Poniedziałek, 15 kwietnia
Imieniny: Bazylego, Tytusa
Czytających: 1067
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Gmina Świdnica: Sesja w Gminie Świdnica

Wtorek, 12 marca 2024, 9:31
Aktualizacja: 10:32
Autor: red
Gmina Świdnica: Sesja w Gminie Świdnica
Fot. Gmina Świdnica
Przewodnicząca Rady Gminy Świdnica zaprasza na XCII SESJĘ RADY GMINY ŚWIDNICA, która odbędzie się w dniu 14.03.2024 r. o godz. 11:00, w sali narad Urzędu Gminy w Świdnicy, przy ul. Bartosza Głowackiego 4.

PORZĄDEK OBRAD:

Otwarcie XCII Sesji Rady Gminy Świdnica i stwierdzenie quorum.
Wnioski do porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej XCI sesji.
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli zadania inwestycyjnego „Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu”;
Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024;

2) zmieniająca uchwałę Rady Gminy Świdnica w sprawie określenia zasad przyznawania diet sołtysom;

3) w sprawie trybu zgłaszania przez Młodzieżową Radę Gminy Świdnica wniosku o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej;

4) zmieniająca uchwałę nr LIV/482/2018 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Świdnica;

5) w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, za usługi sąsiedzkie oraz w sprawie określenia szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania;

6) zmieniająca uchwałę Rady Gminy Świdnica w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników będących członkami Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Świdnica uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach, ćwiczeniach oraz wykonujących inne zadania;

7) w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świdnica w 2024 r.”;

8) w sprawie uchwalenia „Aktualizacji Planu Urządzeniowo-Rolnego Gminy Świdnica” – załącznik do wglądu w Biurze Rady;

9) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świdnica położonej w Bojanicach, stanowiącej działkę nr 224/3 oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

10) w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Świdnica na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania starego typu wykorzystujących paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła w nieruchomościach o charakterze mieszkalnym położonych na terenie Gminy Świdnica;

11) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Miasto Świdnica z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa kontenerowej kwarantanny/izolatki na terenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Pogodnej 3 w Świdnicy” w roku 2024;

12) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie Lutomia Górna, stanowiących działki nr 435/40 i 457/3;

13) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Lutomia Dolna, stanowiącej działkę nr 346/3;

14) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej będącej własnością Gminy Świdnica położonej w Witoszowie Górnym, stanowiącej działkę nr 26/1;

15) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej będącej własnością Gminy Świdnica, stanowiącej działkę nr 223/8 położoną w Bystrzycy Górnej;

16) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej będącej własnością Gminy Świdnica, stanowiącej działkę nr 381/1 położoną w Bystrzycy Górnej;

17) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę nr 195 położoną w Słotwinie, będącej własnością Gminy Świdnica, na rzecz Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad;

18) w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Świdnica w 2024 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Anny w Grodziszczu;

19) w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Świdnica w 2024 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Mikołaja w Pszennie;

20) w sprawie przystąpienia do zmiany w części tekstowej miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Witoszów Dolny;

21) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Mokrzeszów, gmina Świdnica;

22) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Pszenno, gmina Świdnica;

23) w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Świdnica” (Pan Gottfried Strömer);

24) uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Świdnica do partnerstwa na rzecz realizacji projektu pn. „Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OŹE dla Gmin Miejskiej i Wiejskiej Świdnica oraz Gminy Żarów (w skrócie: Projekt PPEK-I)”;

25) w sprawie przystąpienia Gminy Świdnica do partnerstwa na rzecz realizacji projektu pn. „Programy Partnerskie Energetyki Obywatelskiej OŹE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEO)”;

26) w sprawie przystąpienia Gminy Świdnica do partnerstwa na rzecz realizacji projektu pn. „Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OŹE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEK)”.

Zapytania i interpelacje.
Wolne wnioski i informacje.
Zamknięcie XCII Sesji Rady Gminy Świdnica.

Twoja reakcja na artykuł?

0
0%
Cieszy
0
0%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
0
0%
Przeraża

Ogłoszenia

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2024 Highlander's Group