Piątek, 1 marca
Imieniny: Antoniego, Dawida, Radosława
Czytających: 976
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Strzegom: Sesja w Strzegomiu

Sobota, 19 listopada 2022, 13:53
Autor: red
Strzegom: Sesja w Strzegomiu
Fot. UM Strzegom
W czwartek 24 listopada br. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się XLVIII sesja Rady Miejskiej w Strzegomiu kadencji 2018–2023.

Obrady będą transmitowane na żywo na stronie internetowej http://bip.strzegom.pl/public/?id=186998

Porządek obrad:

Otwarcie.
Stwierdzenie kworum.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu nr XLIV/22 oraz XLV/22 z sesji Rady Miejskiej w Strzegomiu.
Powołanie Komisji Wnioskowej.
Informacja z przebiegu wykonania budżetu gminy Strzegom oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Strzegom za I półrocze 2022 roku:
a) wystąpienie burmistrza Strzegomia,
b) przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłożonej przez burmistrza Strzegomia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku,
c) dyskusja.
Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Strzegom na lata 2022 - 2031,
b) w sprawie zmian budżetu gminy Strzegom na rok 2022,
c) w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości,
d) w sprawie stawek podatku od środków transportowych,
e) w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obr. wsi Tomkowice, gmina Strzegom,
f) w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w granicach terenu górniczego, w obrębie wsi Kostrza, w gminie Strzegom,
g) w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzegom,
h) w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzegom,
i) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Międzygminnego pomiędzy gminą Strzegom a gminami tworzącymi Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej, wydzielenia na ten cel odpowiedniego majątku oraz opracowania dokumentu strategicznego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2021-2027, zwanego Strategią Rozwoju ZIT AW,
j) w sprawie przyjęcia "Programu współpracy gminy Strzegom z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok",
k) zmieniająca uchwałę nr 27/22 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 2025,
l) w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu,
m) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej społeczności lokalnej miasta Podhajce w Ukrainie.
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021/2022.
Sprawozdanie z działalności burmistrza Strzegomia między sesjami.
Informacja o pracach przewodniczącego rady między sesjami.
Zapytania, oświadczenia, interpelacje, wolne wnioski.
Zamknięcie sesji.

Twoja reakcja na artykuł?

0
0%
Cieszy
0
0%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
0
0%
Przeraża

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2024 Highlander's Group