Poniedziałek, 4 grudnia
Imieniny: Barbary, Piotra, Jana
Czytających: 918
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Gmina Żarów: Żarów już z budżetem

Sobota, 31 grudnia 2022, 9:58
Autor: red
Gmina Żarów: Żarów już z budżetem
Fot. UM Żarów
Rada Miejska w Żarowie na ostatnim posiedzeniu w starym roku w czwartek, 29 grudnia uchwaliła budżet na 2023 rok. Radni Rady Miejskiej przyjęli go jednogłośnie.

Podjęcie tej ważnej decyzji poprzedziły obszerne dyskusje podczas posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej, które obradowały 28 grudnia 2022r. przed sesją Rady. Projekt uchwały budżetowej na 2023 rok został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową oraz wszystkie stałe Komisje Rady Miejskiej. Uchwalony budżet to budżet odpowiedzialny i bezpieczny, ale jednocześnie nastawiony na realizację inwestycji.

Podczas sesji Rady Miejskiej burmistrz Leszek Michalak podsumował najważniejsze zadania i przedsięwzięcia, które realizowane były w mijającym właśnie roku, natomiast o nowych inwestycjach, których realizacja rozpocznie się w 2023r. mówił zastępca burmistrza Przemysław Sikora.

Budżet gminy Żarów na 2023 rok zakłada dochody w wysokości 84.406.690,81 złotych, wydatki budżetu natomiast ustalono na kwotę 87.104.842,81 złotych. Wśród nich rekordowa kwota, aż 28.150.129,12 złotych została zaplanowana na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych. Będziemy nie tylko kontynuować rozpoczęte w 2022r. inwestycje, m.in.: rewitalizację parku i stawu miejskiego, przygotowanie terenów inwestycyjnych czy budowę kolejnych odcinków chodników, placów zabaw i nowego oświetlenia oraz realizację programu „Czyste Powietrze”. W 2023r. rozpoczniemy także realizację nowych, ale równie ważnych inwestycji. Będą to modernizacje i przebudowy dróg gminnych na terenie miasta Żarów (ulice: Wiosenna, Jaworowa, Topolowa, Jarzębinowa, Pogodna, Cembrowskiego, Stumetrówka, Księżnej Jadwigi, Bukowa, Wierzbowa, Jodłowa), termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. UNICEF w Imbramowicach, wymiana źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych, budowa obwodnicy Pożarzyska (kolejny etap zadania), remonty dróg na terenach wiejskich oraz inne mniejsze zadania inwestycyjne.

- Analizując projekt budżetu na przyszły rok zauważa się dużą różnorodność zaplanowanych w budżecie inwestycji, tych najpotrzebniejszych dla mieszkańców Gminy. Na realizację inwestycji Gmina zmierza wydać w roku 2023 ponad 28 mln zł, przy planowanym na ich realizację dofinansowaniu ze środków zewnętrznych w roku 2023 w kwocie blisko 20.624.000 zł. Środki te planowane są m.in.: z Funduszu Dróg Samorządowych (na „Przebudowę dróg gminnych – ulic Wiosenna, Jaworowa, Topolowa wraz z przebudową i rozbudową skrzyżowania ulic Wiosenna, Jaworowa, Jarzębinowa i Pogodna w Żarowie” (2.400.000 zł), z programu RPO WD 2014-2020 na „Wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” oraz w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: w tym: na „Rewitalizację terenów zielonych na obszarze miasta Żarów” (kwota 2.700.000 zł), na „Przebudowę dróg gminnych ul. Cembrowskiego, Stumetrówka oraz Ks. Jadwigi w Żarowie (kwota 3.800.000 zł), na „Budowę dróg gminnych ul. Bukowa, Wierzbowa, Jodłowa w Żarowie (kwota 4.750.000 zł) i na „Termomodernizację Szkoły Podstawowej w Imbramowicach”, na którą Gmina pozyskała dofinansowanie w kwocie 4.900.000 zł. Zaplanowano również środki w kwocie ponad 1.617.000 zł z tytułu kontynuacji w roku 2023 zadania pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Żarowie” dofinansowanego ze środków unijnych w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej).

Oprócz kontynuacji zadań wieloletnich zaplanowano w budżecie środki na inwestycje jednoroczne, na które przeznaczono ponad 1.800.000 zł i które będą realizowane również w poszczególnych miejscowościach na terenie gminy z udziałem środków Funduszu Sołeckiego. Budżet na rok przyszły wpisuje się w strategię rozwoju naszej Gminy.

Pozytywnie ocenia się również wielkość dochodów ujętych w przyszłorocznym budżecie i w latach następnych, w tym planowanych do pozyskania bądź już pozyskanych środków zewnętrznych, w tym również unijnych. Biorąc powyższe od uwagę Klub Radnych Wspólnota postanawia wydać pozytywną opinię o projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok życząc Panu Burmistrzowi efektywnej pracy i zrealizowania wszystkich zaplanowanych w budżecie zadań – przedstawiła opinię wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Iwona Nieradka przewodnicząca klubu radnych „Wspólnota Samorządowa”.

Twoja reakcja na artykuł?

0
0%
Cieszy
0
0%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
0
0%
Przeraża

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2023 Highlander's Group