Piątek, 22 października
Imieniny: Filipa, Halki
Czytających: 931
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

powiat świdnicki: Podsumowanie 2016 roku w Powiecie Świdnickim

Środa, 15 marca 2017, 17:22
Autor: red
powiat świdnicki: Podsumowanie 2016 roku w Powiecie Świdnickim
Fot. Starostwo Powiatowe Świdnica
Kilometry wyremontowanych dróg i chodników, inwestycje w powiatową oświatę, inwestycje w infrastrukturę, ale także sport i kultura.

To główne działania Powiatu Świdnickiego w roku 2016. Pomimo tego, że niedługo za nami będzie już pierwszy kwartał roku 2017 to właśnie teraz przyszedł doskonały moment, aby na chłodno podsumować poprzedni, 2016 rok.

Drogi i chodniki

Tradycyjnie, priorytetową sprawą były powiatowe drogi. W roku 2016 Służba Drogowa Powiatu Świdnickiego rozpoczęła I etap przebudowy drogi powiatowej nr 2878D na odcinku Boleścin - Krzczonów – granica powiatu - ( na długości 1,87 km). Zadanie było realizowane w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019 r.”. Wartość zadania opiewała na kwotę 1.614.061,19 zł, z czego dotacja celowa z budżetu państwa wyniosła 50% wartości zadania tj. 807 030 zł. Zadanie realizowane było również przy współudziale partnerów projektu tj. Gminy Świdnica (wkład finansowy wyniósł 477 032,19 zł), Miasta Świdnica (wkład finansowy wyniósł 130 000 zł) i Powiatu Świdnickiego (wkład finansowy wyniósł 200 000 zł).

Kolejną inwestycją drogową realizowaną przez SDPŚ była przebudowa drogi powiatowej nr 2903D Zebrzydów –Kątki (na długości 1,55 km). Zadanie to realizowane było w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Wartość zadania opiewała na kwotę 800 499,62 zł, z czego dofinansowanie z budżetu państwa wyniosło 640 399 zł, co stanowiło 80% wartości inwestycji. Powiat Świdnicki przeznaczył na ten cel kwotę 160.100,62 zł.

Oprócz inwestycji czysto drogowych realizowane także były zadania tzw. około drogowe. W budowę i przebudowę chodników wzdłuż dróg powiatowych włączały się także gminy z terenu Powiatu Świdnickiego. Inwestycje przeprowadzano we współpracy z Gminą Strzegom (w Międzyrzeczu, Goczałkowie, Skarżycach, Kostrzy i Olszanach), Gminą Marcinowice (w Wirach i Goli Świdnickiej) i Gminą Wiejską Świdnica (w Witoszowie Górnym, Witoszowie Dolnym i Pogorzale).

Na szczególną uwagę zasługuje inwestycja przeprowadzona wspólnie przez trzy samorządy: Powiat Świdnicki, Miasto Świdnica i Gminę Wiejską Świdnica. Przy drodze powiatowej wybudowano ścieżkę rowerową od ronda na ul. Wałbrzyskiej do wjazdu do Pogotowia Ratunkowego oraz wybudowano chodnik od ronda na ul. Wałbrzyskiej do granicy administracyjnej miasta Świdnicy. Koszt zadania wyniósł 205.059 zł. Środki finansowe pochodziły od Gminy Wiejskiej Świdnica i Miasta Świdnica. Powstał również ciąg pieszo-rowerowy przy ulicy Kochanowskiego w Świdnicy. Koszt zadania 41.999 zł. Środki finansowe pochodziły od Powiatu Świdnickiego.

Inwestycje w infrastrukturę

Sztandarową inwestycją Powiatu Świdnickiego był remont i termomodernizacje sali widowiskowej I Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy. Inwestycja warta przeszło 2 mln. 600 tys. zł. obejmowała, miedzy innymi: ocieplenie stropodachu budynku z wymianą pokrycia dachowego, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, wymianę sufitu podwieszonego w sali wielofunkcyjnej, remont elewacji zewnętrznych z usunięciem mostków termicznych, remont zaplecza sanitarnego, modernizację systemu ogrzewania sali, modernizację systemu wentylacji sali, modernizację strefy wejściowej sali, modernizację instalacji sanitarnych, w tym instalacji p-poż, modernizację instalacji elektrycznych, w tym instalacji oświetleniowej na energooszczędne, modernizację w zakresie akustyki, wykonanie instalacji nagłośnienia oraz montaż nowych siedzeń.

Kolejną dużą inwestycją Powiatu Świdnickiego w 2016 roku była przebudowa i remont budynku internatu Zespołu Szkół Mechanicznych w Świdnicy. Tym razem zakres prac obejmował: roboty rozbiórkowe istniejących ścianek w węźle sanitarnym wraz ze skuciem glazury podłogowej i ściennej, demontaż instalacji wod–kan oraz istniejących elementów wyposażenia sanitarnego, demontaż szaf wnękowych w pokojach internatu, wymiana istniejącej stolarki drzwiowej, wydzielenie w istniejących pokojach łazienek, wraz z wykonaniem wszelkich instalacji, ułożenie glazury ściennej i posadzkowej w łazienkach, kuchni i zapleczu socjalnym, przebudowa instalacji wod–kan, częściowa wymiana instalacji elektrycznej, wykonanie gładzi na sufitach i ścianach, malowanie pomieszczeń, wymiana wykładzin podłogowych, podział korytarza na strefy pożarowe wraz z montażem drzwi p. poż., wykonanie schodów ewakuacyjnych. Wartość wykonanych prac to prawie 1 mln. zł.

Kolejną inwestycją powiatową, o której warto wspomnieć o budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Świebodzicach. Koszt inwestycji to ponad 330 tys. złotych i w ramach prac została wykonana: przebudowa boiska wielofunkcyjnego ze zmianą podłoża asfaltowego na nawierzchnię syntetyczną poliuretanową. Ponadto wydzielono boiska do koszykówki, siatkówki, tenisa, piłki ręcznej wraz z urządzeniami technicznymi: kosze, bramki, słupki.
Ostatnią inwestycją, o której należy wspomnieć jest projekt termomodernizacyjny, złożony w 2016 roku w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej, a który zakwalifikowany został do dofinansowania. Przedmiotem projektu jest wykonanie termomodernizacji 3 obiektów użyteczności publicznej jednostek organizacyjnych Powiatu Świdnickiego. Są to obiekty: Powiatowego Biura Geodezji i Katastru w Świdnicy przy ul. Parkowej 2, Zespołu Szkół Specjalnych w Świebodzicach przy ul. Sienkiewicza 30 oraz Internatu Zespołu Szkół Mechanicznych w Świdnicy przy ul. Sikorskiego 41. Łączny koszt inwestycji oscylował będzie w okolicach kwoty 2,5 mln. zł.

Oświata

Ponad 2 mln. 600 tys. zł. dostanie 5 liceów ogólnokształcących prowadzonych przez Powiat Świdnicki. Każdy z nich zostanie wyposażony w 6 pracowni dydaktycznych do nauki matematyki, informatyki, biologii, chemii, fizyki oraz geografii. Każda ze szkół otrzyma ponad pół miliona złotych. Fundusze pochodzić będą z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego, które, za pośrednictwem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej trafią do Powiatu Świdnickiego. Powiat Świdnicki złożył wniosek do ZIT AW pod koniec maja ubiegłego roku. Później wniosek przeszedł pozytywnie 4 oceny; w tym ocenę techniczną, ocenę zgodności wniosku ze strategią ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej, ocenę formalną oraz ocenę merytoryczną dokonaną przez Komitet Oceny Projektu.
Także powiatowe zawodówki zostaną doposażone w nowoczesny sprzęt do nauki zawodu. Zrealizowany projekt przewiduje doposażenie 8 zespołów szkół zawodowych w nowoczesny sprzęt dydaktyczny, który pozwoli na przybliżenie uczniom szkół zawodowych rzeczywistych warunków pracy. Wartość całego projektu to 2.210.046 zł. W ramach projektu doposażone zostaną pracownie w zawodach z branży usługowo-gospodarczej - technik hotelarstwa, technik obsługi ruchu turystycznego, technik spedytor i technik logistyk, technik handlowiec, technik ekonomista, technik organizacji reklamy, technik fryzjerstwa, fryzjer, sprzedawca, z branży informatyczno-elektronicznej - technik elektronik, technik elektryk, technik informatyk oraz w zawodach związanych z koleją - technik transportu kolejowego i związanych z górnictwem odkrywkowym - technik górnictwa odkrywkowego.

Nowoczesny sprzęt, który Powiat Świdnicki zakupi w ramach projektu jest bardzo różnorodny, tak jak różnorodna i bogata jest oferta kształcenia zawodowego Powiatu Świdnickiego dla absolwentów gimnazjów, a później dla absolwentów szkół podstawowych. Uczniowie naszych szkół zawodowych będą mogli korzystać z profesjonalnie wyposażonych pracowni multimedialnych, pracowni do obsługi klientów w sklepach, biurach podróży, recepcjach hotelowych, biurach rachunkowych, firmach graficznych, pracowni do obsługi logistycznej i spedycyjnej w firmach i przedsiębiorstwach, ale również będą mogli zapoznać się z obsługą nowoczesnych urządzeń z branży elektrycznej, kolejowej czy górniczej.

Kultura

Nie tylko wielomilionowymi inwestycjami może pochwalić się Powiat Świdnicki. W 2016 roku byliśmy organizatorem lub współorganizatorem kilku niezwykle udanych imprez kulturalnych. Pierwszą z nich była cykliczna impreza, Tradycje Stołu Wielkanocnego, którą Powiat Świdnicki współorganizuje wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Marcinowicach. W sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Marcinowicach, co roku swoje prezentacje stołów wielkanocnych i świątecznych potraw prezentuje kilkudziesięciu wystawców z gmin Powiatu Świdnickiego, zaproszonych gości spoza powiatu oraz partnerów z Łowicza, Kartuz, Zakopanego a nawet gości z czeskiego Miasta Jicin.

Pod koniec maja 2016 roku Powiat Świdnicki uroczyście obchodził jubileusz 15 lecia współpracy z niemieckim Powiatem Bergstrasse. W ramach obchodów zorganizowano spotkania partnerskie w Krzyżowej oraz w Heppenheim. Momentem kulminacyjnym było odnowienie umowy partnerskiej przez Starostów Christiana Engelhardta oraz Piotra Fedorowicza, Przewodniczących Rady Powiatów Gottfrieda Schneidera oraz Krzysztofa Sołtysa. Uroczystości jubileuszowe uświetnił swoim występem zespół Die Original Blütenweg-Jazzer, zespół grający oryginalny, orleański jazz.

Zdrowie

„Zdrowie ma smak. Targi zdrowej żywności”. Przysłowie mówi, że jesteśmy tym, co jemy. Dlatego Powiat Świdnicki już od 10 lat promuje zdrową, naturalną i ekologiczną żywność. W 2016 roku na świdnickim rynku swoje produkty zaprezentowało kilkudziesięciu wystawców z całej Polski, którzy oferowali odwiedzającym między innymi: sery kozie, krowie i owcze, pieczywo żytnie i razowe na zakwasie, tradycyjne wyroby wędliniarskie, przyprawy ziołowe, przetwory owocowo-warzywne, oleje, miody, wina, nalewki i miody pitne.

Oprócz zdrowej i naturalnej żywności odwiedzający targi mogli skorzystać z bezpłatnych badań i konsultacji specjalistów. Sporym zainteresowaniem cieszył się klimatyzowany namiot wystawiony przez firmę Polpharma, w którym wszyscy zainteresowani mogli wykonać bezpłatne badania kardiologiczne, okulistyczne i dermatologiczne. Ponadto mieszkańcy mogli bezpłatnie wykonać badania z zakresu badania słuchu, osteoporozy, dietetyki i zasad zdrowego żywienia, szkoły rodzenia, spirometrii, fizjoterapii oraz USG serca.

Bezpłatne badania oferowane są mieszkańcom także w ramach akcji „Nasze zdrowie”. W Galerii Świdnickiej czekają wtedy na mieszkańców bezpłatne badania i konsultacje w zakresie, między innymi: USG tarczycy, badania ucha środkowego, spirometrii, porad dietetyka wraz z pomiarem składu ciała, wykrywania wad postawy, badania poziomu cholesterolu, cukru we krwi i pomiar ciśnienia tętniczego i pomiaru stężenia tlenku węgla w wydychanym powietrzu.

Warto pochwalić się także wysoką, bo drugą lokatą w Polsce naszego Regionalnego Szpitala Specjalistycznego „Latawiec” w ogólnopolskim rankingu Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Ranking przygotowywany był już po raz 13. przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ) i firmę doradczą IDEA Trade. Centrum oceniało m.in.: zarządzanie szpitalem, jakość opieki, opiekę medyczną, jakość usług dla pacjenta, certyfikaty jakości zdobyte przez szpital, komfort pobytu pacjenta i wniesione skargi.

Współpraca

Powiat Świdnicki bardzo prężnie współpracuje z innymi Jednostkami Samorządu Terytorialnego, zarówno w kraju jak i za granicą. W 2016 roku obchodziliśmy 15 lecie współpracę z naszym najstarszym (pod względem stażu współpracy) partnerem, niemieckim Powiatem Bergstrasse. Majowe obchody odbyły się w Krzyżowej a rewizyta w Heppenheim, w listopadzie. Cały czas rozwijamy także współpracę z czeskim partnerem w mieście Jicin, z którym z powodzeniem przeprowadzamy projekty kulturalne polsko-czeskiego pogranicza.

Od 2009 roku współpracujemy także z partnerskimi powiatami w Łowiczu, Kartuzach i Zakopanem. Co roku, młodzież z zespołów folklorystycznych z naszego terenu uczestniczy w Biesiadzie Kaszubskiej w Kartuzach, Tatrzańskich Wiciach w Zakopanem i Biesiadzie Łowickiej w Łowiczu. Podczas takich wyjazdów kształtują się nowe przyjaźnie a młodzież poznaje kulturę i tradycję tamtych rejonów.

To bardzo krótkie podsumowanie minionego, 2016 roku. Przedstawiliśmy w nim tylko ogólny zarys tego, co udało nam się zrealizować w roku ubiegłym. Nie piszemy o tym, czego nie zdołaliśmy zrobić, bo te kwestie są naszym priorytetem w 2017. Mamy jednocześnie nadzieję, że podsumowanie roku aktualnego będzie równie wielopłaszczyznowe i kwestii w nim poruszonych będzie co najmniej tyle samo, jeśli nie więcej.

Twoja reakcja na artykuł?

0
0%
Cieszy
0
0%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
0
0%
Przeraża

Ogłoszenia

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2021 Highlander's Group