Środa, 4 października
Imieniny: Rozalii, Franciszka
Czytających: 778
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Żarów: Sesja w Żarowie

Niedziela, 25 czerwca 2023, 11:23
Aktualizacja: 11:24
Autor: red
Żarów: Sesja w Żarowie
Fot. UM Żarów
Na czwartek, 29 czerwca o godz. 14.00 zaplanowana została sesja Rady Miejskiej. Radni obradować będą w sali narad Urzędu Miejskiego w Żarowie.

PORZĄDEK OBRAD

I. Otwarcie LVI sesji i stwierdzenie kworum.

II. Przedstawienie porządku obrad.

III. Rozpatrzenie Raportu o Stanie Gminy Żarów za 2022 rok:

1. Przedstawienie i debata nad Raportem o Stanie Gminy Żarów za 2022 rok.

2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Żarów.

IV. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żarów za 2022 rok oraz sprawozdania finansowego Gminy Żarów za 2022 rok.

V. Zapoznanie się z:

- opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Żarów sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Żarów za 2022 rok.

- informacją o stanie mienia Gminy Żarów,

- wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Żarów za 2022 rok,

- opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Żarów.

VI. Dyskusja.

VII. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Żarów za 2022 rok,
2) udzielenia Burmistrzowi Miasta Żarów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok,

3) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2023 rok,

4) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów,

5) powołania Zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w Świdnicy i Sądu Rejonowego w Świdnicy na kadencję 2024-2027,

6) wyboru opiekuna Młodzieżowej Rady Miejskiej w Żarowie,

7) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Żarów, a Gminą Świdnica w sprawie przekazania przez Gminę Świdnica Gminie Żarów zadań w zakresie zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu, zamieszkałemu na terenie gminy Świdnica, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle,

8) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Żarów, a Gminą Miasto Świdnica w sprawie przekazania przez Gminę Miasto Świdnica Gminie Żarów zadań w zakresie zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu, zamieszkałemu na terenie miasta Świdnica, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle,

9) wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Żarów.

VIII. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Żarów.

IX. Sprawy różne.

X. Przyjęcie protokołu Nr LIV/2023 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 25 maja 2023r.

XI. Przyjęcie protokołu Nr LV/2023 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 26 maja 2023r.

XII. Zakończenie obrad LVI sesji Rady Miejskiej w Żarowie.

Twoja reakcja na artykuł?

0
0%
Cieszy
0
0%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
0
0%
Przeraża

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2023 Highlander's Group