Środa, 1 grudnia
Imieniny: Edmunda, Natalii
Czytających: 1060
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Strzegom: Strzegom: Sesja na plus

Sobota, 14 lutego 2015, 8:57
Aktualizacja: 16:00
Autor: red.
Strzegom: Strzegom: Sesja na plus
Fot. UM Strzegom
Uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie wsi Graniczna oraz w obrębie 2 miasta Strzegom, wprowadzenie zmian w statucie sołectwa Tomkowice, uchwały regulujące pracę Rady, zmiany w budżecie oraz w wieloletniej prognozie finansowej gminy Strzegom na lata 2015–2024, nie wyczerpują planu sesji Rady Miejskiej w Strzegomiu, która odbyła się 12 lutego 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Strzegomiu.

Budżet z nadwyżką
Cieszy fakt, że rok 2015 gmina rozpoczęła z nadwyżką budżetową, która po zmianach budżetu wynosi 1 726 587 zł. Nadwyżkę przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek. Po zmianach budżet przedstawia się następująco:
Planowane dochody - 85 730 017,13 zł
Planowane wydatki - 84 003 430,13 zł
Planowana nadwyżka - 1 726 587 zł
Planowane przychody - 3 679 893 zł
Planowane rozchody - 5 406 480 zł
Wprowadzone zmiany do budżetu warunkują zmiany w wieloletniej prognozie finansowej gminy Strzegom na lata 2015-2024.

Pomoc finansowa gwarancją zmian
Trzeci etap przebudowy chodników przy drodze 374 na odcinku od ul. Legnickiej do ul. Kasztelańskiej w Strzegomiu będzie możliwy do zrealizowania dzięki pomocy rzeczowej o wartości 395 120,00 zł udzielonej przez gminę Strzegom Województwu Dolnośląskiemu na zakończenie zadania. Nadmieńmy, że Gmina Strzegom zrealizowała w latach 2013 - 2014 dwa etapy przebudowy chodników przy drodze 374 w Strzegomiu, zaś w 2015 r. zrealizowany zostanie końcowy etap. Z budżetu gminy Strzegom na rok 2015 udzielono Powiatowi Świdnickiemu pomocy finansowej w wysokości 215 495 zł na budowę siedziby Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy. Pomocy rzeczowej w wysokości 5 tys. zł udzielono także Komendzie Powiatowej Policji w Świdnicy w formie zakupu sprzętu informatycznego. W celu zwiększenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców przekazano dla Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy wsparcie finansowe w wysokości 25 tys. zł w celu uruchomienia dodatkowych patroli funkcjonariuszy Policji, a także motywacji finansowej funkcjonariuszy pionu prewencyjnego, co wiąże się z osiąganiem coraz wyższych wyników w służbie.

Zmiany w stałych obwodach głosowania
Wprowadzone zmiany w stałych obwodach głosowania mają wyłącznie charakter porządkowy. W związku z utworzeniem na terenie gminy Strzegom nowych ulic o nazwach Widokowa, Wodna, Piekarnicza, jak również w celu dostosowania granic obwodów głosowania do stanu faktycznego podjęto uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Strzegom na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych oraz zmieniono opis granic niektórych obwodów głosowania. W obwodzie głosowania Nr 3 dodaje sie ul. Widokową, w obwodzie głosowania Nr 11 - ul. Wodną, w obwodzie głosowania Nr 12 - ul. Piekarniczą. Zmieniono także siedzibę Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 14 z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Goczałkowie, ul. Szkolna 1, 58 - 152 Goczałków na Świetlicę Wiejską w Goczałkowie , ul. Rogoźnicka 17, 58 - 152 Goczałków, w obwodzie głosowania Nr 17 w Jaroszowie z granic obwodu głosowania skreślono wyrazy parzyste i nieparzyste.

Uchwały usprawniające pracę Rady Miejskiej
Mocą uchwały zatwierdzono plan pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Strzegomiu na 2015 rok oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wskazano Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Strzegomiu do dokonywania czynności związanych z podróżą służbową Przewodniczącego Rady Miejskiej. Został nim Paweł Mosór, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej.

Kapituła ds. prawa używania herbu i flagi miasta Strzegomia
Powołano pięcioosobową kapitułę do opiniowania wniosków o nadanie prawa używania herbu i flagi miasta Strzegomia w osobach: Urszula Podsiadły-Szubert, Bożena Czuk-Bojanowska, Edmund Szczepański, Krzysztof Kaszub, Roman Asynger. Kapituła działa do końca kadencji Rady.

Kapituła do opiniowania wniosków o nadanie „Honorowego Obywatela Strzegomia”
Powołano nowy skład kapituły do opiniowania wniosków o nadanie „Honorowego Obywatela Strzegomia”. W skład kapituły weszli: Zbigniew Suchyta, Tomasz Marczak, Ryszard Rossa, Roman Asynger, Wiesław Witkowski. Kapituła działa do końca kadencji Rady.

W trosce o dzieci i młodzież
Rada Miejska wyraziła zgodę na zapewnienie przez Gminę Strzegom bezpłatnego transportu poprzez zakup z budżetu Gminy biletów miesięcznych i opieki w czasie przewozu dla dzieci oraz uczniów, których droga z domu do publicznych przedszkoli oraz szkół prowadzonych przez Gminę Strzegom nie przekracza określonych odległości. Podjęcie takiej uchwały pozwoli na dowóz dzieci i uczniów z miejscowości położonych w odległości nie większej niż 3 lub 4 km zapewniając tym samym dzieciom bezpieczne dotarcie do szkół. Gmina Strzegom ze względu na specyfikę gospodarczą - funkcjonujący przemysł kamieniarski i bardzo dużą liczbę poruszających się po drogach dużych samochodów ciężarowych w sposób szczególny musi dbać o bezpieczeństwo dzieci w drodze do i ze szkoły.

Określono także kryteria przyznanych punktów, w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Strzegom. Dziecko czteroletnie, które od 1 września 2015 r. ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego- 50 pkt., Gdy obydwoje rodzice dziecka pracują, prowadzą działalność gospodarczą, uczą się lub studiują w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub rodzice samotnie wychowujący dziecko - 40 pkt. Kiedy rodzeństwo dziecka uczęszcza do tego samego przedszkola lub szkoły podstawowej ( nie dotyczy dzieci, których rodzeństwo kończy edukację w przedszkolu lub szkole w roku szkolnym, w którym odbywa się nabór) lub do tego przedszkola lub oddziału przedszkolnego zgłoszone jest więcej niż jedno dziecko – 30. Gdy przedszkole lub szkoła położona jest najdogodniej dla rodziców ( opiekunów prawnych) – lokalizacja przedszkola lub oddziału przedszkolnego najbliżej miejsca zamieszkania lub miejsca pracy rodziców - 10 pkt.

Strzegom w Aglomeracji Wałbrzyskiej – prace w toku
Rada wyraziła zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy gminą Strzegom a gminami tworzącymi Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej w zakresie współpracy stron porozumienia przy programowaniu, wdrażaniu, finansowaniu, ewaluacji, bieżącej obsłudze i rozliczeniach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz powierzenia przez Strony porozumienia Gminie Wałbrzych realizacji zadań w wariancie maksymalnego poziomu zarządzania w ramach ZIT AW. W celu realizacji powierzonych zadań oraz obsługi Związku ZIT AW, zostanie utworzona jednostka budżetowa Gminy Wałbrzych pod nazwą „Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej” (IPAW).

Rada Miejska wyraziła także pozytywną opinię w sprawie propozycji planu aglomeracji Strzegom przedłożonej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Pod koniec obrad przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu Tomasz Marczak podziękował za merytoryczną i bezkonfliktową sesję mimo iż podejmowanych było aż 17 uchwał.

(Grażyna Kuczer)

Twoja reakcja na artykuł?

0
0%
Cieszy
0
0%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
0
0%
Przeraża

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2021 Highlander's Group