Sobota, 15 sierpnia
Imieniny: Marii, Napoleona
Czytających: 538
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Pomoc finansowa na zakup podręczników

Wiadomości: Świdnica
Środa, 2 września 2015, 10:59
Aktualizacja: Czwartek, 3 września 2015, 7:19
Autor: opr.red.
Fot. www.gmina.swidnica.pl
Tylko do 7 września br. można składać wnioski o udzielenie pomocy finansowej uczniom za zakup podręczników i materiałów edukacyjnych. Pomoc taka przyznawana będzie uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kwoty 574,–zł netto.

Dofinansowanie zakupu podręczników wynosić będzie:

- dla uczniów klas III - do 225,-

Wniosek na dofinansowanie można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej gminy lub szkoły. Do wniosku dołączyć należy zaświadczenie o wysokości dochodów (w uzasadnionych przypadkach zamiast zaświadczenia może być oświadczenie o wysokości dochodów). W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta
ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych ww. formie.
Można również starać się o dofinansowanie zakupu podręczników w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Do wniosku dołącza się wtedy - zamiast zaświadczenia o dochodach – kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.

Dofinansowaniem objęcie są uczniowie:
1 ) klasy III, V i VI szkoły podstawowej oraz klasy II i III gimnazjum:

słabowidzących,
niesłyszących,
słabosłyszących,
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej "ustawą", uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkoły podstawowej i gimnazjum. Uczniowie wymienieni w punkcie 3 mogą ubiegać się o pomoc bez względu na wysokość dochodu na osobę w rodzinie.

Można również starać się o dofinansowanie zakupu podręczników w przypadku, gdy rodzina nie spełnia kryterium dochodowego w sytuacjach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj. bezrobocie, sieroctwo, wielodzietność, niepełnosprawność, zdarzenia losowe i kryzysowe, itp. Wniosek wymaga wtedy szczególnego uzasadnienia. Dofinansowanie jest wypłacane do wysokości wartości pomocy.

Dofinansowanie będzie można otrzymać po przedłożeniu dowodu zakupu (faktura VAT – wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna, rodzica zastępczego lub rachunek lub paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników). W przypadku złożenia oświadczenia, należy dołączyć do niego informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w roku 2015 „Wyprawka szkolna”.

Termin składania wniosków Zarządzeniem Wójta Gminy Świdnica został przedłużony do dnia 7 września 2015r.

Twoja reakcja na artykuł?

0
0%
Cieszy
0
0%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
0
0%
Przeraża

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2020 Highlander's Group