Wtorek, 18 stycznia
Imieniny: Małgorzaty, Piotra
Czytających: 531
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Dobromierz: Uchwalili stawki podatkowe

Sobota, 5 grudnia 2015, 6:40
Autor: opr.red.
Dobromierz: Uchwalili stawki podatkowe
Fot. www.dobromierz.pl
25 listopada odbyła się XII sesja Rady Gminy Dobromierz. Główną tematykę obrad stanowiły podatki i opłaty lokalne.

W podatku rolnym na rok 2016 obowiązywać będzie stawka średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów ogłoszona w Komunikacje Prezesa GUS tj. 53,75 zł/dt, która w porównaniu do stawki przyjętej w roku ubiegłym ulegnie zmniejszeniu o 4,25 zł/dt.

W przypadku podatku leśnego stawka obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r. będzie wyższa niż w roku 2015 o 0,64 zł za 1 ha fizyczny lasu. Stawki podatku od środków transportowych utrzymane zostały na poziomie bieżącego roku za wyjątkiem tych, które przekraczały maksymalne stawki ogłoszone w obwieszczeniu Ministra Finansów i zostały obniżone o stopień inflacji, tj. 1,2 %. Stawki podatku od nieruchomości na rok 2016 ustalone zostały na poziomie stawek obowiązujących w roku 2015 za wyjątkiem stawek:

za budynki związane z działalnością gospodarczą,

za budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych,

za budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem

siewnym, gdzie stawki te zostały obniżone do wysokości maksymalnych stawek określonych w obwieszczeniu Ministra Finansów. Opłata targowa i opłata prolongacyjna zostały utrzymane na poziomie obowiązującym do tej pory. Ponadto radni określili wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych. Zatwierdzili również regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobromierz oraz sposób i zakres świadczenia usług w odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Wprowadzone zmiany pozwoliły na zmniejszenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które obowiązywać będą od stycznia przyszłego roku.

Do ważnych dokumentów przyjętych przez Radę należy uznać Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, który stanowi element realizacji unijnych wytycznych na poziomie lokalnym oraz składową poprawy jakości życia mieszkańców. Wskazano w nim cel strategiczny i cele szczegółowe w zakresie gospodarki niskoemisyjnej. Przedstawiono również działania, które należy podjąć, aby osiągnąć wyznaczony poziom oraz możliwe formy finansowania proponowanych działań. Posiadanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej warunkuje uzyskanie wsparcia finansowego ze środków unijnych dla szeregu inwestycji planowanych do realizacji w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.

Twoja reakcja na artykuł?

0
0%
Cieszy
0
0%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
0
0%
Przeraża

Ogłoszenia

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2022 Highlander's Group