sierpniu 2018 r. od złożenia wniosku w sprawie zezwolenia na założenie lotniska użytku publicznego o ograniczonej certyfikacji, o kodzie referencyjnym 1. Urząd Lotnictwa Cywilnego wydał wówczas wstępną promesę ważną do końca 2020 r. Postępowanie zostało jednak zawieszone i wznowione na koniec 2020 roku. W tym okresie Gmina Świebodzice starała się dostarczyć do ULC wymagane dokumenty. Jednak skuteczne załatwienie sprawy wymagało znacznych nakładów finansowych na zmianę wniosku, w związku z przeszkodami lotniczymi, które pierwotnie nie zostały w nim ujęte. Środki zabezpieczone w budżecie Gminy Świebodzice na rok 2023 miały służyć wykonaniu zmiany projektu zagospodarowania terenu lotniska w celu złożenia uzupełnienia dokumentów do postępowania prowadzonego w ULC.

Wnioskodawcy Petycji zostali również poinformowani, że przeznaczenie środków zabezpieczonych na dokumentację do ULC na wykonanie podłączenia energii elektrycznej do lotniska spowoduje wydanie odmowy przez ULC w sprawie zezwolenia na założenie lotniska użytku publicznego. Po pozytywnym rozpatrzeniu petycji, czyli przeniesieniu przez Radę Miasta środków z dokumentacji na przyłącze do lotniska, Urząd Lotnictwa Cywilnego wydał decyzję odmowną w sprawie zezwolenia na założenie lotniska publicznego. To zamyka kilkuletnie starania gminy o zezwolenie na założenie lotniska, a teren pozostanie nadal lądowiskiem. Obecnie, po zabezpieczeniu środków (300 000 zł) w budżecie, prace nad przyłączem energii elektrycznej zostały rozpoczęte, Gmina dysponuje już pozwoleniem na budowę i rozpoczyna procedury przetargowe w ścisłej współpracy z TLS.

W związku z pojawiającymi się niezgodnymi z prawdą informacjami dotyczącymi sprzedaży działki przylegającej do lądowiska w dalszej części spotkania omówiono również tę kwestię.

Dnia 19.06.2023 r. została Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 0050/1326/2023 przeznaczona do sprzedaży działka nr 166/2 obręb Pełcznica 1 przylegająca bezpośrednio do lądowiska. Przedmiotowa działka objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego obszaru zabudowy produkcyjno-usługowej położonego przy ulicy Strzegomskiej-Przemysłowej w Świebodzicach, przyjętym Uchwałą Nr XVII/96/07 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 30 sierpnia 2007 r. Przedmiotowy plan przeznacza przeważającą część działki na rezerwę pod planowaną drogę, a pozostała część przeznaczona jest na działalność przemysłowo-usługową. W zapisach miejscowego planu cały teren przyległy do lądowiska jest chroniony poprzez konieczność uzgodnienia zabudowy mogącej stanowić przeszkodę lotniczą z ULC.

Przedstawiciele Towarzystwa Lotniczego zapewnili, że są świadomi bezpośredniego przylegania lądowiska do strefy przemysłowej i możliwej zabudowy tych terenów w sposób zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Sprzedaż działki w żaden sposób nie może kolidować z pozyskaniem uzgodnień z Urzędem Lotnictwa Cywilnego w sprawie zezwolenia na założenie lotniska, ponieważ obowiązujący na niej MPZP przeznacza ją pod drogę i zabudowę przemysłową. Przedstawiciele TLS podkreślili, że sami w porozumieniu z innymi organizacjami pozarządowymi zadecydowali o rezygnacji z ubiegania się o zezwolenie na założenie lotniska na korzyść podłączenia do niego energii elektrycznej.

Towarzystwo Lotnicze w Świebodzicach od wielu lat aktywnie promuje awiację, a dzięki podejmowanym działaniom nasze miasto staje się coraz bardziej rozpoznawalne wśród turystów w całej Polsce.

Twoja reakcja na artykuł?

0
0%
Cieszy
0
0%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
0
0%
Przeraża

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2023 Highlander's Group