Środa, 4 października
Imieniny: Rozalii, Franciszka
Czytających: 836
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Gmina Świdnica: Wójt z absolutorium

Piątek, 3 czerwca 2022, 9:01
Autor: red
Gmina Świdnica: Wójt z absolutorium
Fot. Gmina Świdnica
Dziewiętnaste z tytułu wykonania budżetu, a dwudzieste w dotychczasowej historii na stanowisku wójta gminy Świdnica. Podczas LXI sesji radni Rady Gminy Świdnica udzielili Teresie Mazurek absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Świdnica za 2021 rok. W porządku obrad była również debata nad raportem o stanie gminy i udzielenie wójtowi wotum zaufania.

Budżetowe sprawozdanie pozytywnie zaopiniowała komisja rewizyjna Rady Gminy Świdnica, a jej przewodniczący Roman Jadach złożył wniosek o udzielenie absolutorium wójtowi gminy Świdnica Teresie Mazurek. Również Regionalna Izba obrachunkowa we Wrocławiu wydała pozytywne opinie o sprawozdaniu z realizacji budżetu za rok 2021 i w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej, o czym w swoim wystąpieniu informowała skarbnik gminy Anna Szymkiewicz.

Ze sprawozdania Regionalnej Izby Obrachunkowej wynika, że:

prognozowane dochody ogółem w wysokości 117 362 416,02 zł zrealizowano w kwocie 122 745 392,15 zł, co stanowi 104,59% planu, z tego: dochody bieżące 100 491 940,46 zł, dochody majątkowe 22 253 451,69 zł, w tym ze sprzedaży majątku w kwocie 3 826 226,89 zł.(119,48 % planu)

planowane wydatki ogółem w wysokości 135 151 824,99 zł zrealizowano w kwocie 122 745 392,15 zł, co stanowi 88,37% planu, z tego wydatki bieżące 90 225 270,67 zł, wydatki majątkowe 29 206 018,59 zł. Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 75,69%, a ich udział w wydatkach ogółem 24,45%. W roku budżetowym wyemitowano obligacje komunalne w wysokości 7.000 000,00 zł. Wynik operacyjny budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi jest wielkością dodatnią i wynosi 10 266 669,79 zł przy planowanej dodatniej jego wartości 4 233 514,49 zł

Zadłużenie gminy na koniec okresu sprawozdawczego z tyt. pożyczek, wyemitowanych obligacji komunalnych stanowi 40,49% wykonanych dochodów 2021 r. Wymagalne zobowiązania nie nastąpiły.

Podobnie jak w poprzednim roku, wójt przedstawiła Radzie Gminy Świdnica raport o stanie gminy za rok 2021. Gmina Świdnica to gmina z potencjałem, ponieważ mamy bardzo dobry wskaźnik ludności w wieku produkcyjnym, na poziomie 66,8% - mówiła Teresa Mazurek. W 2021 roku do rejestru REGON w gminie Świdnica wpisanych było ponad 1,9 tys. podmiotów gospodarczych (wzrost o 100 w porównaniu z rokiem 2020). W przeliczeniu na 10 tys. ludności w gminie działalność prowadziło więc 1059 podmiotów gospodarczych (wzrost o 48 z rokiem 2020). W przypadku nowo zarejestrowanych jednostek w rejestrze REGON przypadająca na 10 tys. ludności odnotowano wzrost o 18 w porównaniu z rokiem 2020 . W 2021 roku zakończono realizację sztandarowej inwestycji w nasze pn.: „Budowa żłobka w Pszennie przy ul. Słonecznej”, której wartość w 2021 roku wyniosła 8 662 467,93 zł. W ramach zadania wybudowany został budynek żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą drogową, parkingiem, placem zabaw. Zakupione zostało także wyposażenie żłobka (meble, pomoce dydaktyczne, zabawki, wyposażenie biurowe, sprzęt konserwatorski oraz wyposażenie kuchni i zaplecza kuchennego. Na zadanie gmina otrzymała dofinansowanie w ramach programu „Maluch +” w kwocie 3 168 000 zł oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 564 131,90 zł. Wójt gminy Świdnica przedstawiła Radzie Gminy Świdnica raport o stanie gminy za 2021 rok nad którym przeprowadzono debatę, a następnie udzielono wotum zaufania.

Twoja reakcja na artykuł?

0
0%
Cieszy
0
0%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
0
0%
Przeraża

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2023 Highlander's Group