Wtorek, 9 sierpnia
Imieniny: Edyty, Romana
Czytających: 916
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Świebodzice: Sesja w Świebodzicach

Środa, 6 października 2021, 17:06
Autor: red
Świebodzice: Sesja w Świebodzicach
Fot. UM Świebodzice
W środę (29 września) odbyła się kolejna sesja Rady Miejskiej. W posiedzeniu początkowo udział brało 16 radnych. Po rozpoczęciu obrad zmianę do porządku obrad zgłosiła Przewodnicząca Halina Mądra.

Zawnioskowała o wprowadzenie projektu w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności przygotowanego przez radny Klubu Wspólne Świebodzice. Po czym ogłosiła kilkuminutową przerwę w trakcie której do obrad sesji dołączyli radni Sebastian Biały, Marek Gąsior, Bogdan Kożuchowicz, Łukasz Kwadrans.

Ponieważ sesja zwołana została na wniosek burmistrza, dlatego wprowadzenie do porządku projektu uchwały spoza zgłoszonego porządku obrad wymagało również zgody wnioskodawcy.
Ze względu na brak w uzasadnieniu jakichkolwiek wyliczeń wyjaśniających zaproponowaną przez radnych stawkę Burmistrz Miasta jako wnioskodawca sesji nie wyraził zgody na wprowadzenie projektu pod obrady.

W odpowiedzi radny Łukasz Kwadrans poinformował zebranych, że klub radnych Wspólne Świebodzice złoży wniosek o zwołanie kolejnej sesji, aby wnieść nieuwzględniony projekt pod obrady.

Po przedstawieniu sprawozdania Burmistrza Miasta z okresu międzysesyjnego radni rozpoczęli dyskusję nad projektami uchwał. Po wyjaśnieniu projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Świebodzice na 2021 r. głos zabrała kierownik Wydziału Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej Magdalena Osiewacz-Drab, zwracając się do radnych o zmianę nazwy zadania wyłonionego w ramach budżetu obywatelskiego. Dało to możliwość sprawniejszego wykonania dwóch zadań dotyczących modernizacji placu zabaw w Parku Miejskim wyłonionych w głosowaniach w 2020 i 2021 roku.

Radny Zdzisław Pantal w trakcie dyskusji dopytywał o powód zabezpieczania środków w wysokości 180 000zł z przeznaczeniem na zapłatę na rzecz Powiatu Świdnickiego należności wynikającej z odwołania darowizn nieruchomości. W odpowiedzi radni uzyskali informację, że Gmina Świebodzice musi zapłacić za nieruchomości przekazane w formie darowizny w latach 2005-2010, które nie tylko nie zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, ale na przełomie lat 2012-2015 zostały sprzedane bez zgody powiatu, co narusza cel darowizny. Pierwsza darowizna została przekazana przez Powiat Świdnicki Gminie Świebodzice w 2005 r. z przeznaczeniem na dom opieki społecznej. Druga w roku 2010 na realizację zadań związanych z budową obiektów sportowych oraz na rzecz poprawy komunikacji.

Ponadto za drugą z darowizn Gmina musi oddać środki w wysokości 8 770, 00 zł, podczas gdy wpływ ze sprzedaży do kasy miejskiej wyniósł 1618,00 zł, ze względu na fakt, że ówczesny burmistrz zastosował 85% bonifikatę.

Następnie radny Sebastian Biały złożył wniosek o wykreślenie z projektu uchwały 3 zapisów:

450 000,00 zł z przeznaczeniem na lokalny transport zbiorowy;
180 000,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę należności na rzecz Powiatu Świdnickiego;
194 500,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego.
W praktyce przyjęcie pierwszej ze zmian niesie dla Mieszkańców realne widmo utraty komunikacji miejskiej w Świebodzicach. Pozostałe zmiany narażą Gminę na postępowanie sądowe oraz konieczność zapłaty kwoty należności z odsetkami.
Podobnie, aby urząd mógł realizować swoje zobowiązania finansowe m.in. tytułu zakupu usług pozostałych, potrzebne jest dofinansowanie. Środków brakuje, ponieważ Rada Miejska zmniejszyła w stosunku do lat poprzednich koszty funkcjonowania urzędu o 500 000 zł. Pomimo pełnej świadomości daleko idących konsekwencji społecznych i gospodarczych radni z klubów Wspólne Świebodzice, Obywatelskie Świebodzice i Zjednoczona Prawica przyjęli w głosowaniu każdą ze zmian. Po wyczerpaniu dyskusji Przewodnicząca Rady Miejskiej przeszła do głosowania projektu po zmianach, 13 radnych było za, 6 się wstrzymało, a 1 nie brał udziału w głosowaniu. Takim samym wynikiem zakończyło się głosowanie nad projektem w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świebodzice po uwzględnieniu zmian wniesionych do uchwały dotyczącej zmian w budżecie.

W trakcie obrad Radni opozycyjni nie przyjęli również projektu w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Projekt uchwały bardzo szczegółowo wyjaśniła Skarbnik Miasta. Poinformowała, że w trzech kolejnych latach 2018-2020 Rada Miejska w Świebodzicach nie dokonała podwyższenia stawek podatku od nieruchomości, dlatego obowiązujące w Świebodzicach, przyjęte w 2017 r. są znacznie niższe od górnych granic stawek kwotowych. Zaproponowane w projekcie uchwały stawki odpowiadać miały 50% różnicy pomiędzy stawką obowiązującą a górną granicą ogłoszoną na rok 2022 w obwieszczeniu Ministra Finansów. W praktyce oznaczałoby to wzrost kwot od 3 gr. do maksymalnie 1,32 zł (w przypadku budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej). Ponadto wyjaśniła, że nieprzyjęcie projektu będzie dla Gminy oznaczać utratę dochodu w wysokości 1 297 228,00 zł (w przypadku górnych stawek) oraz 696 000,00 zł (biorąc pod uwagę zaproponowane w uchwale stawki 50%). O rozwagę i przyjęcie tego ważnego projektu do radnych opozycyjnych zaapelował również Burmistrz Miasta Paweł Ozga. Mimo tego radni nie podjęli dyskusji i w głosowaniu 13 głosami przeciw odrzucili uchwałę.

W toku obrad jednogłośnie przyjęto projekty uchwał w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody dotyczących pomników przyrody rosnących na terenie Gminy Świebodzice, „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Świebodzice na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028” oraz zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.

Wiele do życzenia pozostawiała atmosfera, w jakiej odbyło się procedowanie nad złożonymi projektami uchwał. Transmisja była wielokrotnie zakłócana w szczególności przez radnego klubu Obywatelskie Świebodzice Sebastiana Białego. Po pierwszych świetnie słyszalnych wypowiedziach, nagle zaczął on sugerować problemy z fonią, insynuując, że jest to celowe działanie, mające na celu odebranie mu głosu przez bliżej nieokreślone osoby. Następnie postanowił zakłócić głosowanie nad jednym z projektów, wrzucając w jego trakcie grafiki niezwiązane z tematem obrad. Dopiero po kilkukrotnej interwencji Przewodniczącej Rady Miejskiej Haliny Mądrej zaprzestał takiego działania.

Jeszcze dalej posunął się radny klubu Wspólne Świebodzice Łukasz Kwadrans. Korzystając z chatu, który służy do komunikacji wewnętrznej między uczestnikami sesji i nie jest widoczny dla osób oglądających obrady, zaczął pisać zdania, które mogły zostać odebrane jako groźby. Takie zachowanie radnych jest niepokojące. Głos w sprawie wpisu radnego zabrał Burmistrz Miasta, który zapytał, do kogo kierowane są i co mają oznaczać słowa: „Zdejmę Ci ten uśmiech niedługo”. Radny Kwadrans uchylał się od konkretnej odpowiedzi. Radny mimo przywoływania do porządku przez wiceprzewodniczącego Tomasza Czekaja, jeszcze wielokrotnie przerywał w sposób niegrzeczny wypowiedzi Burmistrza. Po złożeniu interpelacji i przekazaniu informacji dla radnych Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zamknął obrady.

Twoja reakcja na artykuł?

0
0%
Cieszy
0
0%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
0
0%
Przeraża

Ogłoszenia

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2022 Highlander's Group