Środa, 19 stycznia
Imieniny: Henryka, Mariusza, Marty
Czytających: 496
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Żarów: Policja poszukuje kandydata do pracy

Niedziela, 12 stycznia 2014, 17:43
Aktualizacja: 17:45
Autor: red.
Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy poszukuje kandydata na stanowisko technika w Komisariacie Policji w Żarowie.

Miejsce wykonywania pracy:
Komisariat Policji w Żarowie

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

- przyjmowanie i wydawanie korespondencji dla Komendanta Komisariatu i jego Zastępcy oraz funkcjonariuszy KP Żarów zgodnie z obowiązującym obiegiem dokumentacji w KP Żarów w celu zapewnienia prawidłowego toku pracy Komisariatu;

- prowadzenie elektronicznego dziennika korespondencji w KP Żarów, w celu dokumentowania wpływającej do KP i wypływającej z KP poczty, jej przydziału funkcjonariuszom i sposobu rozliczania się z niej przez funkcjonariuszy;

- przechowywanie poczty w tym specjalnej, stempli i pieczęci w celu uniemożliwienia ich wykorzystania przez osoby nieupoważnione;

- opracowywanie poczty w tym specjalnej, sprawdzanie, adresowanie i pakowanie przesyłek zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu nadania jej do adresata i zaewidencjonowanie jej wypływu z KP Żarów;

- prowadzenie RCP (rejestru czasu pracy) oraz kartotek absencyjnych funkcjonariuszy zatrudnionych w KP Żarów ;

- przechowywanie spraw ostatecznie załatwionych w sposób usystematyzowany i zgodny z „Jednolitym Rzeczowym Wykazem Policji„ w celu zapewnienia prawidłowej archiwizacji dokumentów oraz przekazywanie spraw zakończonych do Archiwum KPP Świdnica.

Warunki pracy

- podstawowy system czasu pracy 7.30 -15.30,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy niezbędne:

- wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenie w pracy administracyjno-biurowej w jednostkach MSW

Pozostałe wymagania niezbędne:

- obsługa komputera (w tym MS-Office, poczta elektroniczna),

- umiejętność pracy w zespole

- komunikatywność,

- umiejętność działania w sytuacji stresowej;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- życiorys i list motywacyjny

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

- oświadczenie kandydata o niekaralności

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

- kopia dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.

Termin składania dokumentów:
20-01-2014
Miejsce składania dokumentów:
Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
Jagiellońska 23
53-100 Świdnica

z dopiskiem ogłoszenie konkurs na stanowisko technika KP Żarów

Inne informacje:

Aplikacje przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.Oferta powinna zawierać tylko wymagane dokumenty w kserokopii, proszę nie załączać oryginałów. Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru (test kompetencji i rozmowa kwalifikacyjna), o czym zostaną powiadomieni telefonicznie. Informujemy, iż mile widziane są osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności. Dostarczonych dokumentów nie odsyłamy. Przewidziane wynagrodzenie na stanowisku technika 1.680 zł. brutto (plus ewentualna wysługa ). Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 074 8582203 , 074 8582338.

(KPP Świdnica)

Twoja reakcja na artykuł?

0
0%
Cieszy
0
0%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
0
0%
Przeraża

Ogłoszenia

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2022 Highlander's Group