Poniedziałek, 17 czerwca
Imieniny: Alberta, Laury
Czytających: 807
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Gmina Jaworzyna Śląska: Inwentaryzacja szamb

Poniedziałek, 17 kwietnia 2023, 9:47
Aktualizacja: 10:48
Autor: red
Gmina Jaworzyna Śląska: Inwentaryzacja szamb
Fot. UM Jaworzyna Śląska
Do końca czerwca na terenie naszej gminy będzie prowadzona inwentaryzacja oraz kontrola zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. Prace będą prowadzone przez zewnętrzną firmę, a ankieterzy będą mieli przy sobie oryginał upoważnienia burmistrza i identyfikator ze zdjęciem. Podczas wizyty ankieterów mieszkańcy powinni mieć przygotowane potwierdzenia opróżnienia zbiornika i wywozu nieczystości oraz, jeśli posiadają, umowę na wykonywanie tych usług.

Przypominamy właścicielom nieruchomości posiadającym zbiorniki bezodpływowe (szamba) lub przydomowe oczyszczalnie ścieków o ustawowych obowiązkach właściciela nieruchomości wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.). Z przepisów powyższej ustawy wynika m.in., że mieszkańcy terenów nieskanalizowanych mają obowiązek wyposażyć swoje nieruchomości w zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe lub przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych (art. 5 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy). Ponadto, zgodnie z art. 6 ust.1 pkt 1 w/w ustawy, właściciele, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, zobowiązani są do udokumentowania tego w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi. W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków, należy również pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych (zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków), co musi zostać odpowiednio udokumentowane, tj. poprzez podpisanie umowy na wywóz osadów ściekowych oraz posiadanie dowodów uiszczenia opłaty za w/w usługę.

Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych wydane przez burmistrza.

Pozbywanie się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych niezgodnie z przepisami prawa podlega przepisom kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Ponadto zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy, kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1, podlega karze grzywny.

W związku ze zmianami, jakie wprowadziła ustawa z dnia 7 lipca 2022 r.
o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1549), dotyczącymi kontroli w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, gmina ma obowiązek przeprowadzić przynajmniej raz na dwa lata kontrole dotyczące sposobu pozbywania się przez właścicieli nieruchomości nieczystości ciekłych.

W naszej gminie kontrole rozpoczną się w kwietniu i potrwają do końca czerwca. W czasie kontroli właściciel posesji będzie zobowiązany okazać umowę z przedsiębiorcą odbierającym nieczystości oraz dowody potwierdzające uiszczanie opłat za usługę. Posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba lub pozbywania się osadów ściekowych. Prace będą prowadzone przez zewnętrzną firmę. Ankieterzy będą mieli przy sobie oryginał upoważnienia burmistrza wraz z identyfikatorem ze zdjęciem.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej oraz u wykonawcy prac - firmy EKO–TEAM Sebastian Kulikowski, tel. 691 015 026, fax. 75 613 81 34, e-mail: ekoteam.kulikowski@gmail.com

Twoja reakcja na artykuł?

0
0%
Cieszy
0
0%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
0
0%
Przeraża

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2024 Highlander's Group