Wtorek, 5 grudnia
Imieniny: Krystyny, Sabiny
Czytających: 1321
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Gmina Żarów: W Żarowie podatki po nowemu

Piątek, 14 października 2022, 7:58
Autor: red
Gmina Żarów: W Żarowie podatki po nowemu
Fot. UM Żarów
Od 1 stycznia 2023 roku będą obowiązywały nowe stawki podatkowe. Na sesji Rady Miejskiej w czwartek, 6 października radni przyjęli nowe stawki podatku od nieruchomości i od środków transportowych.

– Stawki maksymalne na 2023 rok zostały ogłoszone w obwieszczeniu Ministra Finansów, corocznie podlegają podwyższeniu na następny rok podatkowy, z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen detalicznych towarów oraz usług konsumpcyjnych i są zaokrąglane w górę do pełnych groszy. Wskaźnik wzrostu cen ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Stawki te zostały podwyższone o wskaźnik inflacji, który wyniósł 11,8%. Uzyskane dochody z podatku od nieruchomości pozwolą na prawidłową realizację zadań zaplanowanych w budżecie gminy. W przypadku podatników znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej lub życiowej istnieje możliwość skorzystania z ulg podatkowych przyznawanych na indywidualny wniosek podatnika – mówił podczas sesji Rady Miejskiej burmistrz Leszek Michalak.

Nowe stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w 2023 roku:

1. od gruntów:

a). związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m 2 powierzchni – 1,16 zł

b). pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni – 5,79 zł

c). pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m 2 powierzchni – 0,61 zł

d). niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9
października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 poz. 1023, 1529 i 1566) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1 m 2 powierzchni – 3,81 zł

2. od budynków lub ich części:

a). mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej – 1,00 zł

b). związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m2 powierzchni użytkowej – 28,78 zł

c). zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej – 13,47 zł

d). związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m 2 powierzchni użytkowej – 5,87 zł

e). pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m 2 powierzchni użytkowej – 9,71 zł

f). od garaży od 1m2 powierzchni użytkowej – 9,71 zł

3. od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7.

Na sesji Rady Miejskiej radni przyjęli także nowe stawki podatku od środków transportowych, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2023 roku. Uchwały podjęte na sesji Rady Miejskiej w dniu 6 października 2022r. znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Żarów: https://bip.um.zarow.pl/2022/379,172,586

Twoja reakcja na artykuł?

0
0%
Cieszy
0
0%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
0
0%
Przeraża

Ogłoszenia

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2023 Highlander's Group