Poniedziałek, 29 listopada
Imieniny: Błażeja, Saturnina
Czytających: 976
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Strzegom: Program współpracy z organizacjami pozarządowymi

Sobota, 1 grudnia 2012, 0:42
Aktualizacja: 0:45
Autor: red.
Strzegom: Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Fot. użyczone
Organizacje pozarządowe z terenu Gminy Strzegom mają swój Program Współpracy. Prace nad najważniejszym dokumentem regulującym zasady współpracy Gminy Strzegom z organizacjami pozarządowymi Wydział Funduszy Europejskich rozpoczął już w czerwcu. Program Współpracy Gminy Strzegom z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013 został ostatecznie przyjęty i uchwalony 30 października br. podczas sesji Rady Miejskiej.

- Rozpoczynając prace nad Programem Współpracy, wystąpiliśmy do organizacji pozarządowych z pisemną prośbą o składanie propozycji, uwag i wniosków, które należałoby uwzględnić w Programie Współpracy na 2013 rok. Wnioski należało składać do końca lipca br. Otrzymaliśmy tylko jedną uwagę od organizacji, która zaproponowała, aby rozpocząć działania na rzecz wspierania trójsektorowej współpracy: na linii: samorząd-organizacje pozarządowe-lokalny biznes. Uwaga została uwzględniona – informuje Anna Hałas, naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich.

Fakt, że na blisko 50 wysłanych zapytań otrzymano tylko jedną odpowiedź potwierdzać może, że dotychczas obowiązujący Program Współpracy spełnia oczekiwania organizacji pozarządowych i jest akceptowany. Oprócz tego podczas I Strzegomskiego Forum Organizacji Pozarządowych „Ludzie i Pomysły” każda z organizacji pozarządowych otrzymała w wersji papierowej gotowy projekt Programu Współpracy. 20 września Burmistrz Strzegomia ogłosił konsultacje społeczne dokumentu w Biuletynie Informacji Publicznej. W ramach konsultacji do dnia 16 października organizacje pozarządowe mogły zgłaszać swoje uwagi i wnioski.

- W rezultacie podczas konsultacji wpłynął jeden wniosek. Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Tomkowice zawnioskowało, aby w programie współpracy w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego uwzględnić zadanie obejmujące zajęcia florystyczne i dekoratorskie. Burmistrz Strzegomia uznał, że wnioskowane zadanie mieści się w rozdziale 6 projektu uchwały, dlatego też projekt nie wymaga zmiany – dodaje Anna Hałas.

Kolejnym etapem konsultacji było poddanie Programu Współpracy pod obrady Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. W dniu 15 października Rada Pożytku wydała pozytywną opinię na temat projektu uchwały w sprawie programu współpracy na 2013 rok. Członkowie zaproponowali, aby w programie współpracy na 2013 r. umieścić zapis, który w zakresie organizacyjnym doprecyzuje pozafinansowe formy współpracy i obok organizacji i współorganizacji konferencji i spotkań z organizacjami pozarządowymi, uwzględni również cykliczną organizację Strzegomskiego Forum Organizacji Pozarządowych. Propozycja została uwzględniona i zapisana w dokumencie programowym.

Główny cel programu pozostał niezmieniony. Jest nim dążenie do budowy lokalnego społeczeństwa obywatelskiego i umacniane partnerstwa pomiędzy gminą a organizacjami. Niezmienne pozostały również zasady współpracy gminy Strzegom z organizacjami pozarządowymi oraz formy współpracy. Podkreślić należy fakt, że w Programie Współpracy na 2013 r. wyodrębniono nowe priorytetowe obszary współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi, którymi są działania w obszarze turystyki i krajoznawstwa oraz na rzecz promocji i organizacji wolontariatu. W Programie Współpracy do priorytetowych zadań publicznych, których realizacja będzie nadal w miarę możliwości wspierana przez Gminę Strzegom zaliczono: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; działania na rzecz osób w wieku emerytalnym, na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

(Magdalena Kuczyńska Wydział Funduszy Europejskich)

Twoja reakcja na artykuł?

0
0%
Cieszy
0
0%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
0
0%
Przeraża

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2021 Highlander's Group