Niedziela, 23 czerwca
Imieniny: Wandy, Zenona
Czytających: 1170
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Żarów: Żarów z budżetem

Niedziela, 2 stycznia 2022, 9:41
Autor: red
Żarów: Żarów z budżetem
Fot. UM Żarów
Rada Miejska w Żarowie na ostatnim posiedzeniu w starym roku w czwartek, 30 grudnia uchwaliła budżet na 2022 rok. Radni Rady Miejskiej przyjęli go jednogłośnie, choć podczas posiedzenia nie brakowało dyskusji nad omawianym projektem uchwały budżetowej.

Podjęcie tej ważnej decyzji poprzedziły obszerne dyskusje podczas posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej, które obradowały 28 grudnia przed sesją Rady.

Budżet gminy Żarów na 2022 rok zakłada dochody w wysokości 70.651.677,35 złotych, wydatki budżetu natomiast ustalono na kwotę 72.245.823,05 złotych. Wśród nich kwota 15.323.627,02 złotych została zaplanowana na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych. Deficyt ma wynieść 1.594.145,70. Plan budżetu na 2022 rok został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową oraz wszystkie stałe Komisje Rady Miejskiej.

- Na przełomie lipca i sierpnia rząd RP przyjął czynniki prognozowania budżetu na 2022 rok i zgonie z obowiązującym prawem, w oparciu o te wskaźniki opracowany został projekt budżetu gminy Żarów na 2022 rok, który przedłożony został Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Zgodnie z wytycznymi Wojewody Dolnośląskiego budżet na 2022 rok, w porównaniu do 2021r., ulega zmniejszeniu o kwotę 7,5 mln złotych, w związku z przejęciem przez Skarb Państwa wypłat ze świadczenia 500+. Budżet zakłada także zmniejszenie dochodów od zakładanego podatku z PIT na poziomie 1,5 mln złotych, co spowodowane jest zmianami w ustawie podatkowej od osób fizycznych. Pomimo tych ograniczeń przewidujemy w 2022r. Realizację 29 zadań inwestycyjnych na kwotę ponad 15 mln złotych, na które w dużej mierze pozyskaliśmy już środki zewnętrzne. Priorytetem będą również zdania objęte funduszem sołeckim. Wszyscy tutaj obecni mamy świadomość oczekiwań społecznych dotyczących inwestycji. Dlatego do budżetu wprowadzimy także zadania, na które w ciągu roku pozyskamy dofinansowane ze źródeł zewnętrznych. Obecna inflacja sięga już niemal 10%, przedkładam tę uchwałę, w pełnej zgodności z wytycznymi oraz pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej – mówił podczas sesji Rady Miejskiej burmistrz Leszek Michalak.

W budżecie na 2022 rok zaplanowano również środki, które przeznaczone zostaną na realizację inwestycji, również tych, które będą kontynuowane, m.in. budowę chodników i dróg dojazdowych, wykonanie oświetlenia, wymianę ogrzewania na ekologiczne czy rewitalizację zdegradowanych terenów.

– Na podstawie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem oraz pozostałych materiałów informacyjnych stwierdzono, że projekt uchwały budżetowej został opracowany w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych oraz dostosowany do potrzeb oraz możliwości finansowych Gminy. W projekcie tym zaplanowano środki na realizację zadań własnych Gminy, w tym zadań inwestycyjnych zarówno jednorocznych, jak i wieloletnich. Zauważa się dużą ilość i różnorodność zaplanowanych w budżecie na przyszły rok inwestycji. Na ich realizację Gmina zmierza wydać w przyszłym roku ponad 15.320.000 zł, przy planowanym na ich realizację dofinansowaniu ze środków zewnętrznych w roku 2022 w kwocie ponad 7.720.000 zł. Według Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach kolejnych planuje się również pozyskać dochody zewnętrzne na dofinansowanie inwestycji na poziomie ponad 4.320.000 zł. Środki te planowane są m. in. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, z programu RPO WD 2014-2020 (w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej) oraz w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, z którego Gmina pozyskała dofinansowanie w kwocie 4.500.000 zł na „Rewitalizację terenów zielonych na obszarze miasta Żarów” planowaną do realizacji w latach 2022-2023. Cieszy również kontynuacja w roku przyszłym i w latach kolejnych zadania związanego z wymianą wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy. Budżet na rok przyszły wpisuje się w strategię rozwoju naszej Gminy. Pozytywnie ocenia się również wielkość dochodów ujętych w przyszłorocznym budżecie i w latach następnych, w tym planowanych do pozyskania środków zewnętrznych, w tym również unijnych. Ponadto wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej i wyliczone na podstawie prognozowanych wielkości, relacje spłat zobowiązań finansowych i kosztów ich obsługi, określone w ustawie o finansach publicznych nie przekraczają dopuszczalnego poziomu zadłużenia Gminy. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu wydał w dniu 02 grudnia 2021 pozytywne opinie: o projekcie uchwały budżetowej na rok 2022, a także o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żarów oraz o możliwości sfinansowania deficytu Gminy przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej. Biorąc powyższe od uwagę Klub Radnych Wspólnota postanawia wydać pozytywną opinię o projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok życząc Panu Burmistrzowi efektywnej pracy i zrealizowania wszystkich zaplanowanych w budżecie zadań – przedstawiła opinię wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Iwona Nieradka przewodnicząca klubu radnych „Wspólnota Samorządowa”.

Twoja reakcja na artykuł?

0
0%
Cieszy
0
0%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
0
0%
Przeraża

Ogłoszenia

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2024 Highlander's Group