Wtorek, 23 kwietnia
Imieniny: Jerzego, Wojciecha
Czytających: 985
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Świebodzice: Rozmawiali o biometanowni

Wtorek, 4 października 2022, 15:14
Autor: red
Świebodzice: Rozmawiali o biometanowni
Fot. UM Świebodzice
W środę 28 września w Ratuszu Miejskim odbyły się dwie sesje Rady Miejskiej. Pierwsza z nich LXV została zwołana na wniosek grupy Radnych Rady Miejskiej.

W porządku obrad znalazły się dwa projekty uchwał w sprawie:

1. sprzeciwu wobec planowanej budowy zakładu produkcji biometanu z zespołem kogeneracyjnym i węzłem produkcji nawozów na terenie Miasta Świebodzice,

2. ustalenia reguł publikowania informacji w Internecie na stronach www będących w administracji Gminy Świebodzice oraz w wydawnictwach informujących o wydarzeniach w Gminie Świebodzice finansowanych przez Gminę (również pośrednio).

Na początku posiedzenia Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra poinformowała zebranych, że od 28 września 2022 r. Radny Adam Tobiasz przystępuje do Klubu Radnych Wspólne Świebodzice, tym samym ugrupowanie będzie liczyć 6 osób.

Na wniosek Wiceprzewodniczącego Tomasza Czekaja dokonano zmiany w porządku obrad, przez wprowadzenie trzeciego projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie ulicy Strzegomskiej w Świebodzicach. Wniosek poparło 13 radnych, 2 wstrzymało się od głosu, jeden nie brał udziału w głosowaniu.

Następnie Burmistrz Miasta został poproszony o udzielenie informacji w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego planowanej inwestycji pn. Budowa Zakładu Produkcji Biometanu z Zespołem Kogeneracyjnym i Węzłem Produkcji Nawozów w miejscowości Świebodzice na Dolnym Śląsku. W odpowiedzi Burmistrz Paweł Ozga przedstawił chronologicznie przebieg całego postępowania administracyjnego od dnia złożenia wniosku o wydanie decyzji środowiskowej (10 stycznia br.) do chwili obecnej oraz poinformował o dalszym toku postępowania. Dodał, że w odpowiedzi na wniosek o wydanie opinii dotyczącej planowanej inwestycji Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy zaopiniował negatywnie uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia po uwzględnieniu wymagań higieniczno- sanitarnych. Natomiast Dyrektor Zarządu Zlewni w Legnicy Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu uwzględnili realizację przedsięwzięcia oraz określili warunki. Podsumowując swoją wypowiedź, Burmistrz poinformował, że od 5 września do 5 października trwają konsultacje społeczne. Do dnia 27 września br. (wtorek) z przygotowanym przez wnioskodawców Raportem o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko zapoznało się 5 osób, 10 mieszkańców wyraziło swój sprzeciw przeciwko budowie za pomocą poczty elektronicznej, uwag i wioski do dokumentacji wraz z podpisami 10 mieszkańców wniósł Prezes Stowarzyszenia Młodzi dla Świebodzic Jakub Górski. Ponadto do Urzędu Miejskiego wpłynęła petycja podpisana przez 1248 Mieszkańców w sprawie sprzeciwu wobec planowanej budowy.

Burmistrz Miasta po raz kolejny zapewnił, że najważniejsze dla niego jest poczucie bezpieczeństwa Mieszkańców, a wszystkie uwagi zostaną uwzględnione i dokładnie przeanalizowane. Natomiast po 5 października rozpoczęta zostanie procedura celem wydania decyzji środowiskowej dla planowanej inwestycji. Podkreślił również, że jako organ jst podczas trwania procedury administracyjnej nie może zająć stanowiska, jednak jako mieszkaniec Świebodzic również nie popiera budowy zakładu. Obecny na sali Mecenas potwierdził, że do zakończenia postępowania administracyjnego Burmistrz Miasta, jako urzędnik państwowy nie może udzielić odpowiedzi na pytanie, jaką decyzję wyda.

Pomimo otrzymanych dokładnych i rzeczowych wyjaśnień Radni klubów opozycyjnych kontynuowali dyskusję, która nie odnosiła się już do planowanej inwestycji, ale stanowiła szereg zarzutów stawianych Burmistrzowi Miasta. Mimo tego Burmistrz Paweł Ozga wyczerpująco wytłumaczył, jak przebiegały rozmowy z inwestorem i spotkania z Mieszkańcami. Za zgodą Radnych głos w sprawie zabrało również dwóch Mieszkańców Świebodzic. Po wysłuchaniu wszystkich zainteresowanych Rada przystąpiła do głosowania projektu uchwały w sprawie sprzeciwu wobec planowanej budowy zakładu produkcji biometanu z zespołem kogeneracyjnym i węzłem produkcji nawozów na terenie Miasta Świebodzice. Dokument został przyjęty 16 glosami za, przy 1 glosie przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu.

Następnie Radni przeszli do procedowania drugiego złożonego projektu uchwały w sprawie ustalenia reguł publikowania informacji w Internecie na stronach www będących w administracji Gminy Świebodzice oraz w wydawnictwach informujących o wydarzeniach w Gminie Świebodzice finansowanych przez Gminę (również pośrednio). Dokument objaśnił Radny Klubu Obywatelskie Świebodzice, który zażądał od obsługi prawnej urzędu wyjaśnienia, dlaczego w opinii o dokumencie nie było informacji, że został złożony bez wymaganego prawem uzasadnienia. W odpowiedzi mecenas wyjaśnił, że obsługa prawna urzędu stwierdziła brak podstaw do podjęcia tego dokumentu, dlatego nie analizowała jego treści pod kątem innych błędów i braków. Ponadto podjęcie takiej uchwały nie mieści się w kompetencjach Rady Miejskiej, dlatego poprawianie tekstu pod względem technicznym mija się z celem. Pomimo tak wyrażonego stanowiska mecenasa Radni dalej dyskutowali nad projektem. Wśród formułowanych zarzutów pojawiła się informacja o niepublikowaniu na portalu miejskim i w mediach społecznościowych informacji o wydarzeniach organizowanych przez stowarzyszenia, a jako przykład podano Bieg Tropem Wilczym. W odpowiedzi Radni otrzymali informację, że plakat informacyjny o wydarzeniu został przysłany do Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej z prośbą o publikację na stronie. Materiał informacyjny został zamieszczony w sekcji nadchodzące wydarzenia. Należy podkreślić, że jest to miejsce na portalu www.swiebodzice.pl, w którym zapowiadane są różnego rodzaju imprezy, eventy, wystawy, zawody itp. Po dacie wydarzenia znika ono z listy jako archiwalne. Zgodnie z ustaleniami pomiędzy administratorami portalu miejskiego a przedstawicielami organizacji i stowarzyszeń na stronie i w mediach społecznościowych publikowane są materiały promujące wydarzenie, a po jego zakończeniu informacje prasowe wraz z materiałem fotograficznym dokumentującym jego przebieg, które organizator dostarcza drogą elektroniczną do Wydziału PK. W przypadku wymienionego wydarzenia oprócz plakatu żadne informacje nie zostały dostarczone. Pomimo udzielonych wyjaśnień i zastrzeżeń prawnych Radni opozycyjni 10 głosami za przyjęli dokument, 4 osoby były przeciw, 1 wstrzymała się od głosu. Ostatnim projektem, nad którym obradowali Radni, był projekt w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie ulicy Strzegomskiej w Świebodzicach. Wnioskodawca Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Czekaj podkreślił, że uniemożliwi to w przyszłości budowę na tym terenie zakładów, których działalność może niekorzystnie wpływać na zdrowie Mieszkańców i szkodzić środowisku naturalnemu. Głos zabrał Zastępca Burmistrza Miasta Tobiasz Wysoczański, który zwrócił się do wnioskodawców z pytaniem, czy uwzględnili oni ewentualne roszczenia właścicieli gruntów, których dotyczy dokument. Tereny te są objęte obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego, a przyjęcie uchwały w pewien sposób ograniczy możliwość prowadzenia tam działalności gospodarczej. Ponadto duża część tych gruntów to własność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z przeznaczeniem na działalność przemysłowo-usługową. Przedmiotowa uchwala może w pewien sposób ograniczyć działalność podmiotów, które przed jej przyjęciem mogłyby tam funkcjonować. Zastępca Burmistrza zapytał wprost wnioskodawców, czy zastanawiali się nad kwestią roszczeń kierowanych do Gminy po przyjęciu tego dokumentu.

W głosowaniu Radni przyjęli projekt 14 głosami za przy 1 wstrzymującym się.

Po wyczerpaniu porządku obrad pierwsza z sesji została zamknięta.

Źródło: UM Świebodzice

Twoja reakcja na artykuł?

0
0%
Cieszy
0
0%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
1
100%
Złości
0
0%
Przeraża

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2024 Highlander's Group