Niedziela, 23 stycznia
Imieniny: Łukasza, Marii
Czytających: 681
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Gmina Żarów: Zmiany w podatkach na 2018 rok w gminie Żarów

Poniedziałek, 27 listopada 2017, 11:57
Autor: red
Gmina Żarów: Zmiany w podatkach na 2018 rok w gminie Żarów
Fot. UM Żarów
Od nowego roku zaczną obowiązywać nowe stawki podatkowe. Na sesji Rady Miejskiej w czwartek, 23 listopada radni przyjęli nowe stawki podatku od nieruchomości i od środków transportowych.

- Stawki maksymalne na 2018 rok zostały ogłoszone w obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów, corocznie podlegają zmianie na następny rok podatkowy i są zaokrąglane w górę do pełnych groszy. Wskaźnik wzrostu cen ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Górne granice stawek podatkowych zostały zwiększone w stosunku do górnych stawek podatkowych z roku ubiegłego o 1,9%. Wprowadzenie takich stawek jest uzasadnione, ponieważ uzyskane dochody pozwolą na prawidłową realizacje zadań zaplanowanych w budżecie gminy Żarów. Ponadto, część środków może zostać przeznaczona na pokrycie kosztów prac związanych z remontami zasobów komunalnych oraz inwestycji prowadzonych na terenie naszej gminy. W przypadku podatników znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej lub życiowej istnieje możliwość skorzystania z ulg podatkowych - tłumaczył podczas sesji Rady Miejskiej burmistrz Leszek Michalak.

Nowe stawki podatku od nieruchomości w 2018 roku:

1). od gruntów:

a). związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni – 0,91 zł

b). pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni – 4,63 zł

c). pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni - 0,48 zł

d). niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 poz. 1023, 1529 i 1566), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,04 zł od 1 m2 powierzchni

2). od budynków lub ich części:

a). mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej – 0,77 zł

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m2 powierzchni użytkowej - 23,10 zł

c). zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej – 10,80 zł

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej - 4,70zł

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni użytkowej - 6,30 zł

f) od garaży od 1m2 powierzchni użytkowej - 7,77 zł

3. od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7.

Nowe stawki podatku od środków transportowych w 2018 roku:

1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

1) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 819,00 zł,
2) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1 366,00 zł,
3) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1 640,00 zł.

2. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi:

1) dwie osie jezdne:
a) nie mniej niż 12 ton do mniej niż 15 ton - 2 103,00 zł,
b) nie mniej niż 15 ton i powyżej 15 ton – 2 103,00 zł,

2) trzy osie jezdne:
a) nie mniej niż 12 ton do mniej niż 25 ton - 2 103,00 zł,
b) nie mniej niż 25 ton i powyżej 25 ton - 3 130,00 zł.

3) cztery i więcej osi jezdnych:
a) nie mniej niż 12 ton do mniej niż 31 ton - 3 130,00 zł,
b) nie mniej niż 31 ton i powyżej 31 ton - 3 130,00 zł.

3. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony do poniżej 12 ton - 1 914,00 zł

4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi:

1) dwie osie jezdne:
a) nie mniej niż 12 ton do 36 ton włącznie - 2 191,00 zł,
b) powyżej 36 ton - 2 520,00 zł,

2) trzy i więcej osi jezdnych:
a) nie mniej niż 12 ton do 36 ton włącznie - 2 419,00 zł,
b) powyżej 36 ton - 3 130,00 zł.

5. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 1 640,00 zł.

6. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od liczby osi:

1) jedna oś jezdna:
a) nie mniej niż 12 ton do 36 ton włącznie - 1 914,00 zł,
b) powyżej 36 ton - 2 419,00 zł,

2) dwie osie jezdne:
a) nie mniej niż 12 ton do 36 ton włącznie - 1 914,00 zł,
b) powyżej 36 ton - 2 419,00 zł.

3) trzy i więcej osi jezdnych:
a) nie mniej niż 12 ton do 36 ton włącznie - 1 684,00 zł,
b) powyżej 36 ton - 1 931,00 zł.

7. od autobusów, o ilości miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy

1) mniej niż 22 miejsca - 1 937,00 zł,
2) równej lub większej niż 22 miejsca - 2 449,00 zł

Twoja reakcja na artykuł?

0
0%
Cieszy
0
0%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
0
0%
Przeraża

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2022 Highlander's Group