Piątek, 22 października
Imieniny: Filipa, Halki
Czytających: 904
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Żarów: Żarów: Przygotowania do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji

Sobota, 5 marca 2016, 12:13
Autor: opr.red.
Żarów: Żarów: Przygotowania do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji
Fot. www.um.zarow.pl
Żarów rozpoczął przygotowanie programu rewitalizacji dla zdegradowanych obszarów miasta angażując do pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Żarowie, zewnętrznych ekspertów, a przede wszystkim mieszkańców Żarowa. "Nic bez mieszkańców" to nie tylko słowa, to warunek konieczny do przygotowania aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji, który już niedługo będzie punktem wyjścia do starania się o fundusze zewnętrzne.

Obecnie trwają konsultacje społeczne w sprawie wyznaczenia obszaru wsparcia, które potrwają do 9 marca, W ramach konsultacji burmistrz Leszek Michalak w piątek, 26 lutego zaprosił mieszkańców, zarządców wspólnot mieszkaniowych oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji publicznych do Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie na wspólne spotkanie informacyjno-warsztatowe. Spotkanie miało charakter warsztatowy, a mieszkańcy mieli okazję, w formie ankiety, zgłosić problemy i zjawiska kryzysowe, jakie zauważają w Żarowie oraz pomysły, w jaki sposób można je rozwiązać. Gośćmi specjalnymi spotkania byli Janusz Kozendra komendant policji w Żarowie i starszy posterunkowy Michał Kosiorowski oraz Tomasz Kurek, ekspert z dziedziny opracowywania dokumentów strategicznych z Agencji Rozwoju Innowacji S.A.

Spotkanie rozpoczęło się od omówienia spraw związanych z przestępczością występującą na terenie gminy Żarów. W tej kwestii z mieszkańcami rozmawiał komendant policji w Żarowie Janusz Kozendra. Warsztaty z policjantami odbyły się w ramach konsultacji społecznych, poświęconych sporządzeniu mapy bezpieczeństwa będącej elementem wojewódzkiego oraz krajowego systemu "Mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce". - Stworzenie map pozwoli na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie skali i rodzaju zagrożeń na terenie kraju, województwa i miasta - mówił podczas spotkania komendant komisariatu policji w Żarowie Janusz Kozendra. Mieszkańcy chętnie podzielili się z policjantami uwagami, które w największym stopniu mogą przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa w gminie.

O tym, na czym polega proces rewitalizacji i jak ważna i niezbędna jest rola samych mieszkańców w procesie wyprowadzania obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego mówił podczas spotkania Tomasz Kurek z Agencji Rozwoju Innowacji S.A. - Szeroko pojęta rewitalizacja ma na celu tworzenie szans rozwoju dla społeczności lokalnych, a obszary wymagające rewitalizacji to nie obszary wybrane pod kątem wartości zabytkowej czy estetycznej dla miasta, ale obszary o szczególnej kumulacji problemów społecznych (ubóstwo, alkoholizm, przestępczość czy bezrobocie) współwystępujących z negatywnymi zjawiskami w co najmniej jednej ze sfer: gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej. Tomasz Kurek przedstawił również zidentyfikowane podczas spotkania z zarządcami, 9 lutego problemy dotyczące rozwoju społeczno-gospodarczego w gminie Żarów. Uczestnicy spotkania określili w ankiecie ważność w skali od 1 do 10 problemów lub zgłosili swoje propozycje. Podczas spotkania zebrano 38 wypełnionych ankiet. 24 ankiety zostały wypełnione poza spotkaniem, w domach i wrzucone do specjalnie ustawionej w Urzędzie Miejskim urnie. Jeszcze do 9 marca można składać wypełnione ankiety w Urzędzie Miejskim w Żarowie.

Zebrane w ten sposób propozycje pozwolą na ukierunkowanie obszaru wsparcia. - W interesie naszym, mieszkańców jest wskazanie obszaru wsparcia cechującego się szczególną koncentracją zjawisk negatywnych w powyższych sferach.

Pozwoli to podjąć kompleksowe, zintegrowane i faktyczne działania mające na celu wyprowadzanie części miasta ze stanu kryzysu, ale również przeprowadzenia inwestycji czysto budowlanych, technicznych, polegających na odremontowaniu elewacji, dachów, poprawie parametrów technicznych chodników, dróg, zagospodarowania terenów zielonych i podjęcia innych działań w kierunku poprawy życia mieszkańców. Serdecznie zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety oraz do udziału w kolejnych spotkaniach w sprawie opracowania programu rewitalizacji dla naszego miasta, które mają się odbyć w kwietniu. Zachęcamy również do zaglądania na specjalnie dedykowaną programowi rewitalizacji zakładkę internetową Rewitalizacja Miasta Żarów na stronie internetowej www.um.zarow.pl, w której znajdą Państwo informacje na temat rewitalizacji, organizowanych spotkań, warsztatów oraz dokumentów (ankiet, fiszek zgłoszeniowych) - informuje Anita Juralewicz z Referatu Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Żarowie.

Do zgłaszania projektów zapraszamy:

w obszarze działania 6.3 RPO: wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, zarządców nieruchomości, administratorów budynków

w obszarze pozostałych działań RPO oraz projektów przewidzianych do dofinansowania z innych źródeł: mieszkańców, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, inne zainteresowane podmioty

Propozycje projektów do Lokalnego Programu Rewitalizacji należy składać w terminie do 9 marca (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Żarowie):

osobiście w Urzędzie Miejskim w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, do godz. 15.30 z dopiskiem "Przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji - Projekty"

wysłać pocztą elektroniczną na adres burmistrz@um.zarow.pl

nadać w urzędzie pocztowym na adres Urząd Miejski w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów z dopiskiem "Przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji - Projekty"

Twoja reakcja na artykuł?

0
0%
Cieszy
0
0%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
0
0%
Przeraża

Ogłoszenia

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2021 Highlander's Group