Niedziela, 24 października
Imieniny: Marcina, Rafała, Antoniego
Czytających: 979
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Strzegom: Obradowali strzegomscy radni

Niedziela, 26 listopada 2017, 17:47
Aktualizacja: Poniedziałek, 27 listopada 2017, 9:49
Autor: red
Strzegom: Obradowali strzegomscy radni
Fot. UM Strzegom
Aż 20 uchwał było w porządku obrad 43. sesji Rady Miejskiej w Strzegomiu, która odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Strzegomiu. Ponadto przyjęto informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017.

Radni podjęli uchwałę ws. zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości ok. 200 tys. zł na zadanie pn. "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w gminie Strzegom w 2017 r.". Pozyskane środki posłużą pokryciu wydatków na dotacje dla mieszkańców, którzy w 2017 roku wymienili piece i spełnili warunki określone w regulaminie udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy. Źródłem spłaty zaciągniętej pożyczki będą dochody własne gminy Strzegom. Spłata pożyczki nastąpi w latach 2018 - 2020.

Likwidacja jednostki budżetowej pn. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzegomiu

Strzegomscy radni podjęli ważną decyzję dot. likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzegomiu. Z dniem 28 listopada br. OSiR postawiony zostanie w stan likwidacji. Datę zakończenia postępowania likwidacyjnego ustalono z kolei na 28 lutego 2018 r. Dodajmy, że mienie znajdujące się w zarządzie likwidowanej jednostki przejmie Urząd Miejski w Strzegomiu i zostanie ono zagospodarowane zgodnie z przeznaczeniem i potrzebami oraz z zachowaniem zasad gospodarowania mieniem komunalnym. Należności, zobowiązania i zadania zlikwidowanej jednostki przejmie również Urząd Miejski w Strzegomiu. - Likwidacja jednostki budżetowej nie oznacza sprzedaży majątku, czy też utrudnień w korzystaniu z obiektów sportowych przez mieszkańców. Dodam, że od 1 września przyszkolnymi Orlikami w Jaroszowie, Stanowicach i na ul. Brzegowej zarządzają dyrektorzy szkół, którzy sami zatrudniają animatorów sportu. Również nie planujemy podnoszenia opłat np. za korzystanie z lodowiska, czy też wprowadzania nowych. Funkcjonowanie hali, boisk czy też bieżni lekkoatletycznej odbywać się będzie na takich samych zasadach, jak do tej pory. W temacie likwidacji tej formy prawnej odbyły się konsultacje ze związkami zawodowymi, Gminną Radą Pożytku Publicznego i radnymi. Spotkaliśmy się również z pracownikami - informuje Wiesław Witkowski, zastępca burmistrza Strzegomia. - Chcemy, aby nowa forma zarządzania spowodowała efektywniejsze wykorzystanie nowoczesnych obiektów oraz stworzyć warunki do dalszego inwestowania w poprawę bazy sportowej. Już dzisiaj trzeba myśleć o remontach na basenie odkrytym, hali sportowej czy szatniach piłkarskich. To zadanie na najbliższy czas. Powołanie spółki w przyszłości ze 100-procentowym udziałem gminy nie jest niczym nowym. Tak zarządzane są obiekty w Świebodzicach i Żarowie - dodaje zastępca burmistrza Strzegomia.

Warto wspomnieć, że radni w całości odrzucili - w formie uchwały - stanowisko Rady Oddziału Powiatu Świdnickiego Regionu Dolny Śląsk NSZZ "Solidarność" dot. zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Strzegomiu w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzegomiu.

Gmina Strzegom w Euroregionie Glacensis

Wolą radnych gmina Strzegom przystąpiła do stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis w charakterze członka zwyczajnego. Celem stowarzyszenia jest wszechstronna działalność na rzecz pomyślności regionu, sanacji ekologicznej, rozkwitu gospodarczego, rozwoju turystyki, kultury i sportu oraz stałej poprawy warunków życia mieszkańców. Radni przegłosowali również uchwałę ws. podjęcia współdziałania gminy Strzegom z jednostkami samorządu terytorialnego, Sygnatariuszami Deklaracji Aglomeracji Wałbrzyskiej, przy opracowaniu aktualizacji "Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej z perspektywą do 2030 r.". Pozwoli to na działania zmierzające do włączenia jej do aktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 i ubiegania się o środki finansowe z budżetu państwa oraz Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej po 2020 r.

Inne uchwały

Przegłosowano także zmiany w budżecie gminy Strzegom na 2017 r., zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Strzegom na lata 2017-2026, zmiany w Statucie Gminy Strzegom, uchwałę ws. przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Morawa oraz uchwały dot. nadania nazwy ulicy w Strzegomiu i zmiany części ulicy w Strzegomiu. W pierwszym przypadku chodzi o ul. Potokową zlokalizowaną w pobliżu ul. Wodnej, w drugim - o ul. Źródlaną, stanowiącą wcześniej część ul. Czarnej (od ul. Brackiej do ul. Stawowej). 8 uchwał dot. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych szkół podstawowych na terenie gminy Strzegom w 8-letnie placówki oświatowe z oddziałami przedszkolnymi.

Oświata w gminie na wysokim poziomie

Po zakończonym głosowaniu radni przyjęli informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017. Przewodniczący Rady Miejskiej - Tomasz Marczak i przewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania - Roman Asynger pozytywnie wypowiedzieli się nt. poziomu i jakości strzegomskiej oświaty, podkreślając że gmina Strzegom bardzo dobrze przeprowadziła reformę oświaty, która weszła w życie 1 września br. Obaj zaznaczyli, że dzięki zaangażowaniu władz samorządowych, pracowników Wydziału Oświaty w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu oraz dyrektorów szkół i przedszkoli praktycznie bezboleśnie udało się dostosować do nowych - często niełatwych - realiów.

Twoja reakcja na artykuł?

0
0%
Cieszy
0
0%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
0
0%
Przeraża

Ogłoszenia

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2021 Highlander's Group