Środa, 19 stycznia
Imieniny: Henryka, Mariusza, Marty
Czytających: 565
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Strzegom: Radni przyjęli Strategię Rozwoju Gminy Strzegom 2030

Czwartek, 4 października 2018, 15:23
Autor: red
Strzegom: Radni przyjęli Strategię Rozwoju Gminy Strzegom 2030
Fot. UM Strzegom
Ważnym punktem sesji Rady Miejskiej w Strzegomiu odbytej 27 września br. było przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzegom za pierwsze półrocze 2018 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2018 r.

Dochody budżetowe w pierwszym I półroczu 2018 r. wykonano w wysokości 63 119 250,23 zł, co stanowi 50,25 % kwoty założonej na rok budżetowy. Wydatki budżetowe za okres I półrocza br. wykonano w wysokości 59 913 269,47 zł, co stanowi 41,16 % kwoty założonej w planie rocznym. W okresie I półrocza br. gmina osiągnęła więc nadwyżkę budżetową w wysokości 3 205 980,76 zł. - Realizacja wydatków ogółem związana jest ze stopniem wykonania zadań inwestycyjnych. Poniesione w I półroczu br. wydatki inwestycyjne stanowiły kwotę 14 265 442,30 zł, czyli 28,10 % wielkości planowanej na rok budżetowy. Wiele zadań jest w trakcie realizacji, planuje się, że zadania zostaną zakończone dopiero w II półroczu br. z powodu przesuniętych terminów zakończenia inwestycji - mówił w trakcie sesji burmistrz Strzegomia Zbigniew Suchyta. Warto podkreślić, że pozytywną opinię nt. wykonania budżetu wydał Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu. Pozytywnie o budżecie wypowiedział się przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu - Tomasz Marczak oraz przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Planowania i Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Janusz Flaman.

Po przyjęciu informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzegom radni przystąpili do głosowania nad uchwałami. Jedna z najważniejszych uchwał dot. przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Strzegom 2030. W związku ze zbliżającym się upływem terminu obowiązywania "Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Strzegom na lata 2010 - 2020", a także mając na uwadze konieczność zsynchronizowania kierunków rozwoju gminy z kierunkami określonymi w innych strategiach regionalnych, zasadnym stało się podjęcie prac nad opracowaniem nowego dokumentu strategicznego o charakterze lokalnym, określającego kierunki rozwoju gminy Strzegom do 2030 roku. - Przyjęcie Strategii Rozwoju Gminy Strzegom 2030 jest niezbędne w celu zapewnienia podstaw dalszego zrównoważonego rozwoju gminy. Aktualny dokument strategiczny jest ponadto niezbędny w procedurze ubiegania się o środki finansowe ze źródeł zewnętrznych na dofinansowanie zarówno gminnych, jak i innych podmiotów - podkreślał burmistrz Strzegomia.

Radni Rady Miejskiej w Strzegomiu przyjęli tzw. "Deklarację Świdnicką" z okazji 100. rocznicy Niepodległości Polski. Uroczyste podpisanie deklaracji nastąpi 5 października br. w Auli I LO w Świdnicy przez wszystkie rady gmin powiatu świdnickiego.

Przegłosowano także uchwałę ws. przystąpienia gminy Strzegom do porozumienia
o współpracy w ramach projektu unijnego pod nazwą "Krwią i żelazem: śladami wojen prusko - austriackich". Projekt będzie realizowany na obszarze Horic i Strzegomia we współpracy 3 partnerów: gmina Strzegom, miasto Horice i Muzeum Wschodnich Czech w Hradec Kralove. Po stronie polskiej osią projektu będzie kluczowa bitwa II wojny śląskiej - bitwa pod Strzegomiem i Dobromierzem z dnia 4 czerwca 1745 r., która rozegrała się na polach w rejonie Godzieszówka. W ramach projektu w latach 2019-2022 planowana jest renowacja i nadanie nowej funkcji wiatrakowi prochowemu (adaptacja na wieżę widokową) oraz "Fortowi Gaj" (przestrzeń publiczna o charakterze ekspozycyjno-edukacyjno-rekreacyjnym, przybliżającym tematykę wojen prusko-austriackich, ich wpływ na historię Strzegomia i obecnego pogranicza polsko-czeskiego oraz realiów życia w tamtym okresie).

Radni podjęli również uchwałę ws. utworzenia Żłobka Nr 1 w Strzegomiu, które będzie mieścić się na ul. Kościuszki 51 i nadania mu statutu. Nowa jednostka budżetowa zostanie utworzona w dniu 1 kwietnia 2019 r.

Inne podjęte uchwały:

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Strzegom na lata 2018-2027

w sprawie zmian budżetu gminy Strzegom na rok 2018

zmieniająca uchwałę Nr 56/18 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Strzegom

zmieniająca uchwałę Nr 57/18 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Twoja reakcja na artykuł?

0
0%
Cieszy
0
0%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
0
0%
Przeraża

Ogłoszenia

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2022 Highlander's Group