Poniedziałek, 15 lipca
Imieniny: Henryka, Włodzimierza
Czytających: 735
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Gmina Świdnica: Ruszają przydomowe oczyszczalnie ścieków

Piątek, 6 stycznia 2012, 9:38
Aktualizacja: 9:40
Autor: red
Gmina Świdnica: Ruszają przydomowe oczyszczalnie ścieków
Fot. red
Na ostatniej sesji Rady Gminy Świdnica w 2011 r. radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Świdnica.

W tegorocznym budżecie na ten cel zaplanowanych zostało 400 tys. zł. Dotacja może być udzielona jeżeli, przydomowa oczyszczalnia ścieków będzie budowana na obszarze, na którym nie przewiduje się, zgodnie z aktualnymi dokumentami planistycznymi lub programowymi Gminy, budowy zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej, bądź też w przypadkach, w których podłączenie do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej jest z przyczyn technicznych niemożliwe bądź ekonomicznie nieuzasadnione. Jej przepustowość nie może także przekraczać 5m³ na dobę – mówi wójt gminy T. Mazurek.

Wnioski będą rozpatrywane w terminach 31 marca, 30 czerwca i 31 sierpnia. W przypadku wyczerpania wszystkich środków z budżetu Gminy przewidzianych na dany rok budżetowy, wnioski będą rozpatrywane w następnym roku budżetowym, pod warunkiem przeznaczenia w uchwale budżetowej środków na ten cel.

Wnioski o udzielenie dofinansowania będą rozpatrywane według kolejności ich składania.

Dotacja dla jednego przedsięwzięcia może być udzielana do wysokości:

dla oczyszczalni wybudowanej na potrzeby jednej nieruchomości - 80% kosztów, nie więcej jednak niż 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych),
dla oczyszczalni wybudowanej na potrzeby dwóch lub trzech sąsiadujących ze sobą nieruchomości, stanowiących własność różnych osób - 80% kosztów, nie więcej jednak niż 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych),
dla oczyszczalni wybudowanej na potrzeby nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym stanowiącym współwłasność różnych osób - 80% kosztów, nie więcej jednak niż 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) pod warunkiem podłączenia wszystkich lokali do przydomowej oczyszczalni ścieków.

Dotacja zostanie wypłacona po złożeniu wniosku o rozliczenie dotacji. Do wniosku należy dołączyć:

inwentaryzację geodezyjną powykonawczą lokalizacji przydomowej oczyszczalni ścieków.
certyfikat lub aprobatę techniczną lub inne dokumenty spełniające wymagania zgodnie z obwiązującymi przepisami i normami.
końcowy protokół odbioru technicznego sporządzony przez osobę z wymaganymi uprawnieniami.
imienne faktury VAT lub rachunki na zakup i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z potwierdzeniem zapłaty.
Na poczet dofinansowania budowy przydomowej oczyszczalni ścieków może być udzielona zaliczka do wysokości 80 % przewidzianego dofinansowania. Zaliczki udziela się na wniosek inwestora.
Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

dokument świadczący o dokonaniu zgłoszenia właściwemu organowi budowy przydomowej oczyszczalni ścieków z datą wpływu,
pisemne oświadczenia inwestora o nie wniesieniu sprzeciwu w ustawowym terminie przez właściwy organ, co do zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.
Warunkiem otrzymania dofinansowania ze środków na finansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków będzie odłączenie od budynku mieszkalnego zbiornika na ścieki bytowe (szamba), o ile istnieje i w zamian odprowadzenie ścieków do wybudowanej przydomowej oczyszczalni ścieków.

Dofinansowaniu nie podlegają:

koszty sporządzonej dokumentacji geodezyjnej, projektowej i odbiorczej,
koszty robocizny, wykonanej we własnym zakresie przez wnioskodawcę.
Z dofinansowania są wyłączeni właściciele nieruchomości, którzy otrzymali dofinansowanie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.

Twoja reakcja na artykuł?

0
0%
Cieszy
0
0%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
1
100%
Przeraża

Czytaj również

Komentarze (13)

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2024 Highlander's Group