Wtorek, 7 lutego
Imieniny: Romana, Ryszarda, Romualda
Czytających: 771
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Marcinowice: Podsumowanie strażaków

Sobota, 18 czerwca 2016, 17:08
Autor: red
Marcinowice: Podsumowanie strażaków
Fot. UG Marcinowice
Podsumowanie działalności Oddziału Gminnego Związku ZOSP RP w Marcinowicach odbyło się na zjeździe w remizie OSP Marcinowice.

W Zjeździe uczestniczyło 14 z 15 wybranych w OSP delegatów.

Ustępujący prezes Zarządu druh Arkadiusz Kulig przedstawił bardzo szczegółowe sprawozdanie z pięcioletniej działalności, z którego wyłonił się obraz efektywnej pracy strażaków oraz członków OSP.

Na terenie Gminy Marcinowice działa 7 Ochotniczych Straży Pożarnych: Marcinowice, Mysłaków, Strzelce, Śmiałowice, Tworzyjanów, Wirki i Zebrzydów. Wymienione jednostki zrzeszają 124 członków czynnych, w tym 11 kobiet. Trzy OSP tj. Marcinowice, Tworzyjanów i Zebrzydów - należą do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Stan osobowy 6-ciu jednostek Operacyjno-Technicznych to 90 strażaków. OSP Wirki nie posiada Jednostki Operacyjno-Technicznej. Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze skupiają 23 członków.

Od 2011r. stan osobowy członków w Ochotniczych Strażach Pożarnych wzrósł o 18 osób, liczebność strażaków w Jednostkach Operacyjno-Technicznych zwiększyła się o 32 osoby. W czasie sprawozdawczym do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego została włączona OSP Tworzyjanów. Strażacy prowadzą działalność w 7 obiektach gminnych – remizach, z których 4 są ogrzewane.

Łączna ilość wyjazdów do zdarzeń przedstawia się następująco:
- 2011 – 153 w tym pożary 69, MZ 84, ranni 29, ofiary śm. 1
- 2012 – 174 w tym pożary 98, MZ 76, ranni 41, ofiary śm. 3
- 2013 – 188 w tym pożary 69, MZ 119, ranni 57, ofiary śm. 5
- 2014 – 150 w tym pożary 64, MZ 86, ranni 60, ofiary śm. 1
- 2015 – 263 w tym pożary 188, MZ 75, ranni 66, ofiary śm. 0

Łącznie w okresie 5-letnim strażacy interweniowali 928 razy, w tym 488 razy do pożarów, 440 razy do miejscowych zagrożeń (wypadki drogowe, akcje powodziowe, wichury).

Do dyspozycji ochotników pozostaje 9 samochodów , w tym:

2 Jelcze ( w Marcinowicach, r. 1983 i w Zebrzydowie r.1984 ),-
2 Mercedesy (w Marcinowicach 2011 i w Zebrzydowie 2013)
1 Iveco Magirus – w Tworzyjanowie 1993,
1 Star w Strzelcach, r. 1989,
1 Lublin w Mysłakowie r.1999,
1 Ford w Śmiałowicach r. 2000,
1 Żuk w Wirkach r. 1986 – wycofany z podziału bojowego

Samochody są obsługiwane przez kierowców zatrudnionych na umowę-zlecenie. W jednej OSP nie ma kierowcy, tj. OSP Wirki.

W okresie sprawozdawczym wycofano z użytku:

- Star 244 1980r z OSP Tworzyjanów – zły stan techniczny
- Star 244 1976r z OSP Zebrzydów – zły stan techniczny
- Żuk 1979r z OSP Mysłaków – zły stan techniczny

W okresie sprawozdawczym, dzięki środkom z budżetu gminy Marcinowice oraz pozyskanym dotacjom zakupione zostały trzy średnie samochody ratowniczo-gaśnicze:

- Mercedes dla OSP Marcinowice 2011
- Iveco dla OSP Tworzyjanów 2011 (samochód z 1993r)
- Mercedes dla OSP Zebrzydów 2013

W związku z zakupem nowego Mercedesa do OSP Marcinowice, przesunięto samochód Lublin do OSP Mysłaków. Zakupiono także używany zestaw do ratownictwa technicznego Lukas dla OSP Tworzyjanów.

Do dyspozycji jednostek OSP jest następujący sprzęt:
- agregat pompowy na przyczepie – 1
- motopompy – 15 szt. , w tym 9 szlamowych
- zestaw ratownictwa technicznego – 3 szt.
- pilarki do drewna – 10 szt.
- pilarki do betonu i stali – 2 szt.
- agregaty prądotwórcze – 7 szt.,
- aparaty powietrzne nadciśnieniowe – 10 szt.
- Zestawy medyczne PSP R1 - 3
- Zestawy medyczne OSP R1 - 2
- drabiny nasadkowe – 2 szt.
- drabiny wysuwane – 9 szt.
- Węże W-75 – 69 szt.
- Węże W-52 – 75 szt.
- Myjka ciśnieniowa – 1 szt.
- Kompresory – 3 szt.
- Selektywne wywołanie posiadają 4 OSP, tj. Marcinowice, Zebrzydów, Strzelce, Tworzyjanów, pozostałe 3 remizy mają elektryczne syreny uruchamiane ręcznie ( Śmiałowice, Mysłaków, Wirki ).
- W każdym samochodzie jest radiostacja.

Rokrocznie w miarę możliwości finansowych z budżetu gminy doposażono jednostki w odzież ochronną, hełmy, węże gaśnicze oraz inny drobny sprzęt, tak aby zapewnić jak największy poziom prowadzonych działań ratowniczych. Zarząd czynił starania o pozyskiwanie środków zewnętrznych przy zakupionych materiałach i wyposażeniu, aby jak najlepiej wykorzystać środki z budżetu gminy. Jednocześnie Zarządy poszczególnych OSP również pozyskiwały środki ze wszelkich możliwych źródeł. Dobrym przykładem są zakupy sprzętu w ramach funduszu sołeckiego a także wsparcie od sponsorów, sympatyków oraz środki z 1%.

W całej pięcioletniej kadencji strażacy wykonali szereg prace społecznych przy remizach: remonty, budowy, porządkowanie terenu wokół remiz i innych miejsc użyteczności publicznej / place zabaw, boiska sportowe, kościoły/. Ponadto wykonano wiele napraw, regeneracji sprzętu i urządzeń pożarniczych, usprawnień i udoskonaleń. Pragnę podkreślić, że te prace odbywały się w czasie wolnym strażaków i odbywały całkowicie społecznie, aby mieszkańcom naszej gminy zapewnić jak największy poziom bezpieczeństwa a zaoszczędzone w ten sposób środki z budżetu gminy mogły być przeznaczone na dalsze doposażenie jednostek OSP.

Dzięki dobrej współpracy z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy wzrasta poziom wyszkolenia druhów. W mijającej kadencji strażacy wielokrotnie odbywali szkolenia: podstawowe, ratownictwa technicznego, dowódców, naczelników, kierowców, ratowników medycznych oraz z lądowania śmigłowca LPR. Dzięki temu OSP będące w KSRG mają prawie pełny poziom wyszkolenia, a OSP z poza KSRG uczyniły ogromny postęp, nadrabiając wiele zaległości szkoleniowych.

Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP był organizatorem życia kulturalno-sportowego i kulturalno-oświatowego. Tradycyjnie, rokrocznie, jest organizowany Dzień Strażaka połączony z rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Festyny organizowane z tej okazji cieszą się dużym zainteresowaniem mieszkańców Gminy oraz gości z sąsiednich gmin.

Rokrocznie Zarząd jest organizatorem etapu gminnego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” dla dzieci ze szkół podstawowych i młodzieży gimnazjalnej. Dzięki dobrej współpracy z gronem nauczycielskim Turniej ten cieszy się coraz większą popularnością oraz coraz wyższym poziomem. Od wielu lat dzieci i młodzież z naszej gminy odnosi wiele sukcesów na szczeblach wyższych.

Za działalność społeczną w czasie minionej kadencji wielu druhów wyróżnionych zostało medalami „Za zasługi dla Pożarnictwa” i odznakami korporacyjnymi. Dwóch druhów zostało uhonorowanych Złotym Znakiem Związku.
- Życzę, aby nowo wybrany Zarząd wyznaczył sobie nowe zadania i miał sprzyjające warunki do ich realizacji - mówił ustępujący prezes Zarządu druh Arkadiusz Kulig.

Złożone na zjeździe sprawozdanie delegaci ocenili bardzo wysoko i jednogłośnie udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału Gminnego ZOSP RP w Marcinowicach.

Na zjeździe gościli: wójt Władysław Gołębiowski, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Świdnicy Druhna Alicja Synowska. Podkreślili rolę OSP w zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom gminy, organizacji czasu wolnego młodzieży i działań na rzecz lokalnego środowiska.

Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Marcinowicach: Prezes Czesław Wawro, wiceprezes – komendant Arkadiusz Kulig, wiceprezes – skarbnik Piotr Drozd, sekretarz Marcin Preis, członkowie ZOGm.: Robert Jarzyna, Damian Sroka, Paweł Paterak, Henryk Kulig, Przemysław Pilarski.

Twoja reakcja na artykuł?

0
0%
Cieszy
0
0%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
0
0%
Przeraża

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2023 Highlander's Group