Niedziela, 16 czerwca
Imieniny: Anety, Justyny
Czytających: 1333
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Świdnica: Świdnica z budżetem

Niedziela, 19 grudnia 2021, 11:16
Aktualizacja: 15:17
Autor: red
Świdnica: Świdnica z budżetem
Fot. UM Świdnica
Radni Rady Miejskiej Świdnicy w piątek, 17 grudnia, przyjęli budżet miasta na 2022 rok. 14 radnych było za, a 8 przeciw. Dochody miasta mają sięgnąć ponad 271 mln zł, a wydatki ponad 301 mln zł. Deficyt ma wynieść ponad 30 mln zł. Plan budżetu, przygotowany przez władze miasta, został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

Stabilny budżet na trudne czasy

Ograniczone wpływy z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych będą miały największy wpływ na wielkość dochodów budżetowych Świdnicy na 2022 rok.

Kwota planowanych dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęta została zgodnie z wyliczeniem dokonanym przez Ministerstwo Finansów i jest niższa niż plan na 2021 rok o 4.541.416 zł.

Zgodnie z przyjętą uchwałą budżetową dochody miasta planowane są w kwocie 271.405.830,85 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 247.315.352,85 zł i dochody majątkowe szacowane na 24.090.478 zł. Wydatki miasta mają sięgnąć 301.630.152,85 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 246.069.454,85 zł oraz wydatki majątkowe, czyli inwestycje planowane w sumie na 55.560.698 zł. Deficyt na 2022 rok planowany jest w kwocie 30.224.322 zł. Przychody sięgną kwoty 39.336.143,28 zł.

- Finanse naszego miasta pozostają na bezpiecznym poziomie. Ale dwa ostatnie lata to czas wielu wyrzeczeń i ostrych oszczędności. Wynika to z decyzji rządu PiS, które zdestabilizowały dochody samorządów. Do budżetu miasta nie wpłynie łącznie ponad 14 mln zł, które wcześniej znajdowały się w naszych wieloletnich prognozach finansowych. Ubolewam, że zostaliśmy pozbawieni takiej samej elastyczności planowania w zakresie wydatków bieżących. Bardzo roztropnie i uważnie zaplanowaliśmy wydatki miasta na 2022 rok. Szczególnie jeżeli chodzi o wydatki majątkowe, czyli inwestycje, które pozwolą miastu na rozwój w tych trudnych czasach. Chcemy zrealizować ambitne projekty, takie jak budowa kompleksu budynków mieszkalnych przy ulicy Leśnej czy też przebudowa podwórek w śródmiejskiej przestrzeni. Nie zapominamy jednocześnie o tych drobniejszych zadaniach, jak remonty chodników, placów zabaw dla dzieci czy ścieżkach rowerowych. W dalszym ciągu realizować będziemy programy proekologiczne, które pozwolą zlikwidować wiele wysokoemisyjnych źródeł ciepła i poprawić jakość powietrza w mieście, Jednak zmniejszone dochody zmuszają nas do szukania oszczędności w takich sferach jak sport, kultura czy utrzymanie miasta. Najbardziej bolesną sferą oszczędności są płace pracowników jednostek samorządowych, które w latach 2015-2018 wzrosły o średnio 30%. W tym roku z trudem dyrektorzy jednostek wygospodarują środki na podwyżki w wysokości 5–6 %. To dalece za mało, biorąc pod uwagę nie tylko inflację, ale kompetencje, kwalifikacje i zaangażowanie w pracę na rzecz miasta – mówi prezydent, Beata Moskal-Słaniewska.

Planowana kwota zadłużenia miasta na koniec 2021 roku wyniesie 131,3 mln zł (48,37% dochodów). Dług w 2021 roku przyrośnie o 13,08 mln zł w stosunku do wielkości planowanej. Dopuszczalny wskaźnik obsługi długu, to 18,87%, wskaźnik planowany wyniesie 5,77%. Miasto Świdnica wciąż jeszcze spłaca zobowiązania i kredyty zaciągnięte przez poprzednie władze. Dług zaciągnięty do końca 2014 r., za czasów prezydentury Wojciecha Murdzka, będzie spłacany do końca 2029 roku. Pozostała do spłaty kwota długu to 13,68 mln zł.

Pozytywne stanowiska klubów radnych koalicji

W imieniu klubu Świdnica ponad podziałami głos zabrał radny Tomasz Kempa, pozytywnie oceniając zaproponowany na 2022 rok projekt budżetu miasta.

- W naszej ocenie budżet na 2022 rok może być jednym z najtrudniejszych w historii naszego samorządu. Na liście inwestycji zaplanowanych na 2022 r. znalazły się przede wszystkim realizowane już projekty. Największe z nich to „Przebudowa basenu letniego w Świdnicy” oraz „Przebudowa ul. Polna Droga w Świdnicy”, w przyszłym roku na te cele trafi blisko 21 mln zł. Na liście nowych inwestycji znalazła się m.in. przebudowa zielono-niebieskiej infrastruktury oraz przebudowa strefy wejściowej przy ul. Śląskiej na kwotę prawie 5,7 mln zł. Propozycje ujęte w projekcie budżetu na przyszły rok, w naszej ocenie, stanowią odpowiedź na aktualne możliwości i potrzeby miasta. Gwarantuje on racjonalną i optymalną, uwzględniającą oczekiwania mieszkańców realizację wszystkich zakładanych działań i wpłyną na poprawę funkcjonowania miasta i życia mieszkańców - mówił radny Tomasz Kempa.

Stanowisko klubu radnych Nowej Lewicy przedstawił Rafał Fasuga:

- Jest to budżet, który był bardzo trudny do przygotowania pomimo, że cyfry pokazują inaczej. Rekompensata finansowa jaką otrzymało miasto w kwocie prawie 11 mln złotych w tym roku finansowym pokrywa zadłużenie roku przyszłego i w żaden sposób nie równoważy strat poniesionych przez miasto, które wprowadza tak wychwalany przez rząd PIS-u „Polski Ład”. Straty szacunkowe jakie poniesie nasze miasto z tego tytułu a tym samym wszyscy Świdniczanie będą rzędu 14 mln złotych. Na to wszystko nakłada się gigantyczna inflacja, wzrost cen wszystkich produktów i usług, ogromny wzrost cen mediów takich jak prąd, gaz czy węgiel, które będą rujnowały budżety domowe i budżet miasta. Przy tak rosnących cenach wszyscy musimy zdawać sobie sprawę, że bieżące utrzymanie miasta i jednostek podległych będzie ogromnie trudne. W budżecie tym Pani Prezydent nie rezygnuje z inwestycji, ale niestety tylko tych niezbędnych i tych, które musimy kontynuować, zaplanowanych na łączną kwotę 55 mln złotych. Niestety „Polski Ład” bardzo skutecznie ogranicza rozwój naszego miasta w przyszłym roku – mówił radny.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świdnicy, Jan Dzięcielski zaprezentował stanowisko klubu radnych Platformy Obywatelskiej:

- Jest to bardzo ambitny budżet jeśli chodzi o zadania inwestycyjne. Z pełną aprobatą przyjmujemy kontynuacje tak potrzebnego programu zapobiegania bezpłodności In vitro z którym boryka się wiele par a nie ma dofinansowania centralnego. Bardzo dobrym i oczekiwanym kierunkiem są gabinety stomatologiczne i program walki z próchnicą. Rok 2022 to kolejny rok spadków dochodów do budżetu Świdnicy poprzez nieodpowiedzialne działania rządzących. W tzw.” Polskim Ładzie” wg. wyliczeń Związku Miast Polskich Świdnica traci prawie 18 mln zł, co w przeliczeniu na mieszkańca naszego miasta stanowi ubytek ponad 310 zł rocznie. Jak do tego dodamy galopującą inflację i niezrozumiałe działania NBP w tym zakresie to trudno będzie realnie przewidzieć co nasz czeka. Chcielibyśmy tu zaznaczyć, że inflacja być może sprzyja dochodom dla rządu (wyższe ceny powodują większe wpływy z VAT), ale nie wpływa na dochody samorządu. Inflacja zżera nasze dochody jak zżera dochody każdego mieszkańca i każdej rodziny – powiedział radny.

Stanowisko klubu Koalicji dla Świdnicy przedstawiła radna Violetta Wiercińska.

- To nie jest budżet naszym marzeń. Jest zachowawczy, ale odpowiedzialny, dlatego My, odpowiedzialny koalicjant, popieramy go. Budżet tworzony w trakcie trwania sytuacji covidowej, szalejącej inflacji i na etapie wprowadzania tak zwanego Polskie Ładu nie może być budżetem marzeń. Na rok 2022 przewidziano w budżecie sporą sumę na inwestycje, niemniej głównie przewidziano kontynuację wysokokosztowych zadań. Cieszy nas zapewnienie środków na inwestycję związaną z basenem letnim. Dobrze, że inwestujemy w budowę parkingów. Remont Teatru Miejskiego, odbudowa tarasu widokowego wraz z altaną w Parku Młodzieżowym, to inwestycje pożądane przez większość mieszkańców. Dzięki tego typu inwestycjom Świdnica staje się miastem coraz bardziej atrakcyjnym turystycznie. Ubolewać można jedynie nad znacznym wzrostem kosztów inwestycji, co niewątpliwi wiąże się z nierozważnymi rządami Zjednoczonej Prawicy, która przyczynia się do pogłębiania inflacji – mówiła radna.

Zadania inwestycyjne planowane na 2022 rok

Miasto zaplanowało kwotę ponad 55 mln 560 tys. zł na inwestycje. Będzie to m.in.:

Przebudowa zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście (przebudowa śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Grodzka – ul. Kotlarska, ul. Franciszkańska – ul. Marii Konopnickiej; budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Pogodną a Osiedlem Zawiszów; przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego w Świdnicy w zakresie budowy ścieżki rowerowej oraz budowa oświetlenia Parku Wrocławskiego).
Budowa kompleksu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Leśnej.
Przebudowa budynku Teatru Miejskiego w Świdnicy.
Przebudowa przejścia w Zaułku Świętokrzyskim.
Budowa wraz z przebudową parkingów i zatok parkingowych.
Budowa południowo-zachodniej obwodnicy miasta Świdnicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 – dokumentacja.
Miasto dokończy także rozpoczęte już inwestycje, a są to m.in.:

Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) – kolejny etap.
Budowa wraz z przebudową ul. Gen. Władysława Sikorskiego.
Przebudowa ul. Polna Droga.
Odbudowa tarasu widokowego wraz z altaną w Parku Młodzieżowym w Świdnicy.
Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy.
Przebudowa basenu letniego.
Za budżetem głosowali:

- z klubu radnych Koalicja dla Świdnicy – Lech Bokszczanin, Marcin Wach, Violetta Wiercińska

- z klubu radnych Platformy Obywatelskiej - Jan Dzięcielski, Joanna Gadzińska, Krzysztof Grudziński, Magdalena Rumiancew-Wróblewska

- z klubu Nowa Lewica – Rafał Fasuga, Mariusz Kuc, Władysław Wołosz

- z klubu Świdnica ponad podziałami – Tomasz Kempa, Danuta Morańska, Wiesław Żurek

- niezależny radny – Marcin Paluszek.

Przeciw byli:

- z klubu Wspólnota Samorządowa – Jan Jaśkowiak, Zofia Skowrońska-Wiśniewska

- z klubu Prawo i Sprawiedliwość – Józef Cygan, Krzysztof Lewandowski, Ryszard Makowski, Luiza Nowaczyńska, Andrzej Ora, Aldona Struzik.

Twoja reakcja na artykuł?

0
0%
Cieszy
0
0%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
0
0%
Przeraża

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2024 Highlander's Group