Wtorek, 7 lutego
Imieniny: Romana, Ryszarda, Romualda
Czytających: 904
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Gmina Jaworzyna Śląska: Zmiana systemu ogrzewania mieszkań w Gminie Jaworzyna Śląska

Poniedziałek, 5 listopada 2018, 13:51
Autor: red
Burmistrz Jaworzyny Śląskiej ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu gminy Jaworzyna Śląska na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza i ograniczaniu niskiej emisji, polegających na zmianie systemu ogrzewania mieszkań opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne, realizowanych na terenie Gminy Jaworzyna Śląska.

Zasady i warunki dofinansowania określa regulamin, który został przyjęty uchwałą nr XLV/59/18 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej w dniu 18 września 2018 r., zwany dalej Regulaminem.

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej, ul. Wolności 9, 58-140 Jaworzyna Śląska.

Wnioski przyjmowane będą w terminie do dnia 30 listopada 2018 roku (w godzinach pracy Urzędu tj. od 7.30 do 15.30).

Wnioski, które zostaną złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Wzór wniosku wraz z wykazem wymaganych dokumentów oraz załączniki do regulaminu, dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej, ul. Wolności 9, 58-140 Jaworzyna Śląska (pok. nr 16) oraz na stronie internetowej www.jaworzyna.net

Wniosek wraz z załącznikami należy sporządzić w formie pisemnej. Nie dopuszcza się składania wniosków w formie kopii, faksu, e-maila.

Kryteria wyboru wniosków o dofinansowanie:

a) formalne, tj. wniosek o udzielenie dotacji powinien być złożony na właściwym formularzu, mieć czytelnie wypełnione wszystkie wymagane pola, być opatrzony podpisem Wnioskodawcy posiadającym prawo do dysponowania nieruchomością, mieć dołączone wszystkie wymagane załączniki;

b) merytoryczne, obejmujące zadania wymienione w Regulaminie.

Wnioski niespełniające wymogów formalnych i merytorycznych podlegają odrzuceniu. Dotujący może wezwać Wnioskodawcę do złożenia poprawek i uzupełnień do wniosku. Burmistrz Jaworzyny Śląskiej powoła komisję dokonującą weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosków o udzielenie i wypłatę dotacji zgodnie z § 7. 1. Regulaminu.

Po zakwalifikowaniu wniosku, Dotujący zawiadomi Wnioskodawcę o terminie i miejscu podpisania umowy. Przyznanie dotacji następuje na podstawie umowy cywilno-prawnej o udzieleniu dotacji, zwanej dalej umową. Wnioskodawca podpisując umowę o udzieleniu dotacji zobowiązuje się do realizacji zadania w terminach, zakresie i na zasadach w niej określonych.

Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest jednoznaczne z uzyskaniem dotacji. Rozstrzygnięcie o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i nie przysługuje od niej odwołanie.

Twoja reakcja na artykuł?

0
0%
Cieszy
0
0%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
0
0%
Przeraża

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2023 Highlander's Group