Czwartek, 28 października
Imieniny: Szymona, Tadeusza
Czytających: 975
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Kraj: Od wtorku obowiązuje abolicja składkowa dla przedsiębiorców

Środa, 16 stycznia 2013, 1:21
Aktualizacja: Czwartek, 17 stycznia 2013, 12:16
Autor: red.
Kraj: Od wtorku obowiązuje abolicja składkowa dla przedsiębiorców
Fot. PAW
15 stycznia 2013 r. weszła w życie abolicja dla przedsiębiorców, uchwalona ustawą z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność (Dz. U. z 2012 r., poz. 1551). Ustawa umożliwia umorzenie nieopłaconych składek na własne ubezpieczenia w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r.

- Ustawa o umorzeniu należności powstałych z tytułu niezapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą nabrała dziś mocy prawnej – mówi posłanka Katarzyna Mrzygłocka. - To oznacza, że pierwsza grupa przedsiębiorców – ci, którzy nie prowadzą już działalności gospodarczej – może się starać o umorzenie zaległości.

KTO JEST UPRAWNIONY DO ZŁOŻENIA WNIOSKU?

• osoby podlegające w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym oraz wypadkowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności, tj. pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, działalności twórczej lub artystycznej, bądź działalności w zakresie wolnego zawodu, albo jako wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej.

• spadkobiercy i osoby trzecie wobec których ZUS wydał decyzje o przeniesieniu odpowiedzialności za zobowiązania płatnika z tytułu nieopłaconych przez niego składek na jego własne ubezpieczenia za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r.

JAKIE NALEŻNOŚCI PODLEGAJĄCE UMORZENIU?

• składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. za osoby obowiązkowo podlegające tym ubezpieczeniom z tytułu prowadzonej działalności,

• składki na ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy za okres, za który zostaną umorzone składki na ubezpieczenia społeczne,

• odsetki za zwłokę naliczone od składek podlegających umorzeniu,

• opłata prolongacyjna, opłata dodatkowa, koszty upomnienia oraz koszty egzekucyjne naliczone od należności podlegających umorzeniu.

JAKIE SA WARUNKI UMORZENIA NALEŻNOŚCI?

• nieposiadanie na dzień wydania decyzji o umorzeniu należności niepodlegających umorzeniu za wyjątkiem należności z tytułu składek za okres do 31 grudnia 1998 r.
bądź też

• spłata należności niepodlegających umorzeniu w terminie 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się decyzji określającej warunki umorzenia lub w terminie wynikającym z zawartej umowy o rozłożeniu zadłużenia na raty.

TERMIN NA ZŁOŻENIE WNIOSKU:

Osoby uprawnione mogą złożyć wniosek o umorzenie należności w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Natomiast osoby, którym ZUS po dniu wejścia w życie ustawy wyda decyzję o:
• podleganiu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym,
• wysokości zadłużenia z tytułu składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r.,
• przeniesieniu odpowiedzialności na spadkobiercę lub osobę trzecią
będą mogły złożyć taki wniosek w terminie 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się decyzji, chyba że termin 24 miesięcy jest dłuższy.

NIEZBĘDNE DOKUMENTY:

W przypadku osób nie prowadzących pozarolniczej działalności w dniu 1 września 2012 r. oraz w dniu złożenia wniosku o umorzenie, jedynym dokumentem będzie poprawnie wypełniony wniosek o umorzenie należności, dostępny na stronie www.zus.pl,

W przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność w dniu 1 września 2012 r. albo w dniu złożenia wniosku o umorzenie, dokumentami składanymi przez dłużnika będą:
• poprawnie wypełniony wniosek o umorzenie należności,

• wypełniony „Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (formularz dostępny jest w jednostkach ZUS oraz do pobrania ze strony:
http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=8387 lub

• wypełniony „Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę - w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (formularz dostępny jest w jednostkach ZUS oraz do pobrania ze strony: http://www.dziennikustaw.gov.pl/D2010121081001.pdf

• oświadczenie zawierające informacje niezbędne do ustalenia kategorii ratingowej (druk oświadczenia jest dostępny w jednostkach ZUS oraz na stronie: www.zus.pl http://www.zus.pl/),

• zaświadczenia/oświadczenia o udzielonej pomocy de minimis.

W stosunku do tej grupy płatników postępowanie w sprawie wydania decyzji określającej warunki umorzenia zostanie zawieszone do dnia ogłoszenia decyzji Komisji Europejskiej.

DODATKOWE UDOGODNIENIA DLA PŁATNIKÓW:

Wnioski w sprawie umorzenia należności dostępne są:

• na stronie www.zus.pl,

• na Sali Obsługi Klientów w każdej jednostce ZUS (wykaz jednostek oraz ich adresów i numerów telefonów znajduje się na stronie www.zus.pl.

ZUS przygotował także szczegółowe ulotki informacyjne w dwóch wersjach:

• dla osób prowadzących działalność w dniu 1 września 2012 r. lub w dniu złożenia wniosku o umorzenie;
• dla osób, które przed 1 września 2012 r. zakończyły prowadzenie działalności.

Twoja reakcja na artykuł?

0
0%
Cieszy
0
0%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
0
0%
Przeraża

Czytaj również

Komentarze (1) Dodaj komentarz


Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2021 Highlander's Group