Piątek, 1 marca
Imieniny: Antoniego, Dawida, Radosława
Czytających: 994
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Żarów: Sesja w Żarowie

Poniedziałek, 21 marca 2022, 11:09
Autor: red
Żarów: Sesja w Żarowie
Fot. UM Żarów
Na czwartek, 24 marca zaplanowana została sesja Rady Miejskiej. Radni obradować będą o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Miejskiego przy ul. Zamkowej 2 w Żarowie.

I. Otwarcie XXXIX sesji i stwierdzenie kworum.

II. Przedstawienie porządku obrad.

III. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Żarów,

2) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2022 rok,

3) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów,

4) przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji,

5) udzielenia dotacji celowej Miejsko – Gminnej Spółce Wodnej w Żarowie,

6) przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków znajdujących się na terenie gminy Żarów,

7) zmiany uchwały nr XXI/145/2020 z dnia 19 marca 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,

8) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żarów na lata 2022-2025,

9) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żarów w 2022 roku”,

10) przyjęcia regulaminu udzielenia dotacji ze środków budżetu Gminy Żarów dla zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Gminy Żarów”,

11) zmiany Uchwały nr XXVIII/214/2021 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żarów,

12) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

13) zmiany Uchwały nr XXXVIII/300/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia stawki opłaty podwyższonej,

14) wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich domowników na Targowisku Miejskim „Mój Rynek” w Żarowie,

15) zasad prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich domowników na Targowisku Miejskim „Mój Rynek” w Żarowie,

16) zmiany uchwały nr VII/56/2015 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 16 kwietnia 2015r. w sprawie zasad korzystania z Targowiska Miejskiego „Mój Rynek” w Żarowie,

17) zmiany uchwały nr XIV/106/2015 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 19 listopada 2015r., zmienionej uchwałą nr XVII/147/2016 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie wprowadzenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie gminy Żarów,

18) przejęcia przez Gminę Żarów zadań Powiatu Świdnickiego.

IV. Przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żarowie.

V. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Żarów.

VI. Sprawy różne.

VII. Przyjęcie protokołu Nr XXXVIII/2022 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 27 stycznia 2022r.

VIII. Zakończenie obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej w Żarowie.

Twoja reakcja na artykuł?

0
0%
Cieszy
0
0%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
0
0%
Przeraża

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2024 Highlander's Group