Niedziela, 23 czerwca
Imieniny: Wandy, Zenona
Czytających: 1179
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Świdnica: Świdnica z budżetem

Wtorek, 29 grudnia 2020, 15:00
Autor: red
Świdnica: Świdnica z budżetem
Fot. UM Świdnica
Przyjęto budżet miasta Świdnicy na 2021 rok.

Radni Rady Miejskiej Świdnicy we wtorek, 29 grudnia, przyjęli budżet miasta na 2021 rok. … radnych było za, a … przeciw. Dochody miasta mają sięgnąć 297.824.517,68 zł, a wydatki 311.810.524,68 zł. Deficyt ma wynieść 13.986.007,00zł. Plan budżetu, przygotowany przez władze miasta, został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

Stabilny budżet na trudne czasy.

Subwencja oświatowa niepokrywająca wydatków na utrzymanie szkół i płace nauczycieli, wydatki związane z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19 oraz ograniczone wpływy z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych będą miały największy wpływ na budżet Świdnicy na 2021 rok.

Zgodnie z przyjętą uchwałą budżetową dochody miasta planowane są w kwocie 297 824 517 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 267 752 131 zł i dochody majątkowe szacowane na 30 072 386 zł. Wydatki miasta mają sięgnąć 311 810 524 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 263 849 967 zł oraz wydatki majątkowe, czyli inwestycje planowane w sumie na 47 960 557 zł. Deficyt na 2021 rok planowany jest w kwocie 13 986 007 zł, a nadwyżka operacyjna w kwocie 3 902 164 zł. Przychody sięgną kwoty 24 577 089 zł w tym wolne środki szacowane na 8 077 089 zł i kredyty/obligacje na sumę 16 500 000 zł. Rozchody zaplanowano w kwocie 10 591 082 zł.

- Pomimo panującej pandemii COVID-19 finanse naszego miasta pozostają na bezpiecznym poziomie. Bardzo roztropnie i uważnie zaplanowaliśmy wydatki miasta na 2021 rok. Szczególnie jeżeli chodzi o wydatki majątkowe, czyli inwestycje, które pozwolą miastu na rozwój w tych trudnych czasach. Chcemy zrealizować ambitne projekty takie jak przebudowa kompleksu basenów przy ul. Śląskiej czy remont alei Niepodległości. Nie zapominamy jednocześnie o tych drobniejszych zadaniach, jak remonty chodników, placów zabaw dla dzieci czy ścieżkach rowerowych. W dalszym ciągu realizować będziemy programy pro-ekologiczne, które pozwolą zlikwidować wiele wysokoemisyjnych źródeł ciepła i poprawić jakość powietrza w mieście. Chcemy również pomóc świdnickim rodzinom uzyskać własny kąt do życia, budując kompleks budynków mieszkalnych przy ul. Leśnej – mówi prezydent, Beata Moskal-Słaniewska.

Subwencja oświatowa w roku przyszłym wyniesie łącznie 38 991 464 zł i będzie niższa od tej z ubiegłego roku o 1,1 mln zł. Tymczasem łączne wydatki na edukację w roku 2021 planowane są w wysokości 79 885 714 zł. Oznacza to, że różnica, czyli 40,89 mln zł będzie musiała być pokryta wyłącznie z budżetu miasta. Po raz pierwszy nakłady własne Świdnicy na oświatę przekroczą 50%.

Planowana kwota zadłużenia miasta na koniec 2021 r. wyniesie 127,7 mln zł (42,88% dochodów) i będzie niższa o około 4 mln zł na koniec 2021 roku. Przedstawiona prognoza Wieloletniej Prognozy Finansowej uwzględnia bowiem planowane do zaciągnięcia kredyty wg stanu na 30.09.2020 r. nie zaś faktycznie zrealizowane. Poziom zadłużenia na koniec 2020 r. pozostanie niezmienny od 2018 r. i wyniesie 118,5 mln zł. Dług w 2021 r. przyrośnie o 5,9 mln zł. Dopuszczalny wskaźnik obsługi długu, to 16,73%, wskaźnik planowany wyniesie 7,84%. Miasto Świdnica wciąż jeszcze spłaca zobowiązania i kredyty zaciągnięte przez poprzednie władze. Dług zaciągnięty do końca 2014 r., za czasów prezydentury Wojciecha Murdzka, będzie spłacany do końca 2029 r. Pozostała do spłaty kwota długu to 21,3 mln zł.

Konsekwencją tego będzie znaczna redukcja inwestycji i konieczność oszczędności we wszystkich sferach życia publicznego.

Pozytywne stanowiska klubów radnych koalicji

W imieniu klubu „Świdnica ponad podziałami” głos zabrał radny Tomasz Kempa, pozytywnie oceniając zaproponowany na 2021 rok projekt budżetu miasta.

- Sytuacja, w której Rada Miasta w Świdnicy przyjmuje budżet, widmo spadających dochodów, szczególnie z PIT i CIT, skutki wzrostu wydatków bieżących w latach ubiegłych, deficyt budżetowy z pewnością większości z nas nie satysfakcjonują. Jednakże propozycje ujęte w projekcie budżetu na 2021 rok, w naszej ocenie, stanowią odpowiedź na aktualne możliwości i potrzeby Miasta. Radni Klubu Radnych „Świdnica ponad podziałami” wyrażają opinię, że osoba Pani Prezydent Miasta, Beaty Moskal - Słaniewskiej gwarantuje racjonalną i optymalną, uwzględniającą oczekiwania mieszkańców realizację budżetu Miasta, a wszystkie zakładane działania w sferze przebudowy dróg, budownictwa mieszkalnego, modernizacji obiektów oświatowych, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wpłyną na poprawę funkcjonowania miasta i życia mieszkańców - mówił radny Tomasz Kempa.

Stanowisko klubu radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej przedstawił Rafał Fasuga:

- Prezydent Beata Moskal – Słaniewska w przedstawionym projekcie budżetu uwzględniła bardzo wiele zadań ważnych dla naszych mieszkańców. Projekt przewiduje remonty dróg wojewódzkich na kwotę ponad 6 mln zł, dróg gminnych na kwotę prawie 9 mln zł, w tym na samą ulicę Kraszowicką ponad 2 mln zł. Nadal będziemy inwestować w gospodarkę mieszkaniową, budownictwo komunalne, społeczne tak bardzo oczekiwane zwłaszcza przez młodych Świdniczan. Należy również wspomnieć o największej inwestycji planowanej w naszym mieście i tak bardzo oczekiwanej przez naszych mieszkańców i nas, jako radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej a mianowicie przebudowy basenu letniego w Świdnicy. Inwestycja planowana od wielu lat, inwestycja, której domagają się nasi mieszkańcy, inwestycja, która spowoduje, że nasz OSiR stanie się kompletnym ośrodkiem rekreacyjnym. Analizując ten budżet i uwzględniając aktualną sytuację naszego kraju i samorządów, jako radni Sojuszu Lewicy Demokratycznej zagłosujemy za jego przyjęciem – mówił radny.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świdnicy, Jan Dzięcielski zaprezentował stanowisko klubu radnych Platformy Obywatelskiej.

- Przed nami rok, który stanowi wielką niewiadomą jak zachowa się gospodarka po czasie pandemii. Rok, w którym ciągle dochody samorządów są okrajane i to na samorząd są nakładane nowe zadania bez wskazania dodatkowych źródeł ich finansowania. Mimo wszystko budżet na 2021 rok jest zaplanowany bardzo ambitnie, gdzie wydatki majątkowe stanowią 47960557,00 zł., a na które składają się bardzo oczekiwane inwestycje takie jak m.in: przebudowa basenu letniego, budowa budynku mieszkalnego i mieszkań wielorodzinnych przy ulicy Kozara Słobódzkiego 19 i Leśnej czy przebudowa al. Niepodległości, ul. Kraszowickiej, Jarzębinowej, Wrzosowej i Pogodnej. To tylko niektóre inwestycje planowane na rok 2021. Jak widzimy część z nich nie do końca powinna być zadaniem gminny. Zapowiadany szumnie medialnie program rządowy „Mieszkanie+” okazał się kompletną klapą (na terenie naszego miasta i powiatu nie powstało żadne mieszkanie z tego programu) i to znowu na samorządzie pozostał ciężar zapewnienia mieszkańcom mieszkań niskoczynszowych czy komunalnych, dlatego z uznaniem przyjmujemy budowę tego typu rozwiązań przez nasze miasto – powiedział radny.

Zadania inwestycyjne planowane na 2021 rok

Miasto zaplanowało kwotę 47.960.557 zł na inwestycje. Będzie to m.in.:

- przebudowa kompleksu basenów przy ulicy Śląskiej

- przebudowa alei Niepodległości

- rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszowickiej

- przebudowa ul. Jarzębinowej i Wrzosowej

- budowa budynku mieszkalnego z usługami społeczno-użytecznymi, parkingiem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Świdnicy przy ul. Kozara Słobódzkiego

- budowa kompleksu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Leśnej

- wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej

- rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy

- termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Świdnicy

- rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Słowiańskiej

- Miejskie finanse są w dobrej kondycji pomimo panującej na cały świecie pandemii COVID-19. Wykorzystujemy nasze rezerwy i możliwości, aby utrzymać wydatki majątkowe na wysokim poziomie, gwarantując w ten sposób rozwój miasta – dodaje skarbnik miasta, Kacper Siwek.

Twoja reakcja na artykuł?

0
0%
Cieszy
0
0%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
0
0%
Przeraża

Ogłoszenia

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2024 Highlander's Group