Piątek, 8 grudnia
Imieniny: Marii, Makarego
Czytających: 634
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Gmina Świdnica: Obchody Dnia Edukacji

Piątek, 13 października 2023, 11:44
Autor: red
Gmina Świdnica: Obchody Dnia Edukacji
Fot. Gmina Świdnica
14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej – święto wszystkich pracowników oświaty. W ten sposób upamiętniono utworzenie Komisji Edukacji Narodowej, pierwszego w Polsce i Europie ministerstwa oświaty publicznej. W gminie Świdnica mamy szczególne powody do świętowania, bowiem w 6 szkołach podstawowych i 3 przedszkolach opiekę edukacyjną sprawuje ponad 240 nauczycieli.

- Corocznie z tej okazji wójt gminy Świdnica Teresa Mazurek spotyka się z dyrektorami wszystkich placówek oświatowych by podziękować za trud pracy pedagogiczno-wychowawczej. Wszystkim nauczycielom życzę owocnej pracy, pełnej satysfakcji z przekazywania wiedzy i rozwijania potencjału każdego ucznia. Niech Dzień Edukacji Narodowej będzie okazją do docenienia trudu i wysiłku, który wkładacie w rozwijanie wiedzy i umiejętności młodego pokolenia. Ze swojej strony mogę zapewnić że będziemy robić wszystko abyście mogli pracować w jak najlepszych warunkach. Proszę przekażcie najlepsze życzenia dla wszystkich pracowników oświaty w Waszych szkołach – mówiła Teresa Mazurek, podczas dorocznego spotkania z dyrektorami szkół i wyróżnionymi nauczycielami.

Niech Dzień Edukacji Narodowej przypomni nam o ważności nauczycieli i edukacji w naszym społeczeństwie. Dziękujemy wszystkim nauczycielom za ich poświęcenie i oddanie w kształtowaniu młodego pokolenia – podkreślała obecna na spotkaniu przewodnicząca Rady Gminy Świdnica Regina Adamska.

Uroczystość była również okazją do przyznania NAGRODY WÓJTA GMINY ŚWIDNICA za znaczące osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Wyróżnionych zostało 20 nauczycieli gminnych szkół i przedszkoli. Łączna pula nagród w tym roku wynosiła 76,3 tys. zł.

Za efektywność w zarządzaniu, tworzenie placówki przyjaznej i nowoczesnej, za promowanie Publicznego Przedszkola w Bystrzycy Dolnej i gminy Świdnica Pani dyrektor Beata Klęsk-Nazarko otrzymywała kilkakrotnie NAGRODĘ WÓJTA GMINY, a w tym roku została wyróżniona NAGRODĄ DOLNOŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY.

Pani Beata Klęsk-Nazarko - pedagog, nauczyciel wychowania przedszkolnego i kształcenia zintegrowanego, kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej, studia podyplomowe: rewalidacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; nauczyciel dyplomowany, dyrektor Publicznego Przedszkola w Bystrzycy Dolnej od 2018r., które tworzyła od podstaw realizując wspólnie z gminą projekt unijny Małe Bystrzaki – równe szanse przedszkolaków w Gminie Świdnica.

W bezpośredniej pracy z dziećmi zwraca uwagę na indywidualizację, stosowanie urozmaiconych form i aktywizujących metod pracy, bezpieczeństwo dzieci oraz wyzwalanie ich wielostronnej aktywności. Wykorzystuje różnorodne środki dydaktyczne, adekwatne do potrzeb dzieci. Zachęca do twórczego, praktycznego działania. Na zajęciach z dziećmi chętnie stosuje metody wg Marii Kwiatkowskiej, metodę Dobrego Startu Marty Bogdanowicz, odimienną metodę nauki czytania Ireny Majchrzak, edukację przez ruch Doroty Dziamskiej, czy pedagogikę zabawy. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje i wzbogaca wiedzę biorąc udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, dzięki czemu wzmacnia swoje kompetencje dyrektora zarządzającego przedszkolem i realizującego nadzór pedagogiczny oraz kompetencje i umiejętności pedagogiczne nauczyciela realizującego pensum dydaktyczne.

Pani Dyrektor opracowała Program Preorientacji Zawodowej w Przedszkolu w oparciu o sugestie i propozycje rady pedagogicznej. Jest pomysłodawcą i współtwórcą Programu Adaptacyjnego dla Przedszkola Wesołe Przedszkole oraz promotorem tworzenia innowacji pedagogicznych Moja książka, Ekobystrzaki i Sensomatematyka opracowanych przez nauczycieli przedszkola.

W przedszkolu realizowane są projekty czytelnicze: Mały Miś w świecie wielkiej literatury, Dzieci uczą rodziców, Cała Polska czyta dzieciom, Czytanie na śniadanie i Bajkowanie przy kominku oraz Piękna nasza Polska cała - ogólnopolski projekt edukacyjny, Czyściochowa Akademia Rossmann – ogólnopolski projekt promujący zdrowie, Z darami natury świat nie jest ponury - ogólnopolski projekt ekologiczno-przyrodniczy.

Pani Beata Klęsk-Nazarko zainicjowała w przedszkolu zajęcia logopedyczne dla dzieci z Ukrainy Zabawy z językiem polskim, które prowadzone są przez nauczyciela logopedę. Podejmuje działania na rzecz dzieci w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, współdziała z PPP, Policją oraz z GOPS, z którym Pani dyrektor jest w stałym kontakcie w zakresie informacji i pomocy dzieciom z rodzin z problemami, jest też członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego. Organizuje pomoc materialną i zbiórkę żywności przy okazji świąt oraz Mikołaja, w przedszkolu zbierane są nakrętki dla dzieci z hospicjum we Wrocławiu, od kilku lat placówka uczestniczy w akcji Góra Grosza, czy Szlachetna paczka, dzieci zebrały materiały papiernicze, higieniczne i toaletowe dla rodzin z Ukrainy oraz przygotowały upominki dla Seniorów z Domu Seniora w Roztoczniku pod hasłem Herbatka dla Seniora. Dla Fundacji Redemptoris Missio społeczność przedszkola zebrała środki opatrunkowe, które zostały przekazane jako pomoc dla ludności z Afryki.

Współpraca Pani Klęsk-Nazarko z rodzicami oparta jest na zasadach dialogu i partnerstwa. Rodzice systematycznie uczestniczą w życiu placówki, mają wpływ na dobór zajęć dodatkowych, wycieczek, obowiązujące w przedszkolu normy i zasady, czują się współodpowiedzialni za realizację zadań opiekuńczych i wychowawczo-dydaktycznych

Pani Dyrektor bardzo dobrze organizuje przestrzeń edukacyjną przedszkola poprzez nowoczesną adaptację sal dydaktycznych, ciągłą poprawę ich estetyki i funkcjonalności. Przedszkole posiada stałe i czasowe kąciki tematyczne, kąciki relaksacyjne, zabawki i pomoce dydaktyczne wspomagające wszechstronny rozwój i dostosowane do możliwości psychofizycznych dzieci. Dzięki Jej wzmożonym działaniom placówka zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki, zarówno podczas zajęć opiekuńczo-wychowawczych, jak też podczas wycieczek oraz w trakcie dowozu i odwozu do domu.

Twoja reakcja na artykuł?

0
0%
Cieszy
0
0%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
0
0%
Przeraża

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2023 Highlander's Group