Wtorek, 7 grudnia
Imieniny: Ambrożego, Marcina
Czytających: 905
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Gmina Świdnica: Profesor oświaty

Czwartek, 15 października 2020, 15:26
Autor: red
Gmina Świdnica: Profesor oświaty
Fot. Gmina Świdnica
Jest nam niezmiernie miło poinformować, że na wniosek Dolnośląskiego Kuratora Oświaty pan Tadeusz Szarwaryn, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pszennie został wyróżniony tytułem HONOROWY PROFESOR OŚWIATY.

W tym roku na Dolnym Śląsku, tym najwyższym wyróżnieniem przyznawanym nauczycielom od 2008 roku zostało uhonorowanych 2 pedagogów, a wśród nich dyrektor gminnej placówki oświatowej w Pszennie.

Tytuł ten jest przyznawany nauczycielom, którzy przez lata pracy wyróżniali się osiągnięciami dydaktycznymi i wychowawczymi. Dzielili się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, a swoją postawą stworzyli wzorzec nauczyciela i wychowawcy. Tytuł honorowy Profesora Oświaty nadaje Minister Edukacji Narodowej na wniosek Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty.

Kapituła ocenia dorobek zawodowy nauczyciela biorąc pod uwagę w szczególności:

jakość pracy prowadzonej z uczniami, w tym: osiągnięcia dydaktyczne lub wychowawcze w pracy z uczniami, uczniami niepełnosprawnymi lub zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, wyniki uczniów nauczyciela uzyskiwane ze sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych, osiągnięcia uczniów nauczyciela uzyskiwane w konkursach, turniejach i olimpiadach,
pozytywne oddziaływanie na nauczycieli, w tym: stwarzanie swoją postawą wzorca nauczyciela i wychowawcy, dzielenie się z innymi nauczycielami swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym, pełnienie funkcji doradczych lub eksperckich w systemie oświaty, systemie pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
wysoki poziom kultury pedagogicznej kandydata, w tym: wybitną umiejętność prowadzenia dialogu z uczniami, rodzicami oraz nauczycielami, umiejętność stawiania wymagań mobilizujących uczniów do pracy nad własnym rozwojem, wyskoki poziom kultury języka.
Ponadto Kapituła bierze także pod uwagę szczególne osiągnięcia kandydata związane z wykonywaniem zawodu nauczyciela, takie jak:

opracowanie własnego programu wychowania przedszkolnego lub programu nauczania cieszącego się uznaniem nauczycieli,
uznany dorobek zawodowy potwierdzony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, nagrodami ministra, kuratora oświaty lub organów prowadzących szkoły i placówki,
znaczący udział w przygotowaniu zawodowym przyszłych nauczycieli,
publikacje dotyczące oświaty i problematyki edukacyjnej.

Wśród wielu osiągnięć dydaktycznych i wychowawczych zarówno z uczniami jak i gronem pedagogicznym pan Tadeusz Szarwaryn w roku 1999 rozpoczął współpracę z Centrum Promocji Edukacji i Strategii Rozwoju Regionalizmu „Mentor”. W okresie od października 1999 do marca 2001 uczestniczył w pracach nad programem nauczania sztuki (muzyki) „Od chorału gregoriańskiego do rap songu” oraz podręcznika - obudowy do tego programu. Program został zaakceptowany przez MENiS. w roku 2000 wyszedł z inicjatywą do Urzędu Gminy w Świdnicy odnośnie zgromadzenia materiałów, które mogą stanowić pomoc dla nauczycieli w realizacji zagadnień związanych z edukacją regionalną. Do wypracowania i zgromadzenia materiałów Pan Szarwaryn zaprosił chętnych nauczycieli placówek oświatowych z terenu gminy - nauczycieli języka polskiego, historii, geografii, przyrody, biologii. Po dwóch latach pracy powstała „Multimedialna pomoc dydaktyczna do realizacji edukacji regionalnej dla szkół podstawowych i gimnazjów – Gmina Świdnica”.

Opracował „Program realizacji edukacji regionalnej w Gminie Świdnica”, który wraz z opracowaną pomocą dydaktyczną został przekazany do wszystkich placówek oświatowych gminy, a z której to pozycji chętnie korzystają nauczyciele i uczniowie m.in. wykorzystując materiały w przygotowaniu uczniów do cyklicznego gminnego konkursu „O laur Młodego Samorządowca”.

Jako pasjonat przedmiotów artystycznych dużo uwagi poświęca innowacyjnym metodom nauczania przedmiotów muzyka i plastyka. Dostosowuje i modyfikuje programy nauczania do potrzeb edukacyjnych uczniów. Jest autorem programu własnego „Sztuka-muzyka i plastyka w klasach IV-VI”. Autorski program powstał na bazie doświadczeń własnych i innych nauczycieli. Podczas prowadzonych przez siebie warsztatów dla nauczycieli przedmiotów artystycznych prezentował i dzielił się swoimi materiałami, które cieszyły się dużym powodzeniem i inspirowały nauczycieli w realizacji przedmiotów artystycznych.

Był wielokrotnie nagradzany za swoje osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Za aktywność i efektywność w zarządzaniu szkołą oraz tworzenie szkoły przyjaznej dziecku i nowoczesnej, za organizowanie licznych uroczystości szkolnych, gminnych i ponadlokalnych, za promowanie szkoły i gminy Pan Tadeusz Szarwaryn otrzymywał:

wielokrotnie Nagrodę Wójta Gminy Świdnica (lata 2000-2019);
Nagrodę Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w 2002, 2008 i 2015 roku;
Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej w 2017 roku;
został odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej w 2008 roku.

Jest edukatorem współpracującym z ośrodkami doskonalenia nauczycieli w zakresie wdrażania reformy edukacji, warsztatów przedmiotowych z zakresu sztuki (muzyki, plastyki), informatyki w nauczaniu interdyscyplinarnym, edukacji regionalnej, uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych, umiejętności związanych z obsługą komputera i programów użytkowych.

Prowadzi wykłady i ćwiczenia dla studentów, nauczycieli i innych osób zdobywających dodatkowe kwalifikacje z zakresu ICT, muzyki, plastyki, pedagogiki na bazie autorskich materiałów. Do wyżej wymienionych zajęć opracował sylabusy i programy nauczania. Co roku przyjmuje przyszłych nauczycieli na praktyki pedagogiczne w swojej szkole. Prowadzi zajęcia, obserwuje, omawia prowadzone lekcje, udziela porad z zakresu prowadzenia dokumentacji i prawa oświatowego. Aktywnie wspiera nauczycieli w ich rozwoju zawodowym.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pszennie jest autorem publikowanych w kraju i za granicą tekstów piosenek dla dzieci i młodzieży, autorem i współautorem podręczników szkolnych oraz materiałów pomocniczych do muzyki, przewodników metodycznych dla nauczycieli i zeszytów ćwiczeń. Jest członkiem zespołu redakcyjnego krajowej serii wydawniczej poświęconej edukacji regionalnej dla szkół podstawowych oraz autorem licznych ilustracji i opracowań graficznych do publikacji metodyczno – dydaktycznych, książkowych i multimedialnych.

Od 2008 roku współpracuje z Europejską Fundacją Wspierania Talentów Dzieci i Młodzieży „Młodzi Artyści” - organizacją skupiającą doświadczonych muzyków, aktorów, pedagogów. Zadaniem Fundacji jest organizacja, promocja i wspieranie rozwoju talentów dzieci i młodzieży, szczególnie z małych ośrodków miejskich i wiejskich, działalność na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania w zakresie obejmującym działania artystyczne, a w szczególności muzyczne, działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego. W ramach działania Fundacji PanTadeusz Szarwaryn współpracuje jako autor piosenek wydawanych w formie CD (12 płyt wydanych
w latach 2008-2019).

Twórczość Pana Tadeusza Szarwaryna jest doceniania podczas licznych konkursów i festiwali w skali kraju, na których uczniowie otrzymują nagrody i wyróżnienia, prezentując materiał Jego autorstwa. W 2014 roku komisja artystyczna Konkursu kompozytorskiego na piosenkę dziecięcą i młodzieżową Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie najwyżej oceniła piosenkę „Przedwiośnie” z muzyką Dariusza Jarosa do słów Tadeusza Szarwaryna. Piosenka zdobyła I nagrodę przy zgłoszonych 107 utworach. Ponadto do wydawnictwa festiwalowego w formie śpiewnika komisja zakwalifikowała piosenkę – „Nim przeminie dzień”, do której słowa napisał również Pan Tadeusz Szarwaryn.

W roku 2017 piosenka „To, co żyje w nas” współautorstwa Pana Szarwaryna znalazła się w pierwszej dziesiątce piosenek zakwalifikowanych do polskiego finału Eurovision Junior. Obecnie ta piosenka, jak i wiele innych tytułów, zamieszczona jest w podręczniku „Lekcja muzyki” wydawnictwa Nowa Era.

Twoja reakcja na artykuł?

0
0%
Cieszy
0
0%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
0
0%
Przeraża

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2021 Highlander's Group