Niedziela, 23 czerwca
Imieniny: Wandy, Zenona
Czytających: 1140
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Jaworzyna Śląska: Sesja w Jaworzynie

Niedziela, 26 grudnia 2021, 11:36
Autor: red
Jaworzyna Śląska: Sesja w Jaworzynie
Fot. UM Jaworzyna Śląska
Ostatnia w tym roku sesja Rady Miejskiej odbędzie się 29 grudnia 2021 r. o godz. 13:00 w hali sportowo–edukacyjnej w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Świdnickiej 15a.

Porządek obrad:

Otwarcie sesji.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia budżetu gminy na 2022 rok i podjęcie uchwały w tej sprawie:
wystąpienie Burmistrza Jaworzyny Śląskiej w sprawie projektu budżetu,
odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z autopoprawkami,
odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
odczytanie opinii Komisji ds. Budżetu i Finansów,
dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
stanowisko Burmistrza Jaworzyny Śląskiej w sprawie złożonych wniosków, propozycji zmian,
głosowanie wszystkich zgłoszonych wniosków opiniowanych przez Komisję ds. Budżetu i Finansów,
głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaworzyna Śląska.
Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych Radnych Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet dla sołtysów z terenu Gminy Jaworzyna Śląska.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Jaworzyny Śląskiej.
Podjęcie uchwały w sprawie powołania delegatów Gminy Jaworzyna Śląska do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych”.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi Witków, Pasieczna i Milikowice.
Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/27/21 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miejską w Jaworzynie Śląskiej na przejęcie przez Gminę Jaworzyna Śląska zadań z zakresu właściwości Powiatu Świdnickiego wykonywanych przez Służbę Drogową Powiatu Świdnickiego, dotyczących realizacji zadania pn.: „Przebudowa chodników na terenie gminy Jaworzyna Śląska” obejmującego chodnik zlokalizowany przy drodze powiatowej nr 2880D w miejscowości Jaworzyna Śląska, dz. nr 802, AM7, obręb 0001 Jaworzyna Śląska”.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/25/21 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Jaworzyna Śląska na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, na terenie sołectwa Pastuchów.
Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Podjęcie uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 r.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Jaworzyny Śląskiej.
Interpelacje i zapytania radnych.
Sprawy różne.
Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej.

Twoja reakcja na artykuł?

0
0%
Cieszy
0
0%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
0
0%
Przeraża

Ogłoszenia

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2024 Highlander's Group