Sobota, 25 maja
Imieniny: Grzegorza, Magdaleny
Czytających: 1261
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Świebodzice: Obradowali online

Poniedziałek, 25 maja 2020, 7:00
Aktualizacja: 10:01
Autor: red
Świebodzice: Obradowali online
Fot. UM Świebodzice
18 maja zakończyła się XXVIII sesja Rady Miejskiej w Świebodzicach, zwołana z inicjatywy burmistrza miasta Pawła Ozgi. Ze względu na panującą epidemię sesja została zorganizowana w formie obrad on–line.

W porządku obrad znalazły się projekty uchwał w sprawie:

1) przejęcia od Powiatu Świdnickiego prowadzenia Branżowej Szkoły I Stopnia w Świebodzicach,

2) utworzenia i prowadzenie Branżowej Szkoły II Stopnia w Świebodzicach,

3) utworzenia i prowadzenia przez Gminę Świebodzice Technikum,

4) utworzenia Zespołu Szkół w Świebodzicach,

5) ustalenia maksymalnej wysokości opłaty łącznej za pobyt dziecka objętego w projekcie pn. „Nowe miejsce żłobkowe dla świebodzickich maluchów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Żłobku Miejskim nr 2 w Świebodzicach,

6) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,

7) nadania nazwy kładce pieszej na rzece Pełcznica w Świebodzicach,

8) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dopłaty do ceny za dostawę wody i odprowadzanie ścieków dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Świebodzice,

9) zmieniająca uchwałę Nr XXII/165/2020 z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Świebodzice na rok 2020,

10) uchwalenia Statutu Gminy Świebodzice.

Pierwsze posiedzenie radnych odbyło się 4 maja 2020 r. o godz. 16:00. O godz. 18:10 Przewodnicząca Rady ze względu na problemy z łącznością zarządziła przerwę do dnia 11 maja (poniedziałek) do godz. 14:00.

Drugie posiedzenie w ramach XXVIII sesji Rady Miejskiej przebiegło bez zakłóceń technicznych. Po sprawdzeniu obecności i stwierdzeniu kworum, rozpoczęto zgłaszanie wniosków o zmiany w porządku obrad.

Na wniosek radnego Łukasza Kwadransa, za zgodą burmistrza miasta Pawła Ozgi, przegłosowano wprowadzenie pod obrady dwóch projektów uchwał:

1) w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości wskazanych grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu epidemii COYID-19;

2) w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Oba powyższe projekty miały być przedmiotem obrad XXIX sesji Rady Miejskiej zwołanej z inicjatywy radnych klubu Wspólne Świebodzice, która miała rozpocząć się bezpośrednio po zakończeniu sesji XXVIII.

Następnie na wniosek radnego Marka Gąsiora przegłosowano zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia Statutu Gminy Świebodzice. Burmistrz miasta Paweł Ozga zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad, również projektu zmiany uchwały w sprawie udzielenia dopłaty do ceny za dostawę wody i odprowadzanie ścieków dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Świebodzice. Wniosek również został przyjęty większością głosów.

W toku procedowania radni przyjęli projekty uchwał w sprawie:

- przejęcia od Powiatu Świdnickiego prowadzenia Branżowej Szkoły I Stopnia w Świebodzicach,

- utworzenia i prowadzenie Branżowej Szkoły II Stopnia w Świebodzicach,

- utworzenia i prowadzenia przez Gminę Świebodzice Technikum,

- utworzenia Zespołu Szkół w Świebodzicach.

Z ostatniego z nich na wniosek merytoryczny radnego klubu Obywatelskie Świebodzice Sebastiana Białego wykreślono szkołę podstawową.

Przegłosowano również projekty uchwał w sprawie:

- ustalenia maksymalnej wysokości opłaty łącznej za pobyt dziecka objętego w projekcie pn. „Nowe miejsce żłobkowe dla świebodzickich maluchów !” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Żłobku Miejskim nr 2 w Świebodzicach;

- zmiany uchwały Nr XXII/165/2020 z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Świebodzice na rok 2020.

Dwa projekty uchwał w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości i nadania nazwy „Kładka Stulatka” kładce pieszej nie zostały podjęte.

Podczas procedowania uchwał, wprowadzonych do porządku obrad w głosowaniu radnych ze względu na późną porę oraz konieczność wprowadzenia, wskazanych przez mecenasa poprawek do dokumentów, ponownie ogłoszona została przerwa. Ta część sesji trwała 8 godzin i zakończyła się o godz.: 22:00. Przerwa w sesji została zarządzona do poniedziałku 18 maja do godziny 16:00. Po wznowieniu obrad obydwa projekty uchwał zostały przyjęte. Sesja zakończyła się o godz.: 21:40.

Po zakończeniu XXVIII sesji Rady Miejskiej, wznowiono przerwaną, również w dniu 4 maja, XXIX sesję Rady Miejskiej. Jednak na wniosek radnych obrady przerwano do dnia 28 maja br. do godziny 16:00.

Twoja reakcja na artykuł?

0
0%
Cieszy
0
0%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
0
0%
Przeraża

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2024 Highlander's Group