Czwartek, 9 grudnia
Imieniny: Joanny, Wiesława
Czytających: 676
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Gmina Dobromierz: Stawki za śmieci w gminie Dobromierz przyjęte

Poniedziałek, 4 lutego 2013, 15:30
Aktualizacja: 15:31
Autor: UG Dobromierz
Gmina Dobromierz: Stawki za śmieci w gminie Dobromierz przyjęte
Fot. UG Dobromierz
Na ostatniej sesji Rady Gminy Dobromierz, która odbyła się 30 stycznia w Roztoce, radni przyjęli cztery uchwały: w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty.

Według nowych przepisów opłata stanowi iloczyn ilości mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłat za gospodarowanie odpadami. Rada Gminy ustaliła niższe stawki, jeżeli odpady komunalne będą zbierane i odbierane w sposób selektywny. Przyjęta w uchwale stawka za selektywną zbiórkę odpadów miesięcznie będzie wynosić 9,50 złotych od jednego mieszkańca. Natomiast gospodarowanie zmieszanymi odpadami komunalnymi będzie objęte stawką 16 złotych miesięcznie od jednego mieszkańca.

Termin płatności za gospodarowanie odpadami komunalnym ustalono do dnia 15. każdego miesiąca, następującego po miesiącu, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty.

Przyjęto wzór deklaracji, która będzie stanowiła podstawę wyliczenia opłaty miesięcznej za odbiór odpadów dla właściciela nieruchomości. Pierwszą deklarację należy złożyć do 15 kwietnia 2013 r. w Urzędzie Gminy Dobromierz.

Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzone będzie zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów, ustalonym z przedsiębiorstwem uprawnionym do odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Dobromierz, wyłonionym w drodze przetargu.

Odpady będą przyjmowane również w wyznaczonych miejscach tj. tzw. "gniazdach" i w PSZOK, czyli punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Transport odpadów do wymienionych punktów wyznaczonych przez gminę, mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie.

Z systemu gospodarowania odpadami wyłączone są nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Właściciele tych nieruchomości zobowiązani są do podpisania we własnym zakresie umów na odbiór odpadów z uprawnionym przedsiębiorcą na dotychczasowych zasadach.

(UG Dobromierz)

Twoja reakcja na artykuł?

0
0%
Cieszy
0
0%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
0
0%
Przeraża

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2021 Highlander's Group