Wtorek, 30 listopada
Imieniny: Andrzeja, Justyny
Czytających: 1010
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Gmina Świdnica: Wójt gminy Świdnica z absolutorium

Sobota, 1 czerwca 2019, 11:26
Aktualizacja: 13:28
Autor: red
Gmina Świdnica: Wójt gminy Świdnica z absolutorium
Fot. Gmina Świdnica
Debata nad raportem o stanie gminy, udzielenie wotum zaufania i udzielenie absolutorium wójtowi gminy Świdnica z tytułu wykonania budżetu gminy Świdnica za rok 2018 były jednymi z głównych punktów obrad IX Sesji Rady Gminy Świdnica.

W ostatniej nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym ustawodawca wprowadził instytucję raportu o stanie gminy. Ma ona stanowić podsumowanie pracy wójta w poprzednim roku kalendarzowym.
- Jest to pierwszy tak obszerny dokument obejmujący analizę wielu dziedzin funkcjonowania samorządu gminy Świdnica. Pragnę w tym miejscu podziękować kierownikom, pracownikom oraz dr Jerzemu Tutajowi wraz z całym jego zespołem za półroczną współpracę przy jego opracowaniu. Myślę, że jest to dokument, który będzie służył wszystkim i będzie doskonałym materiałem porównawczym dla przyszłorocznego raportu – podkreślała wójt gminy Teresa Mazurek.

Główną osią raportu jest strategia rozwoju gminy oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Raport o stanie Gminy Świdnica 2018, opracowany zgodnie z nowelizacją Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, stanowi dokument otwarcia dla kolejnych raportów o stanie gminy, które rokrocznie będą przedstawiać podsumowanie działalności wójta, a w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu partycypacyjnego.
- Przedmiotowy dokument, w postaci zestawienia najważniejszych danych o samorządzie, stanowi swoiste kompendium wiedzy o sytuacji na terenie gminy. Raport zawiera szczegółowe informacje o wielu dziedzinach ważnych dla funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego i w syntetycznym ujęciu wskazuje jej główne uwarunkowania przestrzenne oraz tendencje rozwojowe. Porównanie z latami poprzednimi daje natomiast możliwość analizy zmian społeczno-gospodarczych, które dokonały się na przestrzeni lat, oraz zachodzących tendencji rozwojowych – mówiła wójt gminy.

Prezentacja aktualnej, wewnętrznej i zewnętrznej, sytuacji gminy w poszczególnych dziedzinach funkcjonowania pozwala również wskazać wyzwania, jakie stoją przed jednostką w kolejnych latach. Dokument Raportu będzie więc przydatny przy kształtowaniu polityk rozwoju przestrzennego i społeczno-gospodarczego gminy oraz przy opracowywaniu analiz i studiów dla potrzeb władz samorządowych. Raport będzie stanowić narzędzie zarządzania umożliwiające efektywne planowanie, alokację środków, okresową ocenę i dostosowanie podejmowanych działań zgodnie ze zmieniającymi się warunkami społeczno-gospodarczymi i zdiagnozowanymi potrzebami. Zawarta w nim wielowymiarowa analiza pozwalająca na identyfikację sił, słabości, szans i zagrożeń rozwoju gminy może również zostać wykorzystana w dalszej analizie strategicznej. Natomiast wskazane inwestycje i działania zrealizowane w 2018 roku prezentują działalność wójta podejmowaną w zakresie rozwoju gminy oraz realizacji polityk, programów, strategii, uchwał rady gminy i budżetu partycypacyjneg.

Raportu o stanie gminy Świdnica zawiera wielowymiarową analizę społeczną, ekonomiczną, przestrzenną, infrastrukturalną i instytucjonalną oraz szczegółowe informacje o wielu dziedzinach ważnych dla funkcjonowania gminy. Obejmuje między innymi prezentację procesów zachodzących w gospodarce narodowej z uwzględnieniem zjawisk istotnych z punktu widzenia rozwoju: procesów demograficznych, tendencji na rynku pracy i zachowań podmiotów gospodarczych. W 14 blokach tematycznych prezentuje on informacje o stanie zagospodarowania i trendach rozwojowych oraz porównuje je do wielkości powiatowych, regionalnych i krajowych. Informacje zostały podzielone na bloki tematyczne obejmujące takie obszary jak:

środowisko przyrodnicze
demografia i mieszkalnictwo
gospodarka i rynek pracy
oświata i wychowanie
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
turystyka, sport i rekreacja
ochrona zdrowia

pomoc społeczna i bezpieczeństwo publiczne
komunikacja i transport
infrastruktura techniczna
współpraca wewnętrzna i zewnętrzna
planowanie przestrzenne
gospodarka finansowa i wartość mienia
system zarządzania strukturami samorządu

Analizowane obszary zawierają ponadto informację na temat. finansowania. Statystyczny obraz gminy zaprezentowany został w oparciu o zestaw wskaźników zarówno w układzie tabelarycznym, jak i w postaci wykresów. Raport o stanie gminy został opracowany przy wykorzystaniu najbardziej aktualnych danych pochodzących ze statystyki publicznej (GUS, BDL) oraz w oparciu o informacje i materiały uzyskane z działów urzędu, gminnych jednostek organizacyjnych i innych instytucji działających na terenie gminy. Ocena zjawisk i zmian zagospodarowania dokonana została poprzez porównanie stanu z obecnego, tj. głównie roku 2018 lub 2017 przy braku dostępu do aktualniejszych danych, ze stanem z roku 2012. Pozwoliło to na przedstawienie aktualnej informacji o stanie zagospodarowania i rozwoju społeczno-gospodarczym jednostki terytorialnej oraz wskazanie najistotniejszych tendencji zmian zachodzących na jej terenie.

Twoja reakcja na artykuł?

0
0%
Cieszy
0
0%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
0
0%
Przeraża

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2021 Highlander's Group