Sobota, 22 stycznia
Imieniny: Anastazego, Wincentego
Czytających: 613
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Świdnica: Dziś sesja absolutoryjna – czy radni poprą prezydenta?

Piątek, 17 czerwca 2011, 9:38
Aktualizacja: 9:41
Autor: GrA
Świdnica: Dziś sesja absolutoryjna – czy radni poprą prezydenta?
Fot. Wiktor Bąkiewicz
Świebodzice, gmina Świdnica, Strzegom udzieliły już absolutorium szefom swoich gmin. Dziś przyszedł czas na Świdnicę. O godzinie 11.00 w sali narad świdnickiego Urzędu Stanu Cywilnego rozpocznie się sesja Rady Miejskiej Świdnica.

Absolutorium to priorytetowa sprawa, jaką zajmą się świdniccy radni. Oprócz tego radni zajmą się dziś polityką parkingową w mieście, podejmą także decyzję o podjęciu starań o to, by błogosławiony Jan Paweł II został patronem miasta, rozpatrzą także skargi na działalność dyrektora Miejskiego Zakładu Nieruchomości.

Poniżej szczegółowy program sesji:
1. Otwarcie IX sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku IX sesji Rady Miejskiej.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Miejskiej.
5. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności po 27.05.2011 r.
6. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych i komisji.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok i udzielenie Prezydentowi Miasta Świdnicy absolutorium:
a) wystąpienie Prezydenta Miasta w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 r.,
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Świdnica za 2010 r.,
c) przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Świdnicy w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Świdnicy oraz sprawozdania finansowego,
d) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Świdnicy za 2010 r.,
e) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,
f) podjęcie uchwał w sprawie:
– zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok – (proj. IX/1),
– udzielenia Prezydentowi Miasta Świdnicy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok – (proj. IX/2).
8. Polityka parkingowa w mieście Świdnica.
9. Zasady wynajmowania lokali komunalnych i socjalnych w Świdnicy.
10. Przedstawienie projektów uchwał i ich podjęcie - (zał. nr 1, proj. IX/: 3-16).
11. Oświadczenia i sprawy organizacyjne.
12. Zakończenie IX sesji Rady Miejskiej w Świdnicy.
Wykaz uchwał
IX/1. W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok.
IX/2. W sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Świdnicy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok.
IX/3. W sprawie ustanowienia Jana Pawła II Patronem Miasta Świdnicy.
IX/4. W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Świdnica - Zarzecze II”.
IX/5. W sprawie wyrażenia zgody na pozapubliczny tryb zbycia udziałów w Świdnickim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Świdnicy Spółka z o.o..
IX/6. W sprawie rozpatrzenia skargi Pana Zbigniewa Sarneckiego dotyczącej działalności Dyrektora Miejskiego Zarządu Nieruchomości w sprawie nie dostarczenia rozliczenia zużycia wody ze ściekami za 2010 rok.
IX/7. W sprawie rozpatrzenia skargi Państwa Haliny i Andrzeja Angiel na działalność Dyrektora Miejskiego Zarządu Nieruchomości.
IX/8. W sprawie przejęcia na własność Gminy Miasto Świdnica pojazdu usuniętego z pasa drogowego jako pojazd nieużytkowany.
IX/9. Zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia poręczenia kredytu spółce Inwestycje Świdnickie Sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy na realizację zadania pod nazwą „Budowa Parku Wodnego w Świdnicy”.
IX/10. W sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.
IX/11. W sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Świdnica.
IX/12. W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej, położonej w Świdnicy przy ulicy Ludwika Zamenhofa 47.
IX/13. W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego – stoiska handlowego w Miejskim Domu Handlowym przy Placu Grunwaldzkim 12 w Świdnicy
IX/14. W sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej, położonej w Świdnicy przy ulicy 1 Maja 23.
IX/15. Zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych jako odrębnych nieruchomości, w budynkach stanowiących własność Miasta Świdnicy.
IX/16. W sprawie zmiany budżetu.

Twoja reakcja na artykuł?

0
0%
Cieszy
0
0%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
0
0%
Przeraża

Ogłoszenia

Czytaj również

Komentarze (1) Dodaj komentarz


Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2022 Highlander's Group