Piątek, 21 stycznia
Imieniny: Agnieszki, Jarosława
Czytających: 625
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Jaworzyna Śląska: Spotkaja się radni z gminy Jaworzyna Śląska

Wtorek, 25 grudnia 2018, 15:25
Autor: red
Jaworzyna Śląska: Spotkaja się radni z gminy Jaworzyna Śląska
Fot. red
W piątek 28 grudnia o godz. 15:00 w sali konferencyjnej budynku Sali Sportowo–Edukacyjnej przy Szkole Podstawowej w Jaworzynie Śląskiej ul. Jana Pawła II 16, odbędzie się III sesja Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej.

Porządek obrad:


Otwarcie sesji.

Wystąpienie Lidera Aglomeracji Wałbrzyskiej, Prezydenta Wałbrzycha - Pana Romana Szełemeja, dotyczące funkcjonowania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz „Strategii Rozwoju Sudety 2030”.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/68/17 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 21.12.2017 r. dotyczącej przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.

Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.

Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym „Chatka Puchatka” w Jaworzynie Śląskiej.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/53/18 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 18 września 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie gminy Jaworzyna Śląska.

Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej nr XLVII/43/14 z dnia 21.10.2014 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Jaworzyna Śląska.

Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej nr XLI/25/18 z dnia 17.04.2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Jaworzyna Śląska.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 18 września 2018 r. Nr XLV/59/18 w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej na finansowanie kosztów inwestycji zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego związanych z ogrzewaniem budynków położonych na terenie Gminy Jaworzyna Śląska, poprzez wymianę pieca węglowego na inne źródło ogrzewania, kryteriów wyboru inwestycji do finansowania oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji.

Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia budżetu gminy na 2019 rok i podjęcie uchwały w tej sprawie:
wystąpienie Burmistrza Jaworzyny Śląskiej w sprawie projektu budżetu,
odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z autopoprawkami,
odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
odczytanie opinii Komisji ds. Budżetu i Finansów,
dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
stanowisko Burmistrza Jaworzyny Śląskiej w sprawie złożonych wniosków, propozycji zmian,
głosowanie wszystkich zgłoszonych wniosków opiniowanych przez Komisję ds. Budżetu i Finansów,
głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jaworzyna Śląska.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Komisji ds. Gospodarki Mieszkaniowej, Zdrowia i Opieki Społecznej.

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Jaworzyny Śląskiej.

Przyjęcie protokołów nr XLVII/18 z dnia 19.10.2018 r. oraz nr I/18 z dnia 23.11.2018 r.

Sprawy różne.

Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej.

Twoja reakcja na artykuł?

0
0%
Cieszy
0
0%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
0
0%
Przeraża

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2022 Highlander's Group